Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0796

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 796/2014 оd 23. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

OJ L 218, 24.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32015R1829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/796/oj

24.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 218/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 796/2014

оd 23. srpnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (1), a posebno njezin članak 15.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 501/2008 (2) utvrđuju se pravila za sastavljanje, odabir, provedbu, financiranje i provjeru programa iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 3/2008.

(2)

S obzirom na reformu politike Unije u vezi s promicanjem poljoprivrednih proizvoda koja se namjerava primjenjivati od 1. prosinca 2015., primjereno je revidirati vremenske rokove za podnošenje programa utvrđenih u člancima 8. i 11. Uredbe (EZ) br. 501/2008. Revidiranim vremenskim rokovima omogućit će se i relevantnim trgovinskim i sektorskim organizacijama da se upoznaju s novom učestalošću podnošenja programa koja bi se primjenjivala od 2016. zbog reforme politike.

(3)

Uredbu (EZ) br. 501/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 501/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

U članku 8. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Trgovinske i sektorske organizacije u Uniji koje su predstavnice dotičnih sektora (dalje u tekstu:,organizacije predlagateljice') podnose svoje programe državi članici najkasnije 28. veljače”;

(b)

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Izbor programa od strane Komisije

1.   Države članice Komisiji šalju popis iz članka 9. stavka 1., uključujući, prema potrebi, popis provedbenih tijela popis odabranih provedbenih tijela, ako su ona već odabrana u skladu s člankom 8. stavkom 3., kao i presliku svakog programa. Popis se podnosi i elektronički i poštom, a Komisiji se dostavlja najkasnije do 30. travnja.

U slučaju programa koji uključuju više od jedne države članice, ova se obavijest temelji na zajedničkom dogovoru dotičnih država članica.

2.   Komisija obavješćuje dotične države članice najkasnije do 15. srpnja ako utvrdi da cijeli ili dio predloženog programa koji je podnesen nije u skladu sa sljedećim:

(a)

pravilima Unije; ili

(b)

smjernicama, u slučaju unutarnjeg tržišta; ili

(c)

kriterijima iz članka 9. stavka 2., u slučaju trećih zemalja.

3.   U skladu s člankom 7. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EZ) br. 3/2008, države članice svoje izmijenjene programe šalju Komisiji u roku od 55 kalendarskih dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka.

Nakon provjere izmijenjenih programa, Komisija odlučuje, najkasnije do 30. studenoga koje programe može sufinancirati u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 3/2008.

4.   Organizacija(-e) predlagateljica(-e) odgovorna je za pravilnu provedbu i upravljanje odabranim programima.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na prijedloge programa iz Uredbe (EZ) br. 3/2008 koji se podnose od 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 3, 5.1.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 147, 6.6.2008., str. 3.).


Top