EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/EU: Odluka Europske središnje banke od 9. srpnja 2014. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/22 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar i Odluke ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (ESB/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 240/26


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 9. srpnja 2014.

o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/22 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar i Odluke ESB/2013/36 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja

(ESB/2014/32)

(2014/527/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegovog članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju članka 3. stavka 1., članka 12. stavka 1., članka 18. i drugu alineju članka 34. stavka 1.,

uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (1), a posebno odjeljak 1.6. i odjeljke 6.3.1. i 6.3.2. njezinog Priloga I.,

budući da:

(1)

Sadržaj odluka ESB/2013/22 (2) i ESB/2013/36 (3) trebao bi biti uvršten u Smjernicu ESB/2013/4 (4), temeljni pravni akt koji uređuje privremene mjere koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja.

(2)

Radi jasnoće i dosljednosti, a kako bi se pojednostavio okvir instrumenata osiguranja Eurosustava, ove se mjere provode preinakom Smjernice ESB/2013/4.

(3)

Odluke ESB/2013/22 i ESB/2013/36 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stavljanje izvan snage odluka ESB/2013/22 i ESB/2013/36

1.   Odluke ESB/2013/22 i ESB/2013/36 stavljaju se izvan snage s učinkom od 20. kolovoza 2014.

2.   Upućivanja na odluke koje su stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na Smjernicu ESB/2014/31.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 9. srpnja 2014.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 9. srpnja 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 331, 14.12.2011., str. 1.

(2)  Odluka ESB/2013/22 od 5. srpnja 2013. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkihinstrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Republika Cipar (SL L 195, 18.7.2013., str. 27.).

(3)  Odluka ESB/2013/36 od 26. rujna 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja (SL L 301, 12.11.2013., str. 13.).

(4)  Smjernica ESB/2013/4 od 20. ožujka 2013. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (SL L 95, 5.4.2013., str. 23.).


Top