Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 196/2013 od 7. ožujka 2013. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu novog unosa za Japan na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren uvoz određenog svježeg mesa u Europsku uniju Tekst značajan za EGP

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

03/Sv. 070

HR

Službeni list Europske unije

193


32013R0196


L 065/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.03.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 196/2013

od 7. ožujka 2013.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu novog unosa za Japan na popisu trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren uvoz određenog svježeg mesa u Europsku uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu njezinog članka 8., prvi podstavak točke 1. članka 8. i točku 4. članka 8.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (2) utvrđeni su sanitarni uvjeti za uvoz živih životinja i svježeg mesa tih životinja. U skladu s Uredbom (EU) br. 206/2010, svježe meso namijenjeno prehrani ljudi može se uvoziti samo ako dolazi s područja treće zemlje ili njezinog dijela navedenih na popisu u dijelu 1. Priloga II. toj Uredbi i ako udovoljava odgovarajućih zahtjevima.

(2)

Japan je zatražio da ga se uvrsti na popis za uvoz svježeg mesa u Uniju, a pregledom goveđeg mesa koji je Komisija provela u Japanu 2008. godine potvrđeno je da su zahtjevi ispunjeni. Uvrštavanje na popis je, međutim, odgođeno kada je došlo do pojave slinavke i šapa u Japanu 2010.

(3)

Od tada je Japan iskorijenio slinavku i šap na svom području te ga je Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) proglasila „slobodnim bez cijepljenja” za tu bolest.

(4)

Japan tako pruža dovoljno jamstava o zdravlju životinja te je ponovno zatražio da ga se uvrsti na popis trećih zemalja iz kojih je odobren uvoz svježeg goveđeg mesa u Uniju.

(5)

Japanu treba stoga dozvoliti da se iz njega uvozi svježe goveđe meso u Uniju.

(6)

Dio 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U dijelu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 umeće se sljedeći unos za Japan nakon unosa za Island:

Oznaka ISO i naziv treće države

Oznaka područja

Opis treće države, područja ili njezinog dijela

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Početni datum (3)

Završni datum (4)

Model(i)

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP — Japan

JP

Cijela zemlja

BOV

 

 

 

28. ožujka 2013.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 73, 20.3.2010., str. 1.

(3)  Meso životinja zaklanih onog datuma koji je naveden u stupcu 7. ili prije tog datuma smije se uvoziti u Uniju 90 dana od tog datuma. Pošiljke koje se prevoze plovilima na otvorenom moru smiju se uvoziti u Uniju ako su certificirane prije datuma navedenog u stupcu 7. 40 dana od tog datuma. (Napomena: ako u stupcu 7. nije naveden datum, to znači da ne postoje vremenska ograničenja).

(4)  Samo meso životinja zaklanih onog datuma koji je naveden u stupcu 8. ili nakon tog datuma smije se uvoziti u Uniju (ako u stupcu 8. nije naveden datum, to znači da ne postoje vremenska ograničenja).


Top