Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0085

Direktiva Komisije 2014/85/EU оd 1. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama Tekst značajan za EGP

OJ L 194, 2.7.2014, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/85/oj

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/85/EU

оd 1. srpnja 2014.

o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (1), a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Uvedena su značajna poboljšanja sigurnosti tunela unutar Unije, između ostalog i Direktivom 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Kako bi osigurali učinkovitost tih poboljšanja važno je da vozači znaju i razumiju načela sigurne vožnje u tunelima te ih mogu primijeniti vlastitom ponašanju u prometu. Teorijski i praktični uvjeti ispita stoga su izmijenjeni Direktivom Vijeća 91/439/EEZ (3) u skladu s Direktivom Komisije 2008/65/EZ (4), a izmijenjeni bi trebali biti i oni u preinačenoj Direktivi 2006/126/EZ.

(2)

Od donošenja Direktive 2006/126/EZ znanstvena saznanja o zdravstvenim tegobama koje utječu na sposobnost upravljanja vozilom su napredovala, osobito u pogledu procjene opasnosti za cestovnu sigurnost i učinkovitosti mjera za sprječavanje navedenih opasnosti. Nedavno su postale dostupne brojne studije i istraživanja koji potvrđuju da opstruktivni apnejički sindrom predstavlja jedan od najvećih rizičnih čimbenika u prometnim nezgodama. Taj se uvjet stoga ne smije više zanemarivati u kontekstu zakonodavstva Unije o vozačkim dozvolama.

(3)

Direktiva 2006/126/EZ stoga bi trebala biti izmijenjena kako bi Prilog III. bio usklađen sa znanstvenim i tehničkim napretkom.

(4)

Uredničke su pogreške primijećene u Prilogu II. Direktivi 2006/126/EZ nakon njegove izmjene Direktivom Komisije 2012/36/EU (5). Te se pogreške trebaju ispraviti.

(5)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije o dokumentima s objašnjenjima (6), od 28. rujna 2011. države članice obvezale su se da će, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje zakonodavstva EU-a priložiti dokument ili više dokumenata u kojima će objasniti odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje zakonodavstva EU-a.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za vozačke dozvole,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Direktivi 2006/126/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 31. prosinca 2015. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 31. prosinca 2015.

Kad države članice donose te odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2014.

Za Komisiju

U ime predsjednika

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 403, 30.12.2006., str. 18.

(2)  Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim uvjetima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/439/EEZ od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama (SL L 237, 24.8.1991., str. 1.).

(4)  Direktiva Komisije 2008/65/EZ od 27. lipnja 2008. o izmjeni Direktive 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama (SL L 168, 28.6.2008., str. 36.).

(5)  Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenog 2012. koja izmjenjuje Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 321, 20.11.2012., str. 54.).

(6)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

1.

Prilog II. Direktivi 2006/126/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.3.

Cesta:

najvažnija načela u vezi s poštivanjem sigurnosnog razmaka između vozila, zaustavnom udaljenošću i sposobnošću prianjanja vozila uz kolnik u različitim vremenskim uvjetima i uvjetima na cesti,

čimbenici rizika tijekom vožnje povezani s različitim uvjetima na cesti, posebno s obzirom na promjene vremenskih prilika te dobu dana ili noći,

značajke različitih vrsta cesta i s tim povezani zakonski propisi,

sigurna vožnja u cestovnim tunelima;”;

(b)

točka 5.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„5.1.3.

Posebne odredbe u vezi s vozilima kategorija C, CE, D i DE

Države članice mogu donijeti odluku da se ograničenje na vozila s automatskim mjenjačem ne bilježi na vozačke dozvole za vozila kategorija C, CE, D ili DE iz točke 5.1.2. kada kandidat već ima vozačku dozvolu koja je izdana za vozilo s ručnim prijenosom (mjenjačem) u barem jednoj od sljedećih kategorija: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ili D1E te je izvršio radnje opisane u točki 8.4. tijekom ispita vještina i ponašanja.”;

(c)

točka 6.3.8. zamjenjuje se sljedećim:

6.3.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

(d)

točka 7.4.8. zamjenjuje se sljedećim:

7.4.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

(e)

točka 8.3.8. zamjenjuje se sljedećim:

8.3.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

2.

U Prilogu III. Direktivi 2006/126/EZ, odjeljak 11. (NEUROLOŠKE BOLESTI) zamjenjuje se sljedećim:

„NEUROLOŠKE BOLESTI I OPSTRUKTIVNI APNEJIČKI SINDROM

NEUROLOŠKE BOLESTI

11.1.

Vozačka dozvola ne smije se izdati ili produljiti kandidatu ili vozaču koji pati od teške neurološke bolesti, osim ako je uz zahtjev priloženo ovlašteno medicinsko mišljenje.

Neurološke smetnje povezane s bolestima ili kirurškim zahvatima na središnjem ili perifernom živčanom sustavu koje imaju za posljedicu senzorna ili motorna oštećenja te utječu na ravnotežu i koordinaciju trebaju se na odgovarajući način uzeti u obzir, imajući u vidu njihove funkcionalne učinke i rizik napredovanja. U takvim slučajevima, te ako postoji rizik pogoršanja, vozačka dozvola izdaje se ili produljuje na temelju redovitih pregleda.

OPSTRUKTIVNI APNEJIČKI SINDROM

11.2.

U sljedećim stavcima, umjerenim opstruktivnim apnejičkim sindromom smatra se slučaj u kojemu je broj apneja i hipopneja po satu (indeks apneja-hipopneja) između 15 i 29, dok se ozbiljnim opstruktivnim apnejičkim sindromom smatra slučaj u kojem indeks apneja-hipopneja iznosi 30 ili više. Oba slučaja povezuju se s pretjeranom dnevnom pospanošću.

11.3.

Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.

11.4.

Kandidatima ili vozačima koji imaju umjeren ili ozbiljan opstruktivni apnejički sindrom mogu se izdati vozačke dozvole ako dokažu odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem te pridržavanje odgovarajućeg liječenja i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlaštenim medicinskim mišljenjem.

11.5.

Povremeni zdravstveni pregledi u vremenskim razmacima od najviše tri godine za vozače koji pripadaju grupi 1 i jedne godine za vozače koji pripadaju grupi 2 obvezni su za kandidate ili vozače koji se liječe od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma, u svrhu utvrđivanja razine pridržavanja liječenja, potrebe za nastavkom liječenja i daljnjim pomnim praćenjem.”.


Top