Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Odluka (EU) 2015/811 Europske središnje banke оd 27. ožujka 2015. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke koji su u posjedu nacionalnih nadležnih tijela (ESB/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 128/27


ODLUKA (EU) 2015/811 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

оd 27. ožujka 2015.

o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke koji su u posjedu nacionalnih nadležnih tijela (ESB/2015/16)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 34.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. u vezi s člankom 6. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora, a u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima,

budući da:

(1)

Režim o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (ESB) utvrđen je u Odluci ESB/2004/3 (2).

(2)

Dokumenti ESB-a mogu biti u posjedu nacionalnih nadležnih tijela zbog njihove obveze pružanja pomoći ESB-u, suradnje u dobroj vjeri i izmjene informacija s ESB-om, sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013. Obavljanje nadzornih zadaća dodijeljenih ESB-u i učinkovito funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma može biti otežano ako nije provedeno savjetovanje s ESB-om o opsegu pristupa koji se treba odobriti u odnosu na dokumente ESB-a u posjedu nacionalnih nadležnih tijela, ili, alternativno, ako zahtjevi za pristup tim dokumentima nisu upućeni ESB-u. Stoga bi zahtjeve za pristup tim dokumentima trebalo uputiti ESB-u ili bi se trebalo provesti savjetovanje s ESB-om prije donošenja bilo kakve odluke o objavi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

1.

„dokument” i „dokument ESB-a” znači svaki sadržaj bez obzira na njegov medij (pisan na papiru ili pohranjen u elektroničkom obliku ili audiozapisu, vizualnom ili audiovizualnom zapisu), sastavljen od strane ESB-a ili koji čuva ESB, a koji je vezan uz njegove politike, aktivnosti ili odluke sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013;

2.

„nacionalno nadležno tijelo” ima značenje utvrđeno u članku 2. točki 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013. Ovo značenje je bez utjecaja na sporazume prema nacionalnom pravu koji dodjeljuju određene nadzorne zadaće nacionalnoj središnjoj banci (NSB) koja nije imenovana kao nacionalno nadležno tijelo. U odnosu na takve sporazume upućivanje na nacionalno nadležno tijelo u ovoj Odluci u ovom se slučaju primjenjuje na odgovarajući način na NSB u odnosu na nadzorne zadaće koje su mu dodijeljene nacionalnim pravom.

Članak 2.

Dokumenti kod nacionalnih nadležnih tijela

Kada nacionalno nadležno tijelo zaprimi zahtjev za dokument ESB-a koji je u njegovom posjedu, nacionalno nadležno tijelo savjetovat će se s ESB-om o opsegu pristupa koji se treba odobriti, prije donošenja odluke o objavi, osim ako je jasno da se taj dokument smije ili ne smije objaviti.

Umjesto toga, nacionalno nacionalno nadležno tijelo može proslijediti zahtjev ESB-u.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 4.

Adresati

Ova je Smjernica upućena nacionalnim nadležnim tijelima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. ožujka 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka ESB/2004/3 od 4. ožujka 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (SL L 80, 18.3.2004., str. 42.).


Top