EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1111

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1111 оd 7. srpnja 2015. o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4507)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1111/oj

9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/82


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1111

оd 7. srpnja 2015.

o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4507)

(vjerodostojni su samo tekstovi na češkom, francuskom, litavskom, nizozemskom, njemačkom i poljskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010, nadležna ministarstva za željeznički prijevoz u Belgiji, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Njemačkoj i Poljskoj dostavila su Komisiji pismo namjere od 27. travnja 2014. uključujući prijedlog o produženjima željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik do Češke odnosno poljsko-ukrajinske granice.

(2)

Komisija je razmotrila taj prijedlog na temelju članka 5. stavka 6. Uredbe (EU) br. 913/2010 te smatra da je u skladu s člankom 5. te Uredbe. Posebno, rezultati istraživanja tržišta prijevoza o željezničkom teretnom koridoru Sjeverno more – Baltik, a koje je proveo upravljački odbor koridora, pokazuju da, osobito za kombinirani prijevoz, postoji znatan potencijal za dodatno povećanje u prometu između najvažnijih sjevernomorskih luka i Češke odnosno južne Poljske. Osim toga, prednost predloženih proširenja je stvaranje kontaktnog mjesta (one stop shop) (kako je opisano u članku 13. Uredbe (EU) br. 913/2010) za upravljanje infrastrukturnim kapacitetima duljinom teretnih koridora između sjevernomorskih luka i Češke odnosno južne Poljske. Nadalje, predložena su proširenja u skladu s predloženim nacrtom za Koridor F u okviru Europskog razvojnog plana za Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), kao što je utvrđeno u Odluci Komisije 2012/88/EU (2). Predloženim produženjima poboljšava se sveukupna međusobna povezanost željezničkih teretnih koridora uspostavljenih u svrhu stvaranja europske željezničke mreže za konkurentni prijevoz robe, osobito izravnim povezivanjem željezničkog teretnog koridora Sjeverno more i koridora Rajna – Dunav u Češkoj. Naposljetku, predloženim produženjima može se poboljšati željeznički promet preko istočne granice EU-a te kopnom od Europe u Aziju.

(3)

Produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik ne bi trebalo utjecati na izgradnju željezničkog teretnog koridora Bliski istok – Istočni Mediteran, kako je predviđeno u Prilogu Uredbi (EU) br. 913/2010, koji također uključuje vezu između sjevernomorskih luka i Češke.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 913/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pismo namjere od 27. travnja 2014. o produženjima željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik do Češke i poljsko-ukrajinske granice, koje su Komisiji dostavila nadležna ministarstva za željeznički prijevoz u Belgiji, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Njemačkoj i Poljskoj, i u kojem se kao glavna trasa željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik predlaže trasa Wilhelmshaven/Bremerhaven/Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen-Aachen-Hannover/Berlin-Varšava-Terespol (granica Poljske i Bjelarusa)/Kaunas-Riga-Tallinn/Falkenberg-Prag/Wrocław-Katowice-Medyka (granica Poljske i Ukrajine) u skladu je s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Češkoj Republici, Republici Litvi, Kraljevini Nizozemskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici Poljskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2015.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 22.

(2)  Odluka Komisije 2012/88/EU od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (SL L 51, 23.2.2012., str. 1.).


Top