EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0837

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 837/2013 оd 25. lipnja 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje je potrebno predati za odobrenje biocidnih proizvoda Tekst značajan za EGP

SL L 234, 3.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/837/oj

3.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 234/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 837/2013

оd 25. lipnja 2013.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje je potrebno predati za odobrenje biocidnih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 85.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 biocidni proizvod može se odobriti ako su aktivne tvari u proizvodu odobrene u skladu s člankom 9. te Uredbe.

(2)

Biocidni proizvod može se odobriti čak i ako je jedna ili više aktivnih tvari koje sadržava proizvedena na drugoj lokaciji ili prema drugačijem postupku, uključujući i drugačije početne materijale, nego što su oni za tvar koju se ocjenjivalo za odobrenje u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Kako bi se u takvim slučajevima osiguralo da aktivna tvar koja je dio biocidnog proizvoda nema bitno opasnija svojstva nego tvar koju se ocjenjivalo radi odobrenja, potrebno je utvrditi tehničku istovjetnost u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Stoga je primjereno među informacije koje je potrebno predati za odobrenje biocidnih proizvoda, a koje su navedene u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 528/2012, dodati i dokaz o utvrđivanju tehničke istovjetnosti.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 528/2012 mijenja se kako slijedi:

(1)

U tablicu pod glavom 1. umeće se sljedeći unos 2.5.:

„2.5.

Ako biocidni proizvod sadrži aktivnu tvar koja je proizvedena na lokacijama ili prema postupcima ili od početnih materijala koji se razlikuju od onih za aktivnu tvar koju se ocjenjivalo radi odobrenja u skladu s člankom 9. ove Uredbe, potrebno je osigurati dokaze da je utvrđena tehnička istovjetnost u skladu s člankom 54. ove Uredbe ili da ju je, prema ocjeni koja je pokrenuta prije 1. rujna 2013., utvrdilo nadležno tijelo imenovano u skladu s člankom 26. Direktive 98/8/EZ.”

(2)

U tablicu pod glavom 2. umeće se sljedeći unos 2.5.:

„2.5.

Ako biocidni proizvod sadrži aktivnu tvar koja je proizvedena na lokacijama ili prema postupcima ili od početnih materijala koji se razlikuju od onih za aktivnu tvar koju se ocjenjivalo radi odobrenja u skladu s člankom 9. ove Uredbe, potrebno je osigurati dokaze da je utvrđena tehnička istovjetnost u skladu s člankom 54. ove Uredbe ili da ju je, prema ocjeni koja je pokrenuta prije 1. rujna 2013., utvrdilo nadležno tijelo imenovano u skladu s člankom 26. Direktive 98/8/EZ.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.


Top