Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0322

2014/322/EU: Odluka Vijeća od 6. svibnja 2014. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2014. godinu

OJ L 165, 4.6.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/322/oj

4.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/49


ODLUKA VIJEĆA

od 6. svibnja 2014.

o smjernicama za politike zapošljavanja država članica za 2014. godinu

(2014/322/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 148. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za zapošljavanje,

budući da:

(1)

Člankom 145. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) određuje se da države članice i Unija rade na razvoju usklađene strategije zapošljavanja te, posebice, na promicanju kvalificirane, obrazovane i prilagodljive radne snage i tržišta rada koja se mogu prilagoditi gospodarskim promjenama u svrhu ostvarenja ciljeva utvrđenih u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji.

(2)

U okviru strategije Europa 2020., koju je predložila Europska komisija, Uniji se omogućuje da svoje gospodarstvo usmjeri prema pametnom, održivom i uključivom rastu koji je popraćen visokom razinom zapošljavanja, produktivnosti i socijalne kohezije. Vijeće je 13. srpnja 2010. donijelo svoju Preporuku o općim smjernicama za gospodarske politike država članica i Unije (3). Vijeće je nadalje 21. listopada 2010. donijelo svoju Odluku 2010/707/EU (4) („smjernice za zapošljavanje”). Spomenute smjernice zajedno predstavljaju integrirane smjernice za provođenje strategije Europa 2020. („integrirane smjernice”). Pet glavnih ciljeva, koji su obuhvaćeni relevantnim integriranim smjernicama, sačinjavaju zajedničke ciljeve pomoću kojih se usmjerava djelovanje država članica, uzimajući u obzir njihove početne položaje i nacionalne okolnosti te položaje i okolnosti Unije. Europska strategija zapošljavanja ima ključnu ulogu u provedbi ciljeva strategije Europa 2020., odnosno zapošljavanja i tržišta rada.

(3)

Integrirane smjernice u skladu su sa zaključcima Europskog vijeća od 17. lipnja 2010. Njima se pružaju točne upute državama članicama o definiranju njihovih programa nacionalnih reformi te o provedbi tih reformi. Smjernice za zapošljavanje trebale bi tvoriti osnovu za sve pojedinačne preporuke koje Vijeće može dati državama članicama sukladno članku 148. stavku 4. UFEU-a, usporedno s pojedinačnim preporukama upućenima državama članicama sukladno članku 121. stavku 2. UFEU-a. Smjernice za zapošljavanje trebale bi tvoriti i osnovu za izradu Zajedničkog izvješća o zapošljavanju koje Vijeće i Komisija svake godine šalju Europskom vijeću.

(4)

Pregledavanjem nacionalnih programa reformi država članica, sadržanih u Zajedničkom izvješću o zapošljavanju koje je Vijeće donijelo 28. veljače 2013., pokazalo se da bi države članice trebale nastaviti s ulaganjem napora u rješavanje sljedećih prioriteta: povećanje sudjelovanja na tržištu rada i smanjenje strukturne nezaposlenosti, razvijanje kvalificirane radne snage kojom se uzimaju u obzir potrebe tržišta rada, promicanje kvalitete radnih mjesta i cjeloživotnog učenja, unapređenje učinka sustava obrazovanja i osposobljavanja na svim razinama te povećanje broja sudionika u visokoškolskom obrazovanju, promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva.

(5)

Smjernice za zapošljavanje trebale bi ostati stabilne do kraja 2014. godine kako bi se osigurala usredotočenost na njihovu provedbu. Do kraja 2014. svako ažuriranje smjernica za zapošljavanje trebalo bi biti strogo ograničeno. U 2011., 2012. i 2013. nije bilo promjena smjernica za zapošljavanje. U 2014. također bi trebale ostati iste,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Smjernice za politike zapošljavanja država članica kako su utvrđene u Prilogu Odluci 2010/707/EU zadržavaju se za 2014. te ih države članice uzimaju u obzir u svojim politikama zapošljavanja.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Mišljenje od 26. veljače 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 21. siječnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 191, 23.7.2010., str. 28.

(4)  Odluka Vijeća 2010/707/EU od 21. listopada 2010. o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (SL L 308, 24.11.2010., str. 46.).


Top