EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015H1381

Preporuka Komisije (EU) 2015/1381 оd 10. kolovoza 2015. o praćenju arsena u hrani

OJ L 213, 12.8.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2015/1381/oj

12.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 213/9


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2015/1381

оd 10. kolovoza 2015.

o praćenju arsena u hrani

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Arsen se pojavljuje prirodno u okolišu te se nalazi u tlu, podzemnim vodama i bilju. Arsen se u širokom spektru nalazi u arsenovim spojevima. Arsen se nalazi u vodi, tlu i zemlji. Arsen apsorbiraju sve biljke i životinje.

(2)

Glavni negativni učinci koji su navodno povezani s dugoročnim konzumiranjem anorganskog arsena kod ljudi jesu lezija kože, rak, razvojna toksičnost, neurotoksičnost, kardiovaskularne bolesti, neuobičajeni metabolizam glukoze i dijabetes.

(3)

Europska komisija zatražila je od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) da pripremi znanstveno mišljenje o opasnostima za ljudsko zdravlje povezanima s prisutnošću arsena u hrani (uključujući vodu za piće).

(4)

U znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) (1) preporučuje se da se razrade podaci u pogledu specijacije za različite prehrambene proizvode, radi potpore procjene prehrambene izloženosti, kako bi se usavršila procjena rizika anorganskog arsena,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Da države članice tijekom 2016., 2017. i 2018. prate prisutnost arsena u hrani. Radi točne procjene izloženosti praćenjem bi se trebao obuhvatiti širok raspon prehrambenih proizvoda koji odražavaju potrošačke navike, uključujući hranu poput zrna žitarica, proizvode na bazi žitarica (uključujući mekinje i klice), sokove od voća i povrća, vodu za piće (uključujući flaširanu vodu), kavu, sušene listiće čaja, pivo, ribu i morsku hranu, povrće, proizvode od algi (uključujući hijiki), mlijeko, mliječne proizvode, hranu za dojenčad i malu djecu, hranu za posebne medicinske potrebe i dodatke prehrani.

2.

Da države članice slijede postupke uzorkovanja kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 333/2007 (2) kako bi se osiguralo da su uzorci reprezentativni za uzorkovanu seriju.

3.

Da države članice provode analizu arsena, po mogućnosti određivanjem sadržaja anorganskog i ukupnog arsena i, ako je moguće, drugih relevantnih oblika arsena u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3), koristeći se metodom analize za koju je dokazano da donosi pouzdane rezultate.

4.

Da države članice redovito dostavljaju EFSA-i podatke o praćenju izražene na temelju ukupne težine s informacijama i u formatu elektroničkog izvješćivanja kako je utvrdila EFSA radi kompilacije u jednu bazu podataka.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Znanstveno mišljenje o arsenu u hrani. EFSA Journal 2009.; 7 (10): 1351.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (SL L 88, 29.3.2007., str. 29.).

(3)  Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).


Top