EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0772

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

OJ L 209, 16.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 772/2014

оd 14. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 95. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 95. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđuju se opća pravila u pogledu iznosa javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za operaciju koja se financira u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”).

(2)

Odstupajući od toga člankom 95. stavkom 4. predviđeni su dodatni postotni bodovi iznosa javne potpore koji se primjenjuju na posebne vrste operacija navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014. Kako se ne bi ugrozila održivost reforme Zajedničke ribarstvene politike („ZRP”), člankom 94. stavkom 3. točkom (c) i člankom 69. točkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 istodobno se ograničava potpora EFPR-a određenim vrstama operacija uvođenjem smanjene stope sufinanciranja. Takva logika odražava se i u različitim razinama dodatnih postotnih bodova iznosa javne potpore navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014. Stoga ispunjenje određenih uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 može dovesti do povećanja postotnih bodova iznosa javne potpore ili je potrebno smanjiti postotne bodove iznosa javne potpore.

(3)

Zato je potrebno osigurati da akumuliranje dodatnih postotnih bodova iznosa javne potpore u slučaju ispunjenja nekoliko uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 u odnosu na jednu operaciju ne ugrozi ciljeve EFPR-a i ne dovede do prekomjerne naknade ili prevelikog narušavanja tržišnih pravila u ribolovnom i akvakulturnom sektoru.

(4)

Ako operacija ispunjuje uvjete iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, koji omogućuju dodatno povećanje postotnih bodova, države članice mogu primjenjivati veći iznos javne potpore. Međutim, u slučaju ispunjenja više od jednog uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, što omogućuje dodatno povećanje postotnih bodova u odnosu na jednu operaciju, moguće povećanje trebalo bi biti ograničeno na najveće povećanje. U slučaju ispunjenja više od jednog uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, što dovodi do smanjenja postotnih bodova u odnosu na jednu operaciju, smanjenje bi trebalo biti ograničeno na najveće smanjenje.

(5)

Kako bi se ispunila obveza smanjenja postotnih bodova za određene vrste operacija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, ako je na operaciju zbog ispunjenja više kriterija u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo jedno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno smanjenje postotnih bodova ili više njih, trebalo bi zanemariti moguća povećanja i primijeniti samo najveće smanjenje.

(6)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebni iznos javne potpore

Kada je ispunjeno više uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 u odnosu na jednu operaciju, različita se dodatna povećanja i smanjenja iznosa javne potpore primjenjuju kako slijedi:

(a)

ako je u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

(b)

ako je u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;

(c)

ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.


Top