EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0057(01)

Odluka (EU) 2015/298 Europske središnje banke od 15. prosinca 2014. o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke (preinaka) (ESB/2014/57)

SL L 53, 25.2.2015, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/298/oj

25.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 53/24


ODLUKA (EU) 2015/298 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. prosinca 2014.

o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke (ESB/2014/57)

(preinačeno)

Upravno vijeće Europske središnje banke,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 33.,

Budući da:

(1)

Odlukom ESB/2010/24 (1) utvrđuje se kako Europska središnja banka (ESB) raspodjeljuje nacionalnim središnjim bankama: (a) svoj prihod od euronovčanica u optjecaju ostvaren u svakoj financijskoj godini i (b) svoj prihod od vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa za tržišta vrijednosnih papira (PTVP) zarađen u svakoj financijskoj godini.

(2)

Odluku ESB/2010/24 potrebno je izmijeniti kako bi se uzela u obzir privremena raspodjela prihoda ESB-a od pokrivenih obveznica i vrijednosnih papira osiguranih imovinom kupljenih u skladu s Odlukom ESB/2014/40 (2) i Odlukom ESB/2014/45 (3). Odluku bi stoga trebalo preinačiti radi jasnoće.

(3)

Odlukom ESB/2010/29 (4) utvrđuje se raspodjela euronovčanica u optjecaju nacionalnim središnjim bankama razmjerno njihovim uplaćenim udjelima u kapitalu ESB-a. Člankom 4. Odluke ESB/2010/29 i Prilogom toj Odluci ESB-u se raspodjeljuje 8 % ukupne vrijednosti euronovčanica u optjecaju. ESB ima potraživanja unutar Eurosustava prema nacionalnim središnjim bankama koja su razmjerna njihovim udjelima u ključu upisanog kapitala za vrijednost koja je jednaka vrijednosti euronovčanica koje izdaje.

(4)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Odluke ESB/2010/23 (5), na salda unutar Eurosustava na temelju euronovčanica u optjecaju obračunava se naknada po referentnoj stopi. Prema članku 2. stavku 3. Odluke ESB/2010/23, obračunata naknada namiruje se plaćanjima preko sustava TARGET2.

(5)

Uvodnom izjavom 7. Odluke ESB/2010/23 određuje se da bi prihod koji ostvaruje ESB na temelju obračuna naknade na svoja potraživanja unutar Eurosustava prema nacionalnim središnjim bankama u vezi s njegovim udjelom u euronovčanicama u optjecaju trebao u načelu, biti raspodijeljen nacionalnim središnjim bankama razmjerno njihovim udjelima u ključu upisanog kapitala u istoj financijskoj godini tijekom koje je ostvaren, u skladu s odlukama Upravnog vijeća.

(6)

Također, i prihod ESB-a od vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira (PTVP), trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (dalje u tekstu „CBPP3”) i programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABSPP) trebao bi, u načelu, biti raspodijeljen nacionalnim središnjim bankama razmjerno njihovim udjelima u ključu upisanog kapitala u istoj financijskoj godini tijekom koje je ostvaren.

(7)

Kod raspodjele prihoda ESB-a od euronovčanica u optjecaju i prihoda ESB-a od vrijednosnih papira kupljenih u okviru PTVP-a, trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (CBPP3) i programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABSPP), ESB bi trebao uzeti u obzir procjenu svog financijskog rezultata u određenoj godini koja uzima u obzir potrebe za raspodjelom sredstava u rezervacije za tečajni, kamatni i kreditni rizik te za rizik cijene zlata kao i dostupnost rezervacija potrebnih za pokriće predviđenih troškova.

(8)

Kod utvrđivanja iznosa neto dobiti ESB-a koji se prenosi u fond opće pričuve u skladu s člankom 33. stavkom 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu „Statut ESSB-a”), Upravno vijeće treba uzeti u obzir da svaki dio te dobiti koji odgovara prihodu od euronovčanica u optjecaju i prihodu od vrijednosnih papira kupljenih u okviru PTVP-a, trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (CBPP3) i programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABSPP) treba u cijelosti raspodijeliti nacionalnim središnjim bankama,

DONIJELO JE OVU ODLUKU

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a)

„NSB” znači nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro;

(b)

„salda unutar Eurosustava na temelju euronovčanica u optjecaju” znači potraživanja i obveze koji nastaju između NSB-a i ESB-a i između NSB-a i drugih nacionalnih središnjih banaka kao posljedica primjene članka 4. Odluke ESB/2010/29;

(c)

„prihod ESB-a od euronovčanica u optjecaju” znači prihod koji ostvaruje ESB na temelju obračuna naknade na svoja potraživanja unutar Eurosustava od nacionalnih središnjih banaka u vezi s njegovim udjelom u euronovčanicama u optjecaju kao posljedica primjene članka 2. Odluke ESB/2010/23;

(d)

„prihod ESB-a od vrijednosnih papira” znači neto prihod koji je ESB ostvario kupnjom i. vrijednosnih papira u okviru PTVP-a u skladu s Odlukom ESB/2010/5 (6), ii. pokrivenih obveznica u okviru trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (CBPP3) u skladu s Odlukom ESB/2014/40 i iii. vrijednosnih papira osiguranih imovinom u okviru programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ABSPP) u skladu s Odlukom ESB/2014/45.

Članak 2.

Privremena raspodjela prihoda ESB-a od euronovčanica u optjecaju i prihoda ESB-a od vrijednosnih papira

1.   Prihod ESB-a od euronovčanica u optjecaju i prihod ESB-a od vrijednosnih papira u cijelosti dospijevaju nacionalnim središnjim bankama u istoj financijskoj godini tijekom koje su ostvareni i raspodjeljuju se nacionalnim središnjim bankama razmjerno njihovim uplaćenim udjelima u upisanom kapitalu ESB-a.

2.   Osim ako Upravno vijeće ne odluči drukčije, ESB raspodjeljuje nacionalnim središnjim bankama svoj prihod od euronovčanica u optjecaju ostvaren u svakoj financijskoj godini i svoj prihod od vrijednosnih papira zarađen u svakoj financijskoj godini posljednjeg radnog dana u siječnju sljedeće godine.

3.   Iznos prihoda ESB-a od euronovčanica u optjecaju može se umanjiti u skladu s odlukom Upravnog vijeća na temelju Statuta ESSB-a u odnosu na troškove ESB-a nastale zbog izdavanja i rukovanja euronovčanicama.

Članak 3.

Odstupanje od članka 2.

Odstupanjem od članka 2., Upravno vijeće odlučuje prije kraja financijske godine o zadržavanju cijelog prihoda ili dijela prihoda ESB-a iz tog članka u mjeri potrebnoj da bi se osiguralo da iznos raspodijeljenog prihoda ne premaši neto dobit ESB-a u toj godini. Takva se odluka donosi u slučaju kada na temelju obrazložene procjene koju izrađuje Izvršni odbor, Upravno vijeće očekuje da će ESB ostvariti ukupni godišnji gubitak ili da će ostvariti godišnju neto dobit koja je manja od procijenjenog iznosa njegovog prihoda iz članka 2. Upravno vijeće može odlučiti prije kraja financijske godine da će prenijeti cijeli prihod ili dio prihoda ESB-a iz tog članka u rezervacije za tečajni, kamatni i kreditni rizik te rizik cijene zlata.

Članak 4.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2014.

2.   Odluka ESB/2010/24 stavlja se izvan snage s učinkom od 31. prosinca 2014.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2010/24 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. prosinca 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2010/24 od 25. studenoga 2010. o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke od euronovčanica u optjecaju i od vrijednosnih papira kupljenih u okviru programa za tržišta vrijednosnih papira (SL L 6, 11.1.2011., str. 35.).

(2)  Odluka ESB/2014/40 od 15. listopada 2014. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (SL L 335, 22.11.2014., str. 22.).

(3)  Odluka (EU) 2015/5 Europske središnje banke od 19. studenoga 2014. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2014/45) (SL L 1, 6.1.2015., str. 4.).

(4)  Odluka ESB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica (SL L 35, 9.2.2011., str. 26.).

(5)  Odluka ESB/2010/23 od 25. studenoga 2010. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (SL L 35, 9.2.2011., str. 17.).

(6)  Odluka ESB/2010/5 od 14. svibnja 2010. o uspostavi programa za tržišta vrijednosnih papira (SL L 124, 20.5.2010., str. 8.).


Top