Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0320

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 320/2014 оd 27. ožujka 2014. o izmjeni Priloga VIII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike

OJ L 93, 28.3.2014, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitno stavljeno izvan snage 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/320/oj

28.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 93/81


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 320/2014

оd 27. ožujka 2014.

o izmjeni Priloga VIII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (1), a posebno njezin članak 57.a stavak 7.,

budući da:

(1)

u skladu s člankom 57.a stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 73/2009 Hrvatska je prije 31. siječnja 2014. Komisiju obavijestila o površini razminiranog zemljišta ponovno stavljenog u poljoprivrednu funkciju u 2013. U tu su obavijest uključeni i podaci o proračunskim sredstvima od godine podnošenja zahtjeva 2014. nadalje. Na temelju rasporeda povećanjâ iz članka 121. Uredbe (EZ) br. 73/2009, Prilog VIII. toj Uredbi potrebno je na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za upravljanje izravnim plaćanjima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.


PRILOG

Prilog VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablici 2. u stupcu za 2014. upis za Hrvatsku zamjenjuje se sljedećim:

(u tisućama EUR)

 

2014.

„Hrvatska

114 180”

2.

U tablici 3. u stupcu za 2014. upis za Hrvatsku zamjenjuje se sljedećim:

(u tisućama EUR)

 

2014.

„Hrvatska

114 180”


Top