EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Uredba Komisije (EU) br. 957/2014 оd 10. rujna 2014. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uklanjanja estera montanske kiseline (E 912) Tekst značajan za EGP

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 270/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 957/2014

оd 10. rujna 2014.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu uklanjanja estera montanske kiseline (E 912)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 14.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (2) utvrđuju se specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(3)

Esteri montanske kiseline (E 912) su voskovi odobreni kao sredstvo za glaziranje za površinsku obradu agruma, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(4)

Člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 predviđa se da svi prehrambeni aditivi koji su već bili dozvoljeni u Uniji prije 20. siječnja 2009. podliježu novoj procjeni rizika Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”).

(5)

U tu svrhu utvrđen je program za ponovnu procjenu prehrambenih aditiva u Uredbi Komisije (EU) br. 257/2010 (3). U skladu s Uredbom (EU) br. 257/2010 ponovna procjena prehrambenih aditiva osim bojila i sladila mora biti dovršena do 31. prosinca 2018. Međutim, određeni prehrambeni aditivi, uključujući estere montanske kiseline (E 912), imaju veći prioritet i trebali bi se procijeniti ranije.

(6)

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 257/2010 zainteresirani poslovni subjekti i sve druge zainteresirane strane moraju dostaviti podatke povezane s ponovnom procjenom prehrambenog aditiva u roku koji Agencija utvrdi u svojem pozivu za dostavu podataka.

(7)

Agencija je 15. veljače 2012. objavila javni poziv za dostavu znanstvenih podataka o esterima montanske kiseline (E 912) (4) kojim je pozvala zainteresirane strane i dionike da dostave potrebne podatke ili informacije do 1. lipnja 2012.

(8)

Agencija je 7. lipnja 2013. donijela znanstveno mišljenje o ponovnoj procjeni estera montanske kiseline (E 912) kao prehrambenih aditiva (5). U mišljenju se navodi da nema dostupnih podataka o toksikokinetici te reproduktivnoj i razvojnoj toksičnosti estera montanske kiseline. Dostupni podaci o kratkotrajnoj i subkroničnoj toksičnosti, genotoksičnosti, kroničnoj toksičnosti i karcinogenosti estera montanske kiseline ograničeni su. Nisu dostavljeni podaci o uporabi. Na temelju tih ograničenja Agencija je zaključila da se esteri montanske kiseline kao prehrambeni aditiv nisu mogli procijeniti.

(9)

Člankom 6. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 257/2010 predviđa se da kada zainteresirani poslovni subjekti i druge zainteresirane strane nisu dostavile Agenciji podatke potrebne za dovršetak ponovne procjene određenog prehrambenog aditiva u utvrđenim rokovima, prehrambeni aditiv može biti uklonjen s popisa odobrenih prehrambenih aditiva Unije u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008. U skladu s time isto tako trebalo bi ukloniti specifikacije tog prehrambenog aditiva iz Uredbe (EU) br. 231/2012.

(10)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 popis odobrenih prehrambenih aditiva Unije izmjenjuje se u skladu s postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(11)

Člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 predviđa se da se popis prehrambenih aditiva Unije može ažurirati na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(12)

Stoga bi se Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 i Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 trebali izmijeniti uklanjanjem estera montanske kiseline (E 912) s popisa odobrenih prehrambenih aditiva Unije, budući da zbog nepostojanja novih znanstvenih dokaza njegovo uvrštenje na popis više ne može biti opravdano.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Prehrambeni proizvodi koji sadržavaju estere montanske kiseline (E 912) koji su zakonito stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se prodavati do isteka zaliha.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (SL L 80, 26.3.2010., str. 19.).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  EFSA Journal 2013.; 11(6):3236.

(6)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

U dijelu B, odjeljku 3. „Aditivi osim bojila i sladila” briše se unos za prehrambeni aditiv E 912.

(2)

U dijelu E, kategoriji hrane 4.1.1. „Cijelo svježe voće i povrće” briše se unos za prehrambeni aditiv E 912.


PRILOG II.

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 briše se unos za prehrambeni aditiv E 912.


Top