EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1352/2013 оd 4. prosinca 2013. o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1352/2013

оd 4. prosinca 2013.

o uspostavi obrazaca utvrđenih Uredbom (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 608/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. i članak 12. stavak 7.,

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 608/2013 utvrđuju se uvjeti i postupci za postupanje carinskih tijela u slučaju da je roba za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva podložna, ili je trebala biti podložna, carinskom nadzoru ili carinskoj provjeri u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2).

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 608/2013 osobe i subjekti koji imaju na to pravo mogu podnijeti zahtjev nadležnoj carinskoj službi da carinska tijela poduzmu mjere u vezi s takvom robom (zahtjev za mjere), kao i zahtjev za produženje razdoblja u kojem carinska tijela trebaju poduzeti mjere u skladu s prethodno odobrenim zahtjevom (zahtjev za produženje).

(3)

Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za zahtjeve za mjere i zahtjeve za produženje potrebno je uspostaviti standardne obrasce.

(4)

Ti standardni obrasci trebali bi zamijeniti obrasce utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 1891/2004 (3) o provedbi Uredbe (EZ) br. 1383/2003, koja će se staviti izvan snage Uredbom (EU) br. 608/2013.

(5)

Uredbu Komisije (EZ) br. 1891/2004 potrebno je stoga staviti izvan snage.

(6)

Uredba (EU) br. 608/2013 primjenjuje se od 1. siječnja 2014. te stoga ovu Uredbu treba primjenjivati od tog datuma.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) br. 608/2013.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Zahtjev za poduzimanje mjera carinskih nadležnih tijela u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualnog vlasništva (zahtjev) iz članka 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Zahtjev za produženje vremenskog roka u kojem carinska tijela trebaju poduzeti mjere (zahtjev za produženje) iz članka 12. Uredbe (EU) br. 608/2013 podnosi se s pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu II. ovoj Uredbi.

3.   Obrasci utvrđeni u Prilozima I. i II. ispunjavaju se u skladu s uputama za ispunjavanje navedenima u Prilogu III.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 6. Uredbe (EU) br. 608/2013 obrasce utvrđene u Prilozima I. i II. ovoj Uredbi može se, ako je potrebno, čitko ispuniti rukom.

Obrasci ne smiju sadržavati izbrisane ili precrtane riječi ili druge izmjene i izdaju se u dva primjerka.

Rukom se obrasce ispunjava tintom i velikim tiskanim slovima.

Članak 3.

Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 181, 29.6.2013., str. 15.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o donošenju Carinskog zakonika Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1891/2004 od 21. listopada 2004. kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno da povrjeđuje spomenuta prava (SL L 328, 30.10.2004., str. 16.).


PRILOG I.

Image 1

Tekst slike