Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0182

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/182 оd 2. veljače 2015. o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 827/2011 o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

OJ L 31, 7.2.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/182/oj

7.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 31/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/182

оd 2. veljače 2015.

o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 827/2011 o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 827/2011 (2) plava polimetin boja (fluorescentna boja) razrijeđena u mješavini otapala od etilen glikola i metanola, za uporabu u automatskim analizatorima krvi za bojenje leukocita fluorescentnim markiranjem nakon što su prošli određeni pripremni tretman, razvrstana je u tarifni broj 3212 kombinirane nomenklature kao bojila i ostale tvari za bojenje. Razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 3822 kombinirane nomenklature bilo je isključeno zbog toga što su tvari za bojenje iz tarifnog broja 3204, pripremljene za pojedinačnu prodaju, razvrstane u tarifni broj 3212.

(2)

U predmetu C-480/13 Sysmex Europe GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Hafen  (3) Sud Europske unije presudio je da bi proizvod koji se sastoji od otapala i tvari na bazi polimetina trebalo razvrstati u tarifni broj 3822 kombinirane nomenklature kao laboratorijski reagensi. Sud na temelju podnesenih podataka smatra da je uporaba tog proizvoda kao tvari za bojenje čisto teoretske prirode.

(3)

Proizvod koji je ispitao Sud u predmetu C-480/13 identičan je proizvodu čije je razvrstavanje utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) br. 827/2011.

(4)

Stoga je primjereno Provedbenu uredbu (EU) br. 827/2011 staviti izvan snage kako bi se izbjegle moguće razlike u razvrstavanju u carinsku tarifu plave polimetin boje (fluorescentne boje) razrijeđene u mješavini otapala od etilen glikola i metanola te kako bi se osigurala jedinstvena primjena kombinirane nomenklature u cijeloj Uniji.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) br. 827/2011 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 827/2011 stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. veljače 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2011 od 12. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 211, 18.8.2011., str. 9.).

(3)  Presuda od 17. srpnja 2014., još nije objavljena u ECR-u, točke 42., 44. i 45.


Top