Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2329

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2329 оd 11. prosinca 2015. kojom se utvrđuje da privremena obustava povlaštenih carina uspostavljenih na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane, nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua i Gvatemale za 2015.

OJ L 328, 12.12.2015, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2329/oj

12.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 328/116


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2329

оd 11. prosinca 2015.

kojom se utvrđuje da privremena obustava povlaštenih carina uspostavljenih na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, i na temelju mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane, nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua i Gvatemale za 2015.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 19/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o primjeni bilateralnih zaštitnih klauzula i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane (1), a posebno njezin članak 15.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 20/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o primjeni bilateralne zaštitne klauzule i mehanizma stabilizacije za banane iz Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane (2), a posebno njezin članak 15.,

budući da:

(1)

Sporazumom o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, uveden je mehanizam stabilizacije za banane, koji je privremeno stupio na snagu 1. kolovoza 2013. u pogledu Kolumbije i 1. ožujka 2013. u pogledu Perua.

(2)

Sličan mehanizam za banane uveden je Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Središnje Amerike, s druge strane, koji je privremeno stupio na snagu u zemljama Središnje Amerike tijekom 2013., zaključno s Gvatemalom 1. prosinca 2013.

(3)

U skladu s tim mehanizmima i u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 19/2013 i Uredbe (EU) br. 20/2013, ako se premaši utvrđeni granični obujam za uvoz svježih banana (tarifni broj 0803 90 10 kombinirane nomenklature Europske unije od 1. siječnja 2012.) iz jedne od dotičnih zemalja, Komisija donosi provedbeni akt kojim može privremeno obustaviti povlaštene carine koje se primjenjuju na uvoz svježih banana iz te zemlje ili utvrditi da takva obustava nije primjerena.

(4)

Odluka Komisije donosi se u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3), u vezi s njezinim člankom 4.

(5)

Uvoz svježih banana podrijetlom iz Gvatemale u Europsku uniju u listopadu 2015. premašio je prag od 62 500 metričkih tona utvrđen u prethodno navedenom Sporazumu o trgovini. I uvoz svježih banana podrijetlom iz Perua u Europsku uniju u studenome 2015. premašio je utvrđeni prag od 86 250 metričkih tona.

(6)

U tom je kontekstu, u skladu s člankom 15. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 19/2013 i Uredbe (EU) br. 20/2013, Komisija uzela u obzir učinak dotičnog uvoza na stanje tržišta Unije za banane kako bi odlučila hoće li se povlaštene carine obustaviti. Komisija je u tu svrhu razmotrila učinak dotičnog uvoza na razinu cijene u Uniji, razvoj uvoza iz drugih izvora te ukupnu stabilnost tržišta Unije za svježe banane.

(7)

Uvoz svježih banana iz Perua činio je nešto manje od 2 % ukupnog uvoza svježih banana u Europsku uniju kada je premašio utvrđeni prag za 2015. Na temelju predviđanja uvoza do kraja 2015., uzimajući u obzir mjesečni uvoz u 2015. i činjenicu da se uvoz iz Perua u 2014. zadržao ispod 2 % ukupnog uvoza za cijelu kalendarsku godinu, nema naznaka na temelju kojih bi se moglo zaključiti da će se razina uvoza iz Perua u usporedbi s ukupnim uvozom znatno razlikovati za cijelu 2015.

(8)

Uvoz svježih banana iz Gvatemale činio je nešto manje od 1,5 % ukupnog uvoza svježih banana u Europsku uniju kada je premašio prag za 2015. Iako je, u apsolutnom smislu, riječ o dvostrukom obujmu uvoza u usporedbi s 2014., na temelju predviđanja uvoza do kraja 2015. i uzimajući u obzir mjesečni uvoz u 2015., uvoz banana iz Gvatemale vjerojatno neće premašiti 1,5 % ukupnog uvoza za cijelu 2015.

(9)

Dok je cijena uvoza iz Perua u prosjeku iznosila 670 EUR/tona u prvih 9 mjeseci 2015., odnosno 4 % više od prosječne cijene drugog uvoza, cijena uvoza iz Gvatemale u prosjeku je iznosila 621 EUR/tonu u istom razdoblju, što je 3,5 % manje od prosječne cijene drugog uvoza svježih banana u EU.

(10)

Očekuje se da će kombinirani uvoz iz Perua i Gvatemale ostati ispod 3,5 % ukupnog uvoza za cijelu 2015., a njihova kombinirana prosječna cijena usporediva je s razinom cijene drugog uvoza.

(11)

Uvoz svježih banana iz drugih tradicionalno velikih zemalja izvoznica, s kojima je EU također sklopio sporazume o slobodnoj trgovini, konkretno Kolumbije, Kostarike i Paname, i dalje je uvelike ispod pragova utvrđenih za njih u usporedivim mehanizmima stabilizacije, a tijekom proteklih triju godina taj uvoz prati iste trendove i jedinične vrijednosti. Na primjer, razina uvoza iz Kolumbije i Kostarike u listopadu 2015. iznosila je 627 000 tona, odnosno 516 000 tona manje od utvrđenih pragova, što je znatno više od ukupnog uvoza iz Perua i Gvatemale za cijelu godinu.

(12)

U listopadu 2015. nisu uočene znatne razlike u prosječnoj veleprodajnoj cijeni banana na tržištu Unije (960 EUR/tona) u usporedbi s prosječnom cijenom banana u proteklim mjesecima.

(13)

Stoga nema naznake o tome da se uvozom svježih banana iz Perua i Gvatemale iznad utvrđenoga godišnjega graničnog obujma uvoza omela stabilnost tržišta Unije ni da je to imalo znatan utjecaj na situaciju proizvođača u EU-u. Isto tako ne očekuje se da će se ta situacija promijeniti u preostalom razdoblju 2015.

(14)

Konačno, u skladu s Uredbom (EU) br. 19/2013 i Uredbom (EU) br. 20/2013, nema naznaka mogućeg prouzročenja ozbiljnog narušavanja ili ozbiljnog narušavanja za proizvođače u najudaljenijim regijama EU-a za 2015.

(15)

Na temelju navedenih razmatranja Komisija je zaključila da obustava povlaštenih carina nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Perua. Komisija je isto tako zaključila da obustava povlaštenih carina nije primjerena za uvoz banana podrijetlom iz Gvatemale. Komisija će i dalje pozorno pratiti uvoz banana iz tih dviju zemalja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Tijekom 2015. nije primjerena privremena obustava povlaštenih carina za uvoz svježih banana razvrstanih u tarifni broj 0803 90 10 kombinirane nomenklature Europske unije i podrijetlom iz Perua i Gvatemale.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 17, 19.1.2013., str. 1.

(2)  SL L 17, 19.1.2013., str. 13.

(3)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


Top