Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0300

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 300/2013 od 27. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2010 o uvjetima zdravlja životinja, javnog zdravlja i izdavanja veterinarskih certifikata za unos u Europsku uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 28.3.2013, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 203 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/300/oj

03/Sv. 070

HR

Službeni list Europske unije

203


32013R0300


L 090/71

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.03.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 300/2013

od 27. ožujka 2013.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 605/2010 o uvjetima zdravlja životinja, javnog zdravlja i izdavanja veterinarskih certifikata za unos u Europsku uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja kojima se uređuje proizvodnja, prerada, distribucija i uvođenje proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu njezina članka 8., prvi podstavak točke 1. i točke 4. članka 8. i članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o posebnim pravilima za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2)

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 605/2010 (3) utvrđuje uvjete zdravlja životinja i javnog zdravlja, kao i zahtjeve veterinarskog certificiranja za unošenje u Uniju pošiljki svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda i popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen unos takvih pošiljki u Uniju.

(2)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 605/2010 određuje popis trećih zemalja ili njihovih dijelova odobrenih za unošenje u Uniju pošiljki svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda i navodi vrstu toplinske obrade zahtijevane za takve proizvode. Članak 4. Uredbe (EU) br. 605/2010 predviđa da će države članice dozvoliti uvoz pošiljki mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka krava, ovaca, koza i bivolica iz trećih zemalja ili njihovih dijelova u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa, koje su navedene u stupcu C Priloga I. toj Uredbi pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi toplinski obrađeni ili dobiveni od sirovog mlijeka koje je toplinski obrađeno, kako je određeno u navedenom članku.

(3)

Rizik koji proizlazi iz uvoza mliječnih proizvoda u Uniju proizvedenih od sirovog mlijeka deva vrste Camelus dromedarius (jednogrba deva) iz trećih zemalja ili njihovih dijelova u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa navedenih u stupcu C Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 nije veći od uvoza mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka krava, ovaca, koza i bivolica pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi toplinski obrađeni ili su dobiveni od sirovog mlijeka koje je toplinski obrađeno u skladu s člankom 4. te Uredbe. U skladu s tim, članak 4. potrebno je izmijeniti tako da uključuje mliječne proizvode dobivene od te vrste.

(4)

Osim toga, Emirat Dubai Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je treća zemlja koja nije na popisu Svjetske organizacije za zdravlje životinja kao slobodna od bolesti slinavke i šapa, izrazila je interes za izvoz u Uniju mliječnih proizvoda od sirovog mlijeka dobivenog od jednogrbih deva nakon fizičke ili kemijske obrade u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 605/2010 i dostavila je informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode zbog provjere sukladnosti sa zakonodavstvom o hrani i hrani za životinje, te pravilima o zdravlju i dobrobiti životinja (4).

(5)

Inspekcijska služba Komisije obavila je sa zadovoljavajućim rezultatom kontrole zdravlja životinja i javnog zdravlja u vezi s proizvodnjom mlijeka dobivenog od jednogrbih deva iz Emirata Dubai. Osim toga je Emirat Dubai odgovarajuće poštivao preporuke Komisije.

(6)

Na temelju tih informacija može se zaključiti da Emirat Dubai može osigurati potrebna jamstva kojima jamči da su mliječni proizvodi proizvedeni u Emiratu Dubai od sirovog mlijeka jednogrbih deva sukladni s važećim zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za uvoz u Uniju mliječnih proizvoda iz trećih zemalja ili njihovih dijelova u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa navedenih u stupcu C Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010.

(7)

Kako bi se dozvolio uvoz u Uniju mliječnih proizvoda proizvedenih od mlijeka jednogrbih deva iz određenih dijelova teritorija Ujedinjenih Arapskih Emirata, Emirat Dubai potrebno je dodati na popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 605/2010 s naznakom da se odobrenje predviđeno u stupcu C tog popisa odnosi samo na mliječne proizvode proizvedene od mlijeka te vrste.

(8)

Obrazac veterinarskog certifikata „Milk-HTC” u dijelu 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 605/2010 potrebno je izmijeniti tako da uključuje upućivanje na mliječne proizvode dobivene od mlijeka jednogrbih deva.

(9)

Određeni mliječni proizvodi pokriveni Uredbom (EU) br. 605/2010 ne spadaju u tarifne brojeve (CT oznake) iz obrasca veterinarskog certifikata za mliječne proizvode. Kako bi se omogućilo točnije određivanje tih proizvoda u obrascu veterinarskog certifikata potrebno je dodati CT oznake koje nedostaju 15.17 (margarin) i 28.35 (fosfati) u odnosnim obrascima veterinarskih certifikata „Milk-HTB”, „Milk-HTC” i „Milk-T/S” u Prilogu II. toj Uredbi.

(10)

Uredbu (EU) br. 605/2010 potrebno je stoga odgovarajuće izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 605/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 4. stavku 1. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice dozvoljavaju uvoz pošiljki mliječnih proizvoda dobivenih od sirovog mlijeka krava, ovaca, koza i bivolica ili kad je izričito dozvoljeno u Prilogu I. od deva vrste Camelus dromedarius iz trećih zemalja ili njihovih dijelova u kojima postoji rizik od bolesti slinavke i šapa navedenih u stupcu C Priloga I. pod uvjetom da su takvi mliječni proizvodi toplinski obrađeni ili dobiveni od sirovog mlijeka koje je toplinski obrađeno uključujući:”;

2.

Prilozi I. i II. izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. travnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  SL L 175, 10.7.2010., str. 1.

(4)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.


PRILOG

Prilozi Uredbi (EU) br. 605/2010 mijenjaju se kako slijedi:

1.   Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći unos se umeće nakon unosa za Andoru u tablici iz tog Priloga:

„AE

Emirat Dubai Ujedinjenih Arapskih Emirata (1)

0

0

+ (2)”

(b)

sljedeće fusnote se dodaju u tablicu iz Priloga:

„(1)

Dozvoljavaju se samo mliječni proizvodi dobiveni od mlijeka deva vrste Camelus dromedarius.

(2)

Dozvoljavaju se mliječni proizvodi dobiveni od mlijeka deva vrste Camelus dromedarius.”;

2.   u Prilogu II. dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u obrascu Milk-HTB u opaskama u dijelu I. rubrika I.19 zamjenjuje se sljedećim:

„—

Rubrika I.19: Upisati odgovarajući kod pošiljke (CT broj) Svjetske carinske organizacije: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ili 35.04.”;

(b)

Obrazac Milk-HTC zamjenjuje se sljedećim:

Image

Image

Image

(c)

u obrascu Mlijeko-T/S u opaskama u dijelu I. rubrika I.19. zamjenjuje se sljedećim:

„—

Rubrika I.19.: Upisati odgovarajući kod pošiljke (CT broj) Svjetske carinske organizacije: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 ili 35.04.”;


Top