EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 253/2013 od 15. siječnja 2013. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prilagodbi nakon revizije Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED) u pogledu varijabli i raščlamba koje je potrebno dostaviti Tekst značajan za EGP

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

16/Sv. 4

HR

Službeni list Europske unije

10


32013R0253


L 079/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 253/2013

od 15. siječnja 2013.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prilagodbi nakon revizije Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED) u pogledu varijabli i raščlamba koje je potrebno dostaviti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uvođenje ažuriranog sustava klasifikacije u središtu je stalnih nastojanja Komisije da očuva značaj europske statistike, uzimajući u obzir razvoj i promjene u području obrazovanja.

(2)

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (Unesco) revidirala je inačicu Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED) koja je do sada korištena (ISCED 1997.) kako bi osigurala da je usklađena s razvojem politika i struktura u obrazovanju i osposobljavanju.

(3)

Stoga bi na odgovarajući način trebalo izmijeniti Prilog II. Uredbi (EU) br. 692/2011,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 692/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

Odjeljak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A, u Socio-demografskim raščlambama, „3. [nije obvezno] Stupanj obrazovanja” zamjenjuje se s „3. [nije obvezno] Stupanj postignutog obrazovanja”;

(b)

u dijelu B, u Socio-demografskim raščlambama, „3. [nije obvezno] Stupanj obrazovanja” zamjenjuje se s „3. [nije obvezno] Stupanj postignutog obrazovanja”;

(c)

u dijelu C, u točki (3), „Stupanj obrazovanja: niži (ISCED 0, 1 ili 2), srednji (ISCED 3 ili 4), viši (ISCED 5 ili 6).” zamjenjuje se s „Stupanj postignutog obrazovanja: najviše niže srednjoškolsko obrazovanje, više srednjoškolsko obrazovanje i poslije-srednjoškolsko (ali ne visoko obrazovanje), visoko obrazovanje.”

(2)

Odjeljak 2, dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

u Varijable, redak 23, „[nije obvezno] Profil posjetitelja: stupanj obrazovanja” zamjenjuje se s „[nije obvezno] Profil posjetitelja: stupanj postignutog obrazovanja”;

(b)

u Kategorije koje je potrebno dostaviti, redak 23: „(a) niži (ISCED 0, 1 ili 2)”, „(b) srednji (ISCED 3 ili 4)” i „(c) viši (ISCED 5 ili 6)” zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

najviše niže srednjoškolsko obrazovanje

(b)

više srednjoškolsko obrazovanje i poslije-srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje

(c)

visoko obrazovanje”.

(3)

Odjeljak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu A, u Socio-demografskim raščlambama, „3. Stupanj obrazovanja” zamjenjuje se s „3. Stupanj postignutog obrazovanja”;

(b)

u dijelu B, u Socio-demografskim raščlambama, „3. Stupanj obrazovanja” zamjenjuje se s „3. Stupanj postignutog obrazovanja”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. siječnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 192, 22.7.2011., str. 17.


Top