EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013C1220(02)

Izjave Komisije (Pravila za sudjelovanje)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 373/16


Izjave Komisije (Pravila za sudjelovanje)

2013/C 373/03

Izjave o Brzom programu za inovacije

„Komisija namjerava osigurati odgovarajuću prepoznatljivost Brzog programa za inovacije u istraživačkoj i inovacijskoj zajednici aktivnostima za podizanje razine osviještenosti i komunikaciju koje će prethoditi probnom pozivu 2015. godine.

Komisija ne namjerava prethodno ograničiti trajanje aktivnosti Brzog programa za inovacije. Pri ocjenjivanju ‚učinka’ prijedloga dostatno se uzimaju u obzir čimbenici poput vremenske osjetljivosti i međunarodnog tržišnog natjecanja kako bi se omogućila fleksibilnost u pogledu raznih posebnosti u okviru raznovrsnih područja primijenjenog istraživanja.

Osim temeljite procjene koja se izvršava u okviru privremenog ocjenjivanja programa Horizont 2020., probni rad Brzog programa za inovacije bit će podložan stalnom praćenju svih praktičnih rješenja povezanih s podnošenjem, ocjenjivanjem, odabirom i proračunskim planiranjem prijedloga u okviru poziva Brzog programa za inovacije, počevši od prvog roka 2015.

Kako bi se omogućilo da probni rad bude djelotvoran i osiguralo ispravno ocjenjivanje, broj projekata za koje bi se moglo zahtijevati pružanje potpore mogao bi biti do sto.”

Izjava o smjernicama u pogledu kriterija za primjenu „bonusa”

„Kad je riječ o dodatnim naknadama, namjera je Komisije da bez odgode objavi smjernice o kriterijima za njihovu primjenu nakon donošenja Pravila za sudjelovanje u programu Horizont 2020. i širenje njegovih rezultata.”

Izjava o članku 42. Pravilâ za sudjelovanje

„Namjera je Komisije utvrditi vremenska ograničenja u oglednom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u vezi sa zaštitom rezultata, uzimajući u obzir vremenska ograničenja Sedmog okvirnog programa.”

Izjava o izravnim troškovima velikih istraživačkih infrastruktura

„Kao odgovor na zahtjeve dionika, Komisija želi razjasniti pitanje izravnih troškova velikih istraživačkih infrastruktura na način opisan u ovoj izjavi.

Smjernice o izravnim troškovima velikih istraživačkih infrastruktura u sklopu programa Horizont 2020. primjenjivat će se na troškove velikih istraživačkih infrastruktura ukupne vrijednosti od najmanje 20 milijuna EUR po pojedinom korisniku izračunane kao zbroj povijesnih vrijednosti imovine pojedinačnih istraživačkih infrastruktura kako su zabilježene u posljednjoj zaključenoj bilanci tog korisnika prije datuma potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili kako je utvrđeno na temelju troškova najma i zakupa istraživačkih infrastruktura.

Ispod tog praga neće se primjenjivati smjernice o izravnim troškovima velikih istraživačkih infrastruktura u okviru programa Horizont 2020. Pojedinačne troškovne stavke mogu se prijaviti kao prihvatljivi izravni troškovi u skladu s primjenjivim odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Općenito će biti moguće kao izravne troškove potraživati sve troškove koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti i izravno su povezani s provedbom aktivnosti te joj se stoga mogu izravno pripisati.

Za veliku istraživačku infrastrukturu koja se koristi za projekt to će obično biti slučaj kada je riječ o kapitaliziranim troškovima i troškovima poslovanja.

‚Kapitalizirani troškovi’ bit će troškovi nastali radi osnivanja i/ili obnove velike istraživačke infrastrukture te određeni troškovi pojedinih popravaka i održavanja velike istraživačke infrastrukture zajedno s dijelovima ili osnovnim sastavnicama.

‚Troškovi poslovanja’ bit će troškovi koji korisniku nastanu izričito u vezi s vođenjem velike istraživačke infrastrukture.

Suprotno tomu, određeni troškovi obično se ne mogu prijaviti kao izravni troškovi, ali bi se mogli smatrati nadoknađenima preko paušalne stope za neizravne troškove, primjerice troškovi najma, zakupa ili amortizacije administrativnih zgrada i sjedišta.

Ako su troškovi samo djelomično prouzročeni aktivnostima projekta, može se prijaviti samo dio koji se može izravno pripisati projektu.

U tu svrhu mjerni sustav korisnika mora omogućiti točnu izmjeru stvarne prave vrijednosti troška za projekt (tj. prikaz stvarne potrošnje i/ili upotrebe u projektu). To će biti slučaj ako se mjerenje ostvaruje na temelju računa isporučitelja.

Mjerenje troška obično se povezuje s vremenom potrebnim za projekt, a koje mora odgovarati stvarnim satima/danima/mjesecima uporabe istraživačke infrastrukture u projektu. Ukupni broj produktivnih sati/dana/mjeseci mora odgovarati punom potencijalu uporabe (punom kapacitetu) istraživačke infrastrukture. Izračun punog kapaciteta obuhvatit će cijelo razdoblje tijekom kojeg je istraživačka infrastruktura dostupna za uporabu, ali se ne koristi. No pri izračunu punog kapaciteta svakako će se uzeti u obzir stvarna ograničenja, poput radnog vremena subjekta te vremena potrebnog za popravke i održavanje (uključujući kalibriranje i testiranje).

Ako se trošak može izravno pripisati istraživačkoj infrastrukturi, ali zbog tehničkih ograničenja ne i izravno projektu, prihvatljivo rješenje bit će mjerenje tih troškova s pomoću jedinica stvarne uporabe relevantne za taj projekt, uz točne tehničke specifikacije i stvarne podatke te utvrđeno na temelju korisnikova sustava analitičkog troškovnog računovodstva.

Troškove i njihovo izravno pripisivanje projektu moraju pratiti odgovarajući dokazni dokumenti kojima se omogućuje zadovoljavajući revizijski postupak.

Korisnik može dokazati izravnu vezu uvjerljivim drugim dokazima.

Službe Komisije preporučit će najbolju praksu za izravno mjerenje i dokazne dokumente (npr. za kapitalizirane troškove: računovodstvena izvješća popraćena politikom amortizacije korisnika kao dijelom njegovih uobičajenih računovodstvenih načela u kojima se pokazuje izračun potencijalne uporabe i gospodarskog vijeka imovine te dokaz njezine stvarne uporabe u projektu; za troškove poslovanja: poseban jasno označen račun povezan s velikom istraživačkom infrastrukturom, ugovorom, vremenskim planom projekta itd.).

Nakon zahtjeva korisnika iz velike istraživačke infrastrukture i uzimajući u obzir dostupna sredstva i načelo isplativosti, Komisija je spremna izvršiti ex ante procjenu korisnikove metodologije izravnih troškova na jednostavan i transparentan način radi jamčenja pravne sigurnosti. Te ex ante procjene u potpunosti će se uzeti u obzir tijekom ex post revizija.

Komisija će osim toga osnovati skupinu sastavljenu od predstavnika relevantnih organizacija dionika koja će ocijeniti primjenu smjernica.

Komisija potvrđuje da će u najkraćem roku donijeti smjernice o izravnim troškovima velikih istraživačkih infrastruktura nakon što se donesu uredbe o programu Horizont 2020.”

Izjava u vezi s člancima 3. i 4.

„Namjera je Komisije da se u ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava uvrste upućivanja na nacionalno pravo u vezi s javnim pristupom dokumentima i povjerljivošću kako bi se uspostavila odgovarajuća ravnoteža raznih interesa.”

Izjava o članku 28.

(mogućnost stopostotne stope povrata za neprofitne pravne subjekte kad je riječ o inovacijskim aktivnostima)

„Komisija primjećuje da čak i neprofitni subjekti mogu vršiti gospodarske aktivnosti bliske tržištu i čije subvencioniranje može dovesti do narušavanja unutarnjeg tržišta. Stoga će Komisija procijeniti ex ante jesu li prihvatljive aktivnosti gospodarske naravi, je li unakrsno subvencioniranje gospodarskih aktivnosti djelotvorno spriječeno te ima li stopa financiranja za prihvatljive gospodarske aktivnosti negativne učinke na tržišno natjecanje u okviru unutarnjeg tržišta nad kojima nisu prevagnuli njezini pozitivni učinci.”


Top