EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0099

Direktiva Komisije 2014/99/EU оd 21. listopada 2014. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2009/126/EZ o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama

OJ L 304, 23.10.2014, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/99/oj

23.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 304/89


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/99/EU

оd 21. listopada 2014.

o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2009/126/EZ o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama (1), a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Direktivom 2009/126/EZ predviđene su tehničke prilagodbe njezinih članaka 4. i 5. tehničkom napretku, kada je to potrebno, radi osiguravanja usklađenosti s relevantnim normama koje je izradio Europski odbor za normizaciju (CEN).

(2)

Dana 25. rujna 2013. CEN je na raspolaganje stavio norme EN 16321-1:2013 i EN 16321-2:2013. Normom EN 16321-1:2013 određuju se metode ispitivanja za homologaciju tipa sustava rekuperacije benzinskih para za uporabu na benzinskim postajama. Normom EN 16321-2:2013 određuju se ispitne metode za uporabu na benzinskim postajama radi provjere takvih sustava za regeneraciju pare.

(3)

Stoga su potrebne tehničke prilagodbe članaka 4. i 5. Direktive 2009/126/EZ kako bi se osigurala usklađenost s tim normama.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanoga na temelju članka 9. stavka 1. Direktive 2009/126/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2009/126/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da, s učinkom od dana na koji sustavi faze II. rekuperacije benzinskih para postanu obvezni sukladno članku 3., učinkovitost prikupljanja benzinskih para tih sustava bude najmanje 85 % vrijednosti koje je proizvođač certificirao u skladu s normom EN 16321-1:2013.”

2.

U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da se učinkovitost prikupljanja benzinskih para sustava faze II. rekuperacije benzinskih para tijekom rada ispituje najmanje jedanput godišnje u skladu s normom EN 16321-2:2013.”

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 12. svibnja 2016.. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Navedene odredbe primjenjuju od 13. svibnja 2016.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju način tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog zakonodavstva koje donose u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 285, 31.10.2009., str. 36.


Top