EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0166

2013/166/EU: Provedbena odluka Komisije od 2. travnja 2013. o izmjeni Direktive Vijeća 2008/72/EZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete za uvoz reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1773) Tekst značajan za EGP

OJ L 94, 4.4.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 217 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/166/oj

03/Sv. 070

HR

Službeni list Europske unije

217


32013D0166


L 094/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.04.2013.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 2. travnja 2013.

o izmjeni Direktive Vijeća 2008/72/EZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete za uvoz reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, iz trećih zemalja

(priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1773)

(Tekst značajan za EGP)

(2013/166/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (1), a posebno drugi podstavak njezinog članka 16. stavka 2.,

budući da:

(1)

Komisija, u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2008/72/EZ, mora odlučiti je li reprodukcijski sadni materijal povrća, osim sjemena, koji je proizveden u trećoj zemlji i pruža jednaka jamstva u pogledu obveza dobavljača, identiteta, obilježja, zdravstvenog stanja bilja, uzgojnog supstrata, pakiranja, uređenja nadzora, označivanja i plombiranja jednakovrijedan u svim ovim aspektima reprodukcijskom sadnom materijalu povrća, osim sjemena, koje je proizvedeno u Uniji i ispunjava li sve zahtjeve i uvjete te Direktive.

(2)

Međutim, informacije koje su trenutačno dostupne o uvjetima koji se primjenjuju u trećim zemljama nisu dovoljne kako bi Komisiji omogućile da donese takvu odluku u pogledu neke treće zemlje.

(3)

Kako bi se spriječilo remećenje trgovinskih tokova, državama članicama koje uvoze reprodukcijski sadni materijal povrća, osim sjemena, iz trećih zemalja i dalje bi trebalo omogućiti da na takve proizvode primjenjuju uvjete koji su najmanje jednakovrijedni onima koji se primjenjuju na slične proizvode u Uniji u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 2008/72/EZ. Razdoblje primjene odstupanja predviđenog u Direktivi 2008/72/EZ na takve uvoze bi stoga trebalo produljiti i nakon 31. prosinca 2012. Dostupni dokazi u vezi sa sukladnosti uvezenog materijala upućuju na zaključak da nije bilo problema u pogledu ispunjavanja uvjeta Direktive 2008/72/EZ. Razumno je očekivati da će uvozni materijal i dalje biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u razdoblju od idućih deset godina.

(4)

Direktivu 2008/72/EZ bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U prvom podstavku članka 16. stavka 2. Direktive 2008/72/EZ datum „31. prosinca 2012.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2022.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. travnja 2013.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 205, 1.8.2008., str. 28.


Top