Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0724

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 724/2014 оd 26. lipnja 2014. o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji Tekst značajan za EGP

OJ L 192, 1.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/724/oj

1.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 192/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 724/2014

оd 26. lipnja 2014.

o standardu za razmjenu za dostavu podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 549/2013 države članice Komisiji trebaju dostavljati podatke i metapodatke koji se zahtijevaju Uredbom u skladu s posebnim standardom za razmjenu podataka i drugim praktičnim aranžmanima koje treba odrediti Komisija.

(2)

Primjenom jedinstvenog standarda za razmjenu i dostavu podataka za statistiku koji je obuhvaćen Uredbom (EU) br. 549/2013 značajno bi se pridonijelo postupku integracije poslovnog procesa unutar tog područja statistike.

(3)

Inicijativu razmjene statističkih podataka i metapodataka (SDMX) o statističkim i tehničkim standardima za razmjenu i dijeljenje podataka i metapodataka pokrenuli su Banka za međunarodne namire, Europska središnja banka, Komisija (Eurostat), Međunarodni monetarni fond, Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Ujedinjeni narodi i Svjetska banka. Koristeći sintaksu XML („oblik SDMX-ML”), u okviru SDMX-a određuju se statistički i tehnički standardi za razmjenu službenih statističkih podataka, uključujući programski jezik SDMX. Stoga je potrebno uvesti novu definiciju oblika i strukture podataka, oblikovanu u skladu s tim standardom. Kako bi se olakšao prijelaz na novi oblik, tijekom prve dvije godine nakon stupanja na snagu Uredbe, Komisija bi državama članicama trebala dostaviti predloške koji bi se mogli koristiti kao ulazni podaci za alate za pretvorbu SMDX.

(4)

Komisija treba staviti na raspolaganje detaljnu dokumentaciju u vezi s definicijama strukture podataka SDMX i dati smjernice o njihovoj provedbi.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Standard za dostavu podataka

Države članice dostavljaju podatke koji se zahtijevaju Uredbom (EU) br. 549/2013 koristeći definicije strukture podataka SDMX.

Članak 2.

Tehničke specifikacije oblika podataka

Države članice dostavljaju podatke i metapodatke u obliku SDMX-ML.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 26.6.2013., str. 1.


Top