Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0075

Delegirana direktiva Komisije 2014/75/EU оd 13. ožujka 2014. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017. Tekst važan za EGP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/75/oj

20.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 148/84


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/75/EU

оd 13. ožujka 2014.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za živu u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017.

(Tekst važan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, (1) a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba žive u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Mnogi su instrumenti za praćenje i kontrolu u industriji opremljeni pozadinski osvijetljenim zaslonima s tekućim kristalima za koje je neophodno korištenje hladnokatodnih fluorescentnih cijevi (CCFL-ova) koje sadržavaju 5 mg žive. Postoji vjerojatnost da bi ukupni negativni učinci na okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača uzrokovani zamjenom hladnokatodnih fluorescentnih cijevi koje sadržavaju živu u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji bili veći od ukupne koristi takve zamjene za okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača.

(3)

Kako bi se omogućio popravak i produžilo trajanje proizvoda, trebalo bi odobriti izuzeće od ograničenja žive u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji. U skladu s načelom „popravljanja kao kad je bilo proizvedeno”, izuzeće bi se trebalo primjenjivati na sve proizvode stavljene na tržište prije 22. srpnja 2017., datuma koji je datum usklađenosti za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, a razdoblje važenja izuzeća trebalo bi biti 7 godina od tog datuma. Izuzeće ne bi trebalo imati negativnih učinaka na inovacije.

(4)

Direktivu 2011/65/EU treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog IV. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do zadnjeg dana šestog mjeseca nakon stupanja na snagu. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2014.

Za komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu IV. Direktivi 2011/65/EU dodaje se sljedeća točka 35.:

„35.

Živa u hladnokatodnim fluorescentnim cijevima za pozadinski osvijetljene zaslone s tekućim kristalima, u kojima sadržaj žive ne premašuje 5 mg po cijevi, a koje se koriste u instrumentima za praćenje i kontrolu u industriji stavljenima na tržište prije 22. srpnja 2017.

Istječe 21. srpnja 2024.”


Top