EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1088

Uredba Komisije (EU) br. 1088/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise

OJ L 293, 5.11.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1088/oj

5.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/29


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1088/2013

оd 4. studenoga 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (1), a posebno njezin članak 18. stavak 9.,

budući da:

(1)

Izvoz i uvoz proizvoda i opreme koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise iz Priloga VI. točaka 4.1. do 4.6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 podliježe dozvolama.

(2)

Člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 određuje se popis podataka koji trebaju biti navedeni u zahtjevu za izdavanje dozvole. Zbog razine podrobnosti koje je u popisu potrebno navesti, u praksi je potrebna posebna dozvola za svaki izvoz i uvoz.

(3)

Za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise iz Priloga VI. točaka 4.1. do 4.6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, obveza posjedovanja posebne dozvole za svaki izvoz i uvoz izazvala je zabrinutost zbog vremenskih rokova specifičnih za zrakoplovni sektor jer je u nekim slučajevima dozvole potrebno ishoditi u vrlo kratkom roku kako bi se izbjeglo odgađanje letova. U usporedbi s drugim sektorima s kritičnom primjenom halona u zrakoplovnom sektoru je, zbog same njegove prirode, uvoz i izvoz mnogo učestaliji, a postupak se u znatnoj mjeri ponavlja.

(4)

Izvoz i uvoz proizvoda i opreme koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise iz Priloga VI. točaka 4.1. do 4.6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ne podliježe količinskim ograničenjima te stoga posebne dozvole za svaki izvoz i uvoz nije potrebno provjeravati s obzirom na količinska ograničenja.

(5)

Protupožarni sustavi u zrakoplovima uređeni su Konvencijom o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu kojom se utvrđuju zajednički minimalni standardi za rad zrakoplova i valjanost za zračnu plovidbu zrakoplova navedeni u Prilogu 6. i Prilogu 8. te Uredbom (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (2).

(6)

Stoga je posebno za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise iz Priloga VI. točaka 4.1. do 4.6. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 potrebno pojednostavniti popis obveznih podataka u zahtjevu za izdavanje dozvole kako bi se omogućilo izdavanje općih umjesto posebnih dozvola za svaki izvoz i uvoz.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1005/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 18. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 dodaje se sljedeća točka (j):

„(j)

odstupajući od točaka (a) do (h) u slučaju izvoza i uvoza proizvoda i opreme koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise iz Priloga VI. točaka 4.1. do 4.6.:

1.

namjenu i vrstu proizvoda i opreme koji se uvoze ili izvoze kako je opisano u Priloga VI. točkama 4.1. do 4.6.;

2.

vrste halona koje proizvodi i oprema koji se uvoze ili izvoze sadrže ili o kojima ovise;

3.

oznaku Kombinirane nomenklature proizvoda ili opreme koji se uvoze ili izvoze.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.

(2)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.


Top