Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/404 оd 11. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari beflubutamida, kaptana, dimetoata, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanata, glufosinata, metiokarba, metribuzina, fosmeta, pirimifos-metila i propamokarba Tekst značajan za EGP

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/404

оd 11. ožujka 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari beflubutamida, kaptana, dimetoata, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanata, glufosinata, metiokarba, metribuzina, fosmeta, pirimifos-metila i propamokarba

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Odobrenja aktivnih tvari kaptana, dimetoata, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanata, glufosinata, metiokarba, metribuzina, fosmeta, pirimifos-metila i propamokarba ističu 30. rujna 2017., a odobrenje aktivne tvari beflubutamida ističe 30. studenoga 2017. Podneseni su zahtjevi za obnovu odobrenja tih aktivnih tvari. S obzirom na to da se na navedene aktivne tvari primjenjuju zahtjevi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (3), treba ostaviti dovoljno vremena za postupak obnove u skladu s tom Uredbom. Zato je vjerojatno da će valjanost odobrenja tih aktivnih tvari isteći prije donošenja odluke o njihovoj obnovi. Stoga je potrebno produljiti rok valjanosti tih odobrenja.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada dodatna dokumentacija u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 nije dostavljena najkasnije 30 mjeseci prije datuma prestanka valjanosti utvrđenog u Prilogu toj Uredbi, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(5)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne obnavlja jer nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne obnavlja, ovisno o tome koji je datum kasniji.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 145., kaptan, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

2.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 146., folpet, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

3.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 147., formetanat, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

4.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 148., metiokarb, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

5.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 149., dimetoat, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

6.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 150., dimetomorf, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

7.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 151., glufosinat, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

8.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 152., metribuzin, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

9.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 153., fosmet, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

10.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 154., propamokarb, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

11.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 155., etoprofos, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

12.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 156., pirimifos-metil, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

13.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 157., fipronil, datum „30. rujna 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

14.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 158., beflubutamid, datum „30. studenoga 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”


Top