EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Odluka (EU) 2015/727 Europske središnje banke od 10. travnja 2015. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/36


ODLUKA (EU) 2015/727 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. travnja 2015.

o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (1), a posebno njezin članak 9. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) dužna je donijeti odluku o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru putem izdavanja obavijesti o naknadama za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa i objaviti tu informaciju na svojim mrežnim stranicama do 30. travnja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada.

(2)

Obavijest o naknadi za prvo razdoblje za koje se plaća naknada, tj. od studenoga do prosinca 2014., izdaje se zajedno s obavijesti o naknadi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015. Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u 2015. stoga treba odražavati rashode ESB-a vezane uz njegove nadzorne zadaće od studenoga 2014.

(3)

Ovi rashodi se prvenstveno sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, npr. nadzorom značajnih subjekata, nadgledanjem nadzora manje značajnih subjekata i provođenjem horizontalnih zadaća i specijaliziranih usluga. Rashodi također uključuju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, npr. uslugama koje pružaju područja za potporu ESB-a, uključujući upravljanje poslovnim prostorom, upravljanje ljudskim potencijalima i usluge informacijske tehnologije.

(4)

Za izračun godišnje naknade za nadzor koja se plaća za svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, ukupni troškovi su podijeljeni na dva dijela: značajne subjekte i grupe, i manje značajne subjekte i grupe. Troškovi su podijeljeni na temelju rashoda raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata.

(5)

Rashodi ESB-a u prvom razdoblju za koje se plaća naknada vezani uz zadaće nadzora banaka i koji se naplaćuju putem naknada za nadzor, bili su uključeni u godišnje financijske izvještaje ESB-a za 2014 (2).

(6)

Procijenjeni godišnji rashodi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015. izvedeni su iz odobrenog proračuna ESB-a, uzimajući u obzir sva kretanja u procijenjenim godišnjim rashodima ESB-a koja su bila poznata u vrijeme izrade ove Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (3) i Uredbi (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41).

Članak 2.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015.

1.   Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. je 325 986 085 EUR, što odgovara stvarnim troškovima ESB-a za studeni i prosinac 2014. i procjeni godišnjih troškova ESB-a za 2015. utvrđenim u Prilogu I. ovoj Odluci.

2.   Svaka kategorija nadziranih subjekata i nadziranih grupa plaća ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor iz Priloga II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 29. travnja 2015.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. travnja 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 311, 31.10.2014., str. 23.

(2)  Objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a na www.ecb.europa.eu u veljači 2015.

(3)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

(EUR)

 

2014.

2015.

Ukupno

Plaće i naknade

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Najamnina i održavanje zgrade

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Ostali operativni rashodi

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Ukupno

29 973 012

296 013 073

325 986 085


PRILOG II.

(EUR)

 

2014.

2015.

Ukupno

Naknade za nadzor

29 973 012

296 013 073

325 986 085

od toga:

 

 

 

Naknade koje se ubiru od značajnih subjekata ili značajnih grupa

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Naknade koje se ubiru od manje značajnih subjekata ili manje značajnih grupa

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top