Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0784

2013/784/EU: Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2013. o izmjeni obrazaca zdravstvenih certifikata I., II. i III. iz Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ za trgovinu ovcama i kozama za klanje, tov te uzgoj i rasplod unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9208) Tekst značajan za EGP

OJ L 346, 20.12.2013, p. 75–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/784/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 346/75


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 18. prosinca 2013.

o izmjeni obrazaca zdravstvenih certifikata I., II. i III. iz Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ za trgovinu ovcama i kozama za klanje, tov te uzgoj i rasplod unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2013) 9208)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/784/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu ovcama i kozama unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 14. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja kojima je uređena trgovina ovcama i kozama unutar Unije. Među ostalim, tom je Direktivom predviđeno da ovce i koze tijekom prijevoza do njihova odredišta mora pratiti zdravstveni certifikat u skladu s obrascima I., II. ili III. iz Priloga E toj Direktivi.

(2)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđena su pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE) kod goveda, ovaca i koza. U Prilogu VII. toj Uredbi navedene su mjere za kontrolu i iskorjenjivanje TSE-ova. Nadalje, u poglavlju A Priloga VIII. toj Uredbi utvrđeni su uvjeti za trgovinu živim životinjama, sjemenom i embrijima unutar Unije. Poglavlje A Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 nedavno je izmijenjeno Uredbom Komisije (EU) br. 630/2013 (3).

(3)

Kako bi se uzeli u obzir zahtjevi povezani s trgovinom ovcama i kozama za tov te uzgoj i rasplod unutar Unije utvrđeni Uredbom (EZ) br. 999/2001, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 630/2013, obrasci zdravstvenih certifikata II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ nedavno su izmijenjeni Provedbenom odlukom Komisije 2013/445/EU (4).

(4)

U postupku izmjene greškom je ispuštena mogućnost premještaja u određenim uvjetima ovaca i koza za uzgoj i rasplod u države članice koje imaju odobren program kontrole za klasični grebež. Stoga je potrebno izmijeniti točku II.9. dijela II. obrasca zdravstvenog certifikata III. za trgovinu ovcama i kozama za uzgoj i rasplod unutar Unije u Prilogu E Direktivi 91/68/EEZ.

(5)

Osim toga, potrebno je preispitati određena upućivanja na Uredbu (EZ) br. 999/2001 u obrascu zdravstvenog certifikata II. za trgovinu ovcama i kozama za tov unutar Unije i u obrascu zdravstvenog certifikata III. za trgovinu ovcama i kozama za uzgoj i rasplod unutar Unije u Prilogu E Direktivi 91/68/EEZ.

(6)

Obrasce zdravstvenih certifikata II. i III. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ potrebno je stoga izmijeniti kako bi točno odgovarali zahtjevima povezanima s trgovinom ovcama i kozama za tov te uzgoj i rasplod unutar Unije utvrđenima Uredbom (EZ) br. 999/2001, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 630/2013.

(7)

Nadalje, kako bi se osigurala terminološka dosljednost svih obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu ovcama i kozama unutar Unije u Prilogu E Direktivi 91/68/EEZ, te je obrasce zdravstvenih certifikata potrebno izmijeniti i zamijeniti obrascima zdravstvenih certifikata I., II. i III. iz Priloga ovoj Odluci.

(8)

Direktivu 91/68/EEZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog E Direktivi 91/68/EEZ zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2013.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(2)  Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 147, 31.5.2001., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 630/2013 od 28. lipnja 2013. o izmjeni prilogâ Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (SL L 179, 29.6.2013., str. 60.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2013/445/EU od 29. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu ovcama i kozama unutar Unije te zdravstvenih zahtjeva povezanih s grebeži (SL L 233, 31.8.2013., str. 48.).


PRILOG

„PRILOG E

OBRAZAC I.

Image

Image

Image

OBRAZAC II.

Image

Image

Image

Image

OBRAZAC III.

Image

Image

Image

Image

Image


Top