EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0212

Odluka Vijeća 2014/212/ZVSP od 14. travnja 2014. o izmjeni Odluke 2013/183/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

OJ L 111, 15.4.2014, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016D0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/212/oj

15.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/79


ODLUKA VIJEĆA 2014/212/ZVSP

od 14. travnja 2014.

o izmjeni Odluke 2013/183/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/183/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (1), a posebno njezin članak 19.,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/183/ZVSP.

(2)

U skladu s člankom 22. stavkom 2. Odluke 2013/183/ZVSP, Vijeće je preispitalo popis osoba i subjekata navedenih u prilozima II. i III. Odluci 2013/183/ZVSP, na koje se primjenjuju članak 13. stavak 1. točke (b) i (c) i članak 15. stavak 1. točke (b) i (c) te odluke. Vijeće je zaključilo da bi se na dotične osobe i subjekte, osim jedne osobe navedene u Prilogu II., i dalje trebale primjenjivati mjere predviđene u toj odluci.

(3)

Osim toga, unos za jedan subjekt koji je naveden u Prilogu I. trebalo bi brisati iz Priloga II.

(4)

Nadalje, trebalo bi izmijeniti članak 22.

(5)

Osim toga, 31. prosinca 2013. Odbor za sankcije osnovan na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1718 (2006) o Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji ažurirao je popis osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja.

(6)

Popise osoba i subjekata iz priloga I. i II. Odluci 2013/183/ZVSP trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2013/183/ZVSP mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 22. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjere iz članka 13. stavka 1. točaka (b) i (c) i članka 15. stavka 1. točaka (b) i (c) redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci. Prestaju se primjenjivati u pogledu dotičnih osoba i subjekata ako Vijeće utvrdi, u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 2., da se više ne ispunjavaju uvjeti za njihovu primjenu.”.

(2)

Prilozi I. i II. Odluci 2013/183/ZVSP mijenjaju se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luksemburg 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

C. ASHTON


(1)  SL L 111, 23.4.2013., str. 52.


PRILOG

1.   

U Prilogu I. Odluci 2013/183/ZVSP umeće se sljedeći naslov:

„Popis osoba iz članka 13. stavka 1. točke (a) te osoba i subjekata iz članka 15. stavka 1. točke (a)”.

2.   

U Prilogu I. Odluci 2013/183/ZVSP podnaslov „A. Popis osoba iz članka 13. stavka 1. točke (a)” zamjenjuje se sljedećim podnaslovom:

„A.

Osobe”.

3.   

Unosi za sljedeće osobe iz Priloga I. Odluci 2013/183/ZVSP zamjenjuju se dolje navedenim unosima:

 

Ime

Drugo ime

Datum rođenja

Datum uvrštavanja na popis

Drugi podaci

„1.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Datum rođenja: 19. veljače 1968.;

moguća godina rođenja: 1965. ili 1966.

22.1.2013.

Glavni direktor postaje za lansiranje satelita Sohae i voditelj centra za lansiranje satelita u kojem su izvršena lansiranja 13. travnja i 12. prosinca 2012.

2.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Datum rođenja: 4. lipnja 1954.;

Broj putovnice: 645120196

22.1.2013.

Ra Ky'ong-Su je službenik banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za TCB. Tanchon je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih raketa i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

3.

Kim Kwang-il

 

Datum rođenja: 1. rujna 1969.;

Broj putovnice: PS381420397

22.1.2013.

Kim Kwang-il je službenik banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za TCB i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih raketa i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim raketama i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.”

4.   

U Prilogu I. Odluci 2013/183/ZVSP podnaslov „B. Popis subjekata iz članka 15. stavka 1. točke (a)” zamjenjuje se sljedećim podnaslovom:

„B.

Subjekti”.

5.   

Unosi za sljedeće subjekte iz Priloga I. Odluci 2013/183/ZVSP zamjenjuju se dolje navedenim unosima:

 

Ime

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrštavanja na popis

Druge informacije

„1.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; i Millim Technology Company

Tongan-dong, središnji okrug, Pyongyang, DNRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DNRK; okrug Mangyongdae, Pyongyang, DNRK.

Adrese e-pošte: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com; i millim@silibank.com

Telefonski brojevi: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; i 850 2 18111-3818642

Broj telefaksa: 850-2-381-4410

22.1.2013.

Korea Ryonbong General Corporation matično je društvo korporacije Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., obrambeni je konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu toj zemlji u prodaji robe povezane s vojskom.”

6.   

Osoba i subjekt navedeni u nastavku brišu se s popisa navedenog u Prilogu II. Odluci 2013/183/ZVSP:

A.

Osobe

1.

Chang Song-taek

B.

Subjekti

1.

Korea Complex Equipment Import Corporation


Top