EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0556

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 556/2013 od 14. lipnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 798/2008, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010 i (EU) br. 28/2012 o provozu određenih proizvoda životinjskoga podrijetla iz Bosne i Hercegovine Tekst značajan za EGP

OJ L 164, 18.6.2013, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/556/oj

03/Sv. 73

HR

Službeni list Europske unije

13


32013R0556


L 164/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 556/2013

od 14. lipnja 2013.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 798/2008, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010 i (EU) br. 28/2012 o provozu određenih proizvoda životinjskoga podrijetla iz Bosne i Hercegovine

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5. treću alineju, članak 9. stavak 2. točku (b) i članak 9. stavak 4. točku (c),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 (2) utvrđeni su popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz i provoz kroz Uniju peradi i proizvoda od peradi te zahtjevi veterinarskog certificiranja.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (3) utvrđeni su popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjevi veterinarskog certificiranja.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 605/2010 (4) utvrđeni su uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja te uvjeti veterinarskog certificiranja za unošenje sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi u Europsku uniju.

(4)

Uredbom Komisije (EU) br. 28/2012 (5) utvrđeni su zahtjevi za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju određenih mješovitih proizvoda.

(5)

Zbog geografskog položaja i potrebe zadržavanja pristupa hrvatskoj luci Ploče nakon pristupanja Hrvatske Uniji, potrebno je utvrditi posebne uvjete za provoz preko Unije pošiljaka proizvoda peradi, svježeg mesa, sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda te određenih mješovitih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u treće zemlje.

(6)

U Odluci Komisije 2009/821/EZ (6) sastavljen je popis odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, utvrđena su određena pravila o kontrolama koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te su utvrđene veterinarske jedinice u okviru Traces-a. S obzirom na to da je režim za provoz preko Unije pošiljaka obuhvaćenih uredbama (EZ) br. 798/2008, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010 i (EU) br. 28/2012 iz Bosne i Hercegovine u treće zemlje moguć samo pristupom preko hrvatskih graničnih inspekcijskih postaja Nova Sela i Ploče, potrebno je uvrstiti te granične inspekcijske postaje na popis naveden u Prilogu I. Odluci 2009/821/EZ čim se ispune tehnički uvjeti za njihovo odobrenje.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 798/2008

Umeće se sljedeći članak 18.a u Uredbu (EZ) br. 798/2008:

„Članak 18.a

Izuzeće u vezi s provozom kroz Hrvatsku pošiljaka iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama

1.   Odstupajući od članka 4. stavka 4., dopušta se izravan provoz cestom između granične inspekcijske postaje Nova Sela i granične inspekcijske postaje Ploče pošiljaka mesa, mljevenog mesa i strojno otkoštenog mesa peradi, uključujući ptica trkačica i pernate divljači, jaja i proizvoda od jaja, te jaja koja ne sadržavaju specifične patogene tvari, iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pošiljka je zapečaćena plombom sa serijskim brojem od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(b)

dokumenti koji prate pošiljku prema članku 7. Direktive 97/78/EZ ovjereni su sa ‚SAMO ZA PROVOZ U TREĆE ZEMLJE PREKO EU’ na svakoj stranici od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(c)

ispunjeni su postupovni uvjeti predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku prema članku 2. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 (7), od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska.

2.   Nisu dopušteni istovar ili skladištenje takvih pošiljaka u Uniji, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo dužno je provoditi redovite provjere i osiguravati da broj pošiljaka i količina proizvoda koji odlaze iz Unije odgovara broju i količinama koje ulaze u Uniju.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 206/2010

Umeće se sljedeći članak 17.a u Uredbu (EZ) br. 206/2010:

„Članak 17.a

Izuzeće u vezi s provozom kroz Hrvatsku pošiljaka iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama

1.   Odstupajući od članka 16., dopušta se izravni provoz cestom preko Unije između granične inspekcijske postaje Nova Sela i granične inspekcijske postaje Ploče pošiljaka koje potječu iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pošiljka je zapečaćena plombom sa serijskim brojem od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(b)

dokumenti koji prate pošiljku prema članku 7. Direktive 97/78/EZ ovjereni su sa ‚SAMO ZA PROVOZ U TREĆE ZEMLJE PREKO EU’ na svakoj stranici od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(c)

ispunjeni su postupovni uvjeti predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku prema članku 2. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004, od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska.

2.   Nisu dopušteni istovar ili skladištenje takvih pošiljaka na području Unije, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo dužno je provoditi redovite provjere i osiguravati da broj pošiljaka i količina proizvoda koji odlaze iz Unije odgovara broju i količinama koji ulaze u Uniju.”

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 605/2010

Umeće se sljedeći članak 7.a u Uredbu (EZ) br. 605/2010:

„Članak 7.a

Izuzeće u vezi s provozom kroz Hrvatsku pošiljaka iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama

1.   Odstupajući od članka 6., dopušta se izravni provoz cestom preko Unije između granične inspekcijske postaje Nova Sela i granične inspekcijske postaje Ploče pošiljaka koje potječu iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pošiljka je zapečaćena plombom sa serijskim brojem od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(b)

dokumenti koji prate pošiljku prema članku 7. Direktive 97/78/EZ ovjereni su sa ‚SAMO ZA PROVOZ U TREĆE ZEMLJE PREKO EU’ na svakoj stranici od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(c)

ispunjeni su postupovni uvjeti predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku prema članku 2. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004, od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska.

2.   Nisu dopušteni istovar ili skladištenje takvih pošiljaka na području Unije, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo dužno je provoditi redovite provjere i osiguravati da broj pošiljaka i količina proizvoda koji odlaze iz Unije odgovara broju i količinama koji ulaze u Uniju.”

Članak 4.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 28/2012

Umeće se sljedeći članak 5.a u Uredbu (EZ) br. 28/2012:

„Članak 5.a

Izuzeće u vezi s provozom kroz Hrvatsku pošiljaka iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama

1.   Odstupajući od članka 4., dopušta se izravni provoz cestom preko Unije između granične inspekcijske postaje Nova Sela i granične inspekcijske postaje Ploče pošiljaka složenih proizvoda navedenih u članku 3. koje potječu iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pošiljka je zapečaćena plombom sa serijskim brojem na graničnoj inspekcijskoj postaji unosa u Uniju od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(b)

dokumenti koji prate pošiljku prema članku 7. Direktive 97/78/EZ ovjereni su sa „SAMO ZA PROVOZ U TREĆE ZEMLJE PREKO EU-a” na svakoj stranici od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(c)

ispunjeni su postupovni uvjeti predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku prema članku 2. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004, od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska.

2.   Nije dozvoljen istovar ili skladištenje takvih pošiljaka u Uniji, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.   Nadležno tijelo dužno je provoditi redovite provjere i osiguravati da broj pošiljaka i količina proizvoda koji odlaze iz Unije odgovara broju i količinama koji ulaze u Uniju.”

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske i na dan njegova stupanja na snagu.

Primjenjuje se od datuma primjene izmjena Odluke 2009/821/EZ kojima se Nova Sela i Ploče uvrštavaju u Prilog I.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

(3)  SL L 73, 20.3.2010., str. 1.

(4)  SL L 175, 10.7.2010., str. 1.

(5)  SL L 12, 14.1.2012., str. 1.

(6)  SL L 296, 12.11.2009., str. 1.


Top