EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Poslovnik stalnih odbora Parlamentarne skupštine Euronest koji je Parlamentarna skupština Euronest usvojila 3. svibnja 2011. te izmijenila 29. svibnja 2013. u Bruxellesu i 18. ožujka 2015. u Erevanu

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 315/40


POSLOVNIK STALNIH ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE EURONEST

koji je Parlamentarna skupština Euronest usvojila 3. svibnja 2011. te izmijenila 29. svibnja 2013. u Bruxellesu i 18. ožujka 2015. u Erevanu

(2015/C 315/08)

U skladu s člankom 25. stavkom 3. Poslovnika Parlamentarne skupštine Euronest i uzimajući u obzir prijedlog Predsjedništva, Parlamentarna skupština Euronest usvaja Poslovnik stalnih odbora.

Članak 1.

Područje primjene

1.   Poslovnikom stalnih odbora utvrđuju se zajednički mehanizmi rada svih četiriju stalnih odbora Parlamentarne skupštine Euronest (dalje u tekstu: odbori):

Odbor za politička pitanja, ljudska prava i demokraciju;

Odbor za gospodarsku integraciju, pravno približavanje i usklađivanje s politikama EU-a;

Odbor za energetsku sigurnost;

Odbor za socijalna pitanja, obrazovanje, kulturu i civilno društvo.

2.   Poslovnik Parlamentarne skupštine Euronest na odgovarajući se način primjenjuje na sjednice odbora, ne dovodeći u pitanje Poslovnik stalnih odbora.

Članak 2.

Sastav

1.   Odbor ima najviše 30 članova, a čine ga:

15 zastupnika u Europskom parlamentu

15 zastupnika iz parlamenata istočnoeuropskih zemalja partnerica (1).

Sastav odbora odražava sastav Parlamentarne skupštine Euronest.

2.   Svaki član Parlamentarne skupštine Euronest ima pravo na članstvo u jednom stalnom odboru. U iznimnim slučajevima moguće je članstvo u dvama stalnim odborima.

3.   Članovi se imenuju u skladu s postupcima koje utvrdi svaki parlament tako da u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju raspodjelu različitih klubova zastupnika i izaslanstava zastupljenih u komponenti Europskog parlamenta i komponenti istočnoeuropskih zemalja partnerica.

4.   Veličinu i sastav odbora odobrava Parlamentarna skupština Euronest na prijedlog Predsjedništva.

Članak 3.

Predsjedanje i Predsjedništvo

1.   Svaki odbor iz svojih redova bira Predsjedništvo koje čine dva supredsjednika s ravnopravnim statusom (jedan iz svake komponente) i četiri potpredsjednika (dva iz svake komponente), a o postupcima njihova izbora i njihovim mandatima odlučuje svaka komponenta zasebno.

2.   Supredsjednici zajednički odlučuju o tome koji od njih predsjeda sjednicom odbora.

Članak 4.

Zamjenici

1.   Svakog punopravnog člana koji ne može nazočiti sjednici odbora može zamijeniti zamjenski član iz iste komponente Skupštine ako se ta dva člana tako dogovore. Predsjednik mora biti obaviješten o svim zamjenama prije početka sjednice.

2.   Zamjenik u odboru ima jednaka prava i podliježe jednakim obvezama kao i punopravni član.

Članak 5.

Sjednice

1.   Odbori se sastaju na poziv supredsjednika, najviše dvaput godišnje, od čega jednom tijekom sjednice Parlamentarne skupštine Euronest.

2.   Na prijedlog Predsjedništva odbora supredsjednici sastavljaju i podnose prijedlog dnevnog reda svake sjednice odbora.

3.   Sjednice odbora održavaju se na radnim jezicima Parlamentarne skupštine Euronest. Ako odbor ne odluči drugačije, sve sjednice su javne.

4.   Predsjednik vodi rasprave, brine se o poštovanju Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, proglašava rasprave zaključenima, pokreće glasovanje o temama i objavljuje ishod glasovanja.

5.   Članovi nemaju pravo na riječ osim ako im to predsjednik ne odobri. Govornika se ne smije prekidati osim zbog povrede Poslovnika. Ako se govornik udalji od teme, predsjednik ga opominje, a ako se to ponovi može mu oduzeti riječ do kraja rasprave o toj temi.

6.   Predsjednik opominje svakog člana odbora koji ometa red tijekom rasprave. Ako se to ponovi, predsjednik može dotičnog člana udaljiti iz prostorije do kraja sjednice.

7.   Dva ili više odbora mogu, u skladu s dogovorom između dvaju Predsjedništava, održavati zajedničke sjednice o temama od zajedničkog interesa.

Članak 6.

Izvješća i žurne teme

1.   Odbori mogu, uz odobrenje Predsjedništva, imenovati izvjestitelje za razmatranje određenih pitanja u svojoj nadležnosti i pripremu izvješća koja se podnose Parlamentarnoj skupštini Euronest. Broj takvih izvješća u načelu je ograničen na jedno izvješće po odboru i sjednici. Predsjedništvo može na zahtjev supredsjednika odbora odlučiti o koliko će se izvješća glasovati po sjednici, ovisno o napretku u njihovoj pripremi.

2.   U iznimnim okolnostima odbor može predložiti žurne teme Parlamentarnoj skupštini Euronest. Broj žurnih tema ograničen je u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b) Poslovnika Parlamentarne skupštine Euronest.

3.   Osim toga, odbori mogu raspravljati o ostalim točkama dnevnog reda bez izvješća i mogu pisanim putem obavijestiti Predsjedništvo Parlamentarne skupštine Euronest da se o tim točkama raspravljalo.

4.   Odbori o svojem radu podnose izvješće Parlamentarnoj skupštini Euronest.

Članak 7.

Kvorum i glasovanje

1.   Kvorum odbora postiže se nazočnošću najmanje jedne trećine članova iz svake komponente.

2.   Svi su glasovi valjani bez obzira na broj glasača. Međutim, svaki član odbora može zatražiti utvrđivanje kvoruma prije glasovanja. Ako se nakon takvog zahtjeva ne utvrdi kvorum, glasovanje se odgađa.

3.   Odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova članova koji su sudjelovali u glasovanju. Svaki član može podnijeti amandmane za razmatranje u odboru. U odboru se glasuje podizanjem ruke, pri čemu svaki član ima jedan osobni i neprenosivi glas.

4.   Glasove prebrojava Povjerenstvo za prebrojavanje glasova, u čijem su sastavu dva jednaka dijela koje čine predstavnici tajništva svake komponente Parlamentarne skupštine Euronest. Povjerenstvo za prebrojavanje glasova imenuje Predsjedništvo (ili supredsjednici odbora) prije početka predmetne sjednice, a o rezultatu prebrojavanja glasova izravno izvješćuje supredsjednike.

5.   Svaki član može podnijeti amandmane za razmatranje u odboru u roku koji najave supredsjednici. Amandmani se odnose na tekst koji se namjerava izmijeniti i podnose se pisanim putem. Usmeni amandmani mogu se uzeti u obzir samo ako im je namjera ispravljanje činjenične ili jezične pogreške. Nikakvi drugi usmeni amandmani ne bi se trebali uzeti u obzir.

6.   Ako su zahtjev za glasovanje po pojedinim komponentama podnijela prije početka glasovanja najmanje tri člana odbora koji pripadaju najmanje dvama klubovima zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dvama izaslanstvima iz komponente istočnoeuropskih zemalja partnerica u Parlamentarnoj skupštini Euronest, glasovanje se provodi tako da predstavnici istočnoeuropskih zemalja partnerica i predstavnici Europskog parlamenta glasuju odvojeno, ali istodobno. Predmetni tekst usvaja se ako se postigne dvotrećinska većina glasova danih odvojeno u objema komponentama.

7.   Ako tekst o kojem se će se glasovati sadrži dvije ili više odredbi, upućuje na dvije ili više točaka ili ga se može podijeliti na dva ili više dijelova s različitim značenjem i/ili normativnom vrijednošću, klub zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje pet članova Parlamentarne skupštine Euronest mogu zahtijevati glasovanje po dijelovima. Zahtjev upućen supredsjednicima podnosi se pisanim putem najkasnije do 18.00 dan uoči glasovanja osim ako supredsjednici ne odrede drugi rok te se u pravilu smatra prihvaćenim.

Članak 8.

Ostala pravila

1.   Parlament domaćin sjednice odbora odgovoran je za praktične pripreme, pomoć pri organizaciji sjednice i s tim povezane troškove.

2.   Međutim, na prijedlog Predsjedništva, Parlamentarna skupština Euronest može preporučiti da ostali parlamenti daju financijski doprinos za pokriće troškova organizacije sjednice odbora.

Članak 9.

Tumačenja Poslovnika

Supredsjednici ili Predsjedništvo odbora na zahtjev supredsjednika imaju pravo donositi odluke o svim pitanjima koja se tiču tumačenja Poslovnika stalnih odbora.

Članak 10.

Izmjena Poslovnika stalnih odbora

1.   Izmjene Poslovnika stalnih odbora donosi Parlamentarna skupština Euronest na temelju prijedloga Predsjedništva.

2.   Izmjene se donose dvotrećinskom većinom glasova članova koji su sudjelovali u glasovanju. Ako je zahtjev za glasovanje po odvojenim komponentama prije početka glasovanja podnijela najmanje desetina članova koji pripadaju najmanje dvama klubovima zastupnika u Europskom parlamentu ili najmanje dvama izaslanstvima iz komponente istočnoeuropskih zemalja partnerica u Parlamentarnoj skupštini Euronest, glasovanje se provodi tako da predstavnici istočnoeuropskih zemalja partnerica i predstavnici Europskog parlamenta glasuju odvojeno. Tekst o kojem se glasuje smatra se usvojenim ako ostvari dvotrećinsku većinu glasova danih odvojeno u obje komponente.

3.   Ako prilikom glasovanja nije drugačije navedeno, izmjene Poslovnika stalnih odbora stupaju na snagu odmah nakon njihova donošenja.


(1)  Nakon pristupanja još jedne istočnoeuropske zemlje partnerice (Bjelorusija) mjesta u odboru preraspodijeljuju se među istočnoeuropskim zemljama partnericama.


Top