EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0380

Odluka Vijeća 2014/380/ZVSP od 23. lipnja 2014. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

OJ L 183, 24.6.2014, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; Implicitno stavljeno izvan snage 32015D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/380/oj

24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/52


ODLUKA VIJEĆA 2014/380/ZVSP

od 23. lipnja 2014.

o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Dana 28. veljače 2011. Vijeće je donijelo Odluku 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1).

(2)

Dana 19. ožujka 2014. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je Rezoluciju 2146 (2014) (RVSUN 2146 (2014.)), kojom se države članice UN-a ovlašćuju da na otvorenom moru pregledavaju plovila koja je Odbor uspostavljen na temelju stavka 24. RVSUN-a 1970 (2011.) („Odbor”) uvrstio na popis.

(3)

RVSUN-om 2146 (2014.) predviđa se da države zastave plovila koja su uvrštena na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, poduzmu potrebne mjere kako bi uputile takva plovila da bez upute točke kontakta Vlade Libije ne utovaruju, ne prevoze ili ne istovaruju sirovu naftu koja je nedopušteno izvezena iz Libije i koja se nalazi na plovilima.

(4)

Nadalje, RVSUN-om 2146 (2014.) predviđa se da države članice UN-a poduzmu, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, potrebne mjere kako bi zabranile plovilima koja su uvrštena na popis ulazak u njihove luke osim ako je takav ulazak potreban u svrhu pregleda, u slučaju nužde ili u slučaju povratka u Libiju.

(5)

Osim toga, RVSUN-om 2146 (2014.) predviđa se da bi, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, trebalo zabraniti, za plovila koja su uvrštena na popis, pružanje usluga opskrbe kao što su dostava goriva ili zaliha ili druge usluge koje se pružaju plovilima osim ako je pružanje takvih usluga potrebno u humanitarne svrhe ili u slučaju povratka u Libiju.

(6)

RVSUN-om 2146 (2014.) također se predviđa da, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, ne bi trebalo obavljati financijske transakcije u vezi sa sirovom naftom koja je nedopušteno izvezena iz Libije i koja se nalazi na plovilima koja su uvrštena na popis.

(7)

U skladu s Odlukom 2011/137/ZVSP, Vijeće je izvršilo cjelokupno preispitivanje popisa osoba i subjekata navedenih u prilozima II. i IV. toj Odluci.

(8)

Trebalo bi ažurirati identifikacijske podatke u vezi s jednim subjektom na popisu osoba i subjekata navedene u Prilogu IV. Odluci 2011/137/ZVSP.

(9)

Više ne postoje razlozi za zadržavanje dvaju subjekata na popisu osoba i subjekata navedenom u Prilogu IV. Odluci 2011/137/ZVSP.

(10)

Odluku 2011/137/ZVSP trebalo bi u skladu s time izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/137/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 4.b

1.   U skladu sa stavcima 5. do 9. RVSUN-a 2146 (2014.), države članice mogu pregledavati na otvorenom moru plovila uvrštena na popis, uz korištenje svih mjera koje su razmjerne specifičnim okolnostima, uz potpuno poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima, u mjeri u kojoj su ona primjenjiva, obaviti takve preglede te mogu uputiti plovilo da poduzme odgovarajuće radnje kako bi vratilo sirovu naftu u Libiju, uz pristanak Vlade Libije i u koordinaciji s njom.

2.   Države članice trebale bi prije obavljanja pregleda iz stavka 1. tražiti dopuštenje države zastave plovila.

3.   Države članice koje obavljaju pregled iz stavka 1. Odboru odmah dostavljaju izvješće o pregledu koje sadrži relevantne pojedinosti, uključujući uložene napore na traženju dopuštenja države zastave plovila.

4.   Države članice koje obavljaju preglede iz stavka 1. dužne su osigurati da takve preglede obavljaju ratni brodovi ili brodovi čiji je vlasnik odnosno brodar država te da se oni koriste samo za vladine nekomercijalne usluge.

5.   Stavak 1. ne utječe na prava, obveze ili odgovornosti država članica prema međunarodnom pravu, uključujući prava ili obveze prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora, uključujući opće načelo o isključivoj jurisdikciji države zastave nad njezinim plovilima na otvorenom moru, u pogledu plovila koja nisu uvrštena na popis i u bilo kojoj drugoj situaciji osim one iz tog stavka.

6.   U Prilog V. uključena su plovila iz stavka 1. koja je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavkom 11. RVSUN-a 2146 (2014.).

Članak 4.c

1.   Država članica koja je država zastave plovila koje je uvršteno na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, upućuje to plovilo da bez upute točke kontakta Vlade Libije kako je navedena u stavku 3. RVSUN-a 2146 (2014.) ne utovaruje, ne prevozi i ne istovaruje sirovu naftu koja je nedopušteno izvezena iz Libije.

2.   Države članice plovilima koja su uvrštena na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora, ne dopuštaju ulazak u svoje luke osim ako je takav ulazak potreban u svrhu pregleda, u slučaju nužde ili u slučaju povratka u Libiju.

3.   Državljanima država članica ili s državnih područja država članica zabranjuje se za plovila koja su uvrštena na popis pružanje usluga opskrbe kao što su dostava goriva ili zaliha ili drugih usluga koje se pružaju plovilima, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora.

4.   Stavak 3. ne primjenjuje se ako nadležno tijelo u relevantnoj državi članici utvrdi da je pružanje takvih usluga potrebno u humanitarne svrhe ili da se plovilo vraća u Libiju. Dotična država članica obavješćuje Odbor o svim takvim odobrenjima.

5.   Državljanima država članica ili subjektima pod njihovom jurisdikcijom ili s državnih područja država članica zabranjuju se financijske transakcije u vezi sa sirovom naftom koja je nedopušteno izvezena iz Libije i koja se nalazi na plovilima koja su uvrštena na popis, ako je tako utvrđeno uvrštavanjem na popis od strane Odbora.

6.   Prilog V. obuhvaća plovila iz stavaka 1., 2., 3. i 5. koja je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavkom 11. RVSUN-om 2146 (2014.).”;

2.

u članku 8. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Vijeće mijenja priloge I., III. i V. na temelju zaključaka Odbora.”;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.b

Ako Odbor uvrsti na popis plovilo iz članka 4.b stavka 1. i članka 4.c stavaka 1., 2., 3. i 5., Vijeće to plovilo uključuje u Prilog V.”

Članak 2.

Prilog I. ovoj Odluci dodaje se Odluci 2011/137/ZVSP kao Prilog V.

Članak 3.

Prilog IV. Odluci 2011/137/ZVSP mijenja se kako je određeno u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.


PRILOG I.

„PRILOG V.

POPIS PLOVILA IZ ČLANKA 4.b STAVKA 1. I ČLANKA 4.c STAVAKA 1., 2., 3. I 5.

…”


PRILOG II.

Prilog IV. Odluci 2011/137/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Unos za subjekt „Capitana Seas Limited” zamjenjuje se sljedećim unosom:

 

„Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt u vlasništvu Saadija Qadhafija osnovan u Britanskim Djevičanskim Otocima

12.4.2011.”

2.

Unosi za sljedeće subjekte brišu se:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


Top