Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0349

Odluka Vijeća 2014/349/ZVSP od 12. lipnja 2014. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO

OJ L 174, 13.6.2014, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/349/oj

13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/42


ODLUKA VIJEĆA 2014/349/ZVSP

od 12. lipnja 2014.

o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu (1), EULEX KOSOVO

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. veljače 2008. donijelo Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP (2).

(2)

Vijeće je 8. lipnja 2010. donijelo Odluku 2010/322/ZVSP (3) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljilo trajanje Misije o uspostavi vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO) na razdoblje od dvije godine do 14. lipnja 2012.

(3)

Vijeće je 6. lipnja 2012. donijelo Odluku 2012/291/ZVSP (4) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljilo trajanje misije EULEX KOSOVO na razdoblje od dvije godine do 14. lipnja 2014.

(4)

Na temelju preporuka strateškog preispitivanja usvojenog 2014. godine, potrebno je produženje trajanja misije EULEX KOSOVO na dodatno razdoblje od dvije godine.

(5)

Vijeće je 27. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/241/ZVSP (5) koja je izmijenila Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP kako bi se osigurao novi financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju razdoblja od 15. lipnja 2013. do 14. lipnja 2014. Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP trebalo bi izmijeniti kako bi se osigurao novi financijski referentni iznos namijenjen za pokrivanje prijelaznog razdoblja od 15. lipnja 2014. do 14. listopada 2014.

(6)

Misija EULEX KOSOVO provodit će se u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora.

(7)

Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajednička akcija 2008/124/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Šef misije jest predstavnik misije. Šef misije može, u okviru svoje cjelokupne nadležnosti, delegirati zadaće u vezi s upravljanjem osobljem i financijama članovima osoblja misije.”;

(b)

stavak 5. briše se;

(c)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Šef misije osigurava da misija EULEX KOSOVO usko surađuje i koordinira s nadležnim kosovskim vlastima te s relevantnim međunarodnim sudionicima, prema potrebi, uključujući i NATO/KFOR, UNMIK, OESS i treće države uključene u vladavinu prava na Kosovu.”

2.

Članak 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Sveukupno osoblje izvršava svoje obveze i djeluje u interesu misije. Sveukupno osoblje poštuje načela sigurnosti i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (6).

(6)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013. str. 1.).”"

3.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uvjeti zaposlenja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se ugovorima koji se trebaju sklopiti između misije EULEX-a KOSOVO i dotičnog člana osoblja.”

4.

U članku 14. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom 2013/488/EU.”

5.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 15.a

Pravne odredbe

Misija EULEX KOSOVO može nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome, ispunjavati svoje obveze te biti stranka u pravnom postupku u mjeri u kojoj je to potrebno s ciljem provedbe ove Odluke.”

6.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO do 14. listopada 2010. iznosi EUR 265 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. listopada 2010. do 14. prosinca 2011. iznosi EUR 165 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. prosinca 2010. do 14. lipnja 2012. iznosi EUR 72 800 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2012. do 14. lipnja 2013. iznosi EUR 111 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2013. do 14. lipnja 2014. iznosi EUR 110 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2014. do 14. listopada 2014. iznosi EUR 34 000 000.

O referentnom financijskom iznosu za sljedeće razdoblje za misiju EULEX KOSOVO odlučuje Vijeće.”;

(b)

stavci 4. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   EULEX KOSOVO odgovoran je za izvršenje proračuna misije. U tu svrhu, misija potpisuje sporazum s Komisijom.

5.   Misija EULEX KOSOVO odgovorna je za sva potraživanja i obveze koje proizlaze iz provedbe mandata koji počinje 15. lipnja 2014. uz izuzetak svih potraživanja koja se odnose na tešku povredu dužnosti šefa misije za koju on snosi odgovornost.

6.   Provedbom financijskih aranžmana ne dovodi se u pitanje zapovjedni lanac kako je predviđeno člancima 7., 8. i 11. te operativne zahtjeve misije EULEX-a KOSOVO, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih skupina.

7.   Rashodi su prihvatljivi od dana stupanja na snagu ove Odluke.”

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Projektna jedinica

1.   EULEX KOSOVO ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provođenje projekata. Misija EULEX KOSOVO, prema potrebi, usklađuje, omogućava i pruža savjete o projektima koje provode države članice i treće države pod njihovom odgovornošću u područjima povezanima s misijom EULEX KOSOVO i u potporu njezinim ciljevima.

2.   EULEX KOSOVO ima pravo zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država za provedbu projekata koji dosljedno dopunjuju druge aktivnosti EULEX-a KOSOVO, ako je projekt:

(a)

predviđen u financijskom izvješću koje se odnosi na Zajedničku akciju; ili

(b)

integriran u tijek mandata putem prilagodbe ovog financijskog izvješća na zahtjev šefa misije. Misija EULEX KOSOVO sklapa aranžman s tim državama kojim se posebno uređuju specifični načini postupanja sa svim pritužbama trećih stranaka u pogledu štete nastale zbog posljedica djelovanja ili propuštanja djelovanja EULEX-a KOSOVO prilikom korištenja financijskih sredstava dobivenih od tih država. Unija ili visoki predstavnik (VP) ni u kojem slučaju ne odgovaraju državama članicama koje daju doprinose za posljedice djelovanja ili propuštanja djelovanja EULEX-a KOSOVO prilikom korištenja financijskih sredstava dobivenih od tih država.

3.   Politički i sigurnosni odbor (PSO) suglasan je da projektna jedinica prihvati financijski doprinos trećih država.”

8.

U članku 18. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   VP je ovlašten Ujedinjenim narodima, NATO-u/KFOR-u i ostalim trećim strankama povezanima s ovom Zajedničkom akcijom dostaviti klasificirane informacije i dokumente EU-a nastale za potrebe misije EULEX KOSOVO do razine tajnosti koja važi za svakog od njih, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. Kako bi se to olakšalo, utvrđuju se lokalni tehnički aranžmani.

2.   U slučaju posebne i neodložne operativne potrebe, VP je također ovlašten nadležnim lokalnim tijelima dostaviti klasificirane informacije i dokumente EU-a do razine ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ koji su nastali za potrebe misije EULEX-a KOSOVO u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U svim ostalim slučajevima, takve se informacije i dokumenti dostavljaju nadležnim lokalnim tijelima u skladu s postupcima prikladnima za predmetnu razinu suradnje tijela s EU-om.”

9.

U članku 20. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prestaje važiti 14. lipnja 2016.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

Y. MANIATIS


(1)  Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a (RVSUN) 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

(2)  Zajednička akcija Vijeća 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 42, 16.2.2008., str. 92.).

(3)  Odluka Vijeća 2010/322/ZVSP od 8. lipnja 2010. o izmjeni i produljenju Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 145, 11.6.2010., str. 13.).

(4)  Odluka Vijeća 2012/291/ZVSP od 5. lipnja 2012. o izmjeni i produljenju Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije o uspostavi vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 146, 6.6.2012., str. 46.).

(5)  Odluka Vijeća 2013/241/ZVSP od 27. svibnja 2013. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 141, 28.5.2013., str. 47.).


Top