EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1158

Uredba Komisije (EU) br. 1158/2012 od 27. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

OJ L 339, 12.12.2012, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 019 P. 3 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1158/oj

15/Sv. 19

HR

Službeni list Europske unije

3


32012R1158


L 339/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1158/2012

od 27. studenoga 2012.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Uredbi (EZ) br. 338/97 navode se životinjske i biljne vrste u pogledu kojih je trgovina ograničena ili je pod nadzorom. U te su popise uvršteni popisi navedeni u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), dalje u tekstu „Konvencija”.

(2)

Nedavno su u Dodatak III. Konvenciji uključene sljedeće vrste: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivini, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessilifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (sve s oznakom) na zahtjev Madagaskara; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (obje s oznakom) na zahtjev Paname; Cryptobranchus alleganiensis na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država; Sphyrna lewini na zahtjev Kostarike.

(3)

Izmjene izvršene u Dodatku III. Konvenciji stoga zahtijevaju izmjene Priloga C Uredbi (EZ) br. 338/97.

(4)

U Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 potrebno je dodati napomenu generičkom popisu Agalychnis spp. kako bi se navela imena pet vrsta koje su obuhvaćene ovim popisom.

(5)

U Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 potrebno je dodati napomenu unosu Scleropages formosus kako bi se naznačilo da ovaj popis obuhvaća novo opisanu taksonomsku kategoriju Scleropages inscriptus.

(6)

Ime reda „RAJIFORMES” treba zamijeniti redom „PRISTIFORMES” kako bi se pravilno odrazila uputa na taksonomiju koju je prihvatio CITES.

(7)

Treba izmijeniti oznake za unos Cedrela fissilis, Cedrela lilloi i Cedrela odorata u Prilogu C Uredbi (EZ) br 338/97, a popis tih vrsta u Prilogu D toj Uredbi treba naknadno izbrisati kako bi se ispravila nedosljednost između dodataka CITES-a i Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97.

(8)

Uredbu (EZ) br. 338/97 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti. S obzirom na opseg izmjena, radi jasnoće primjereno je Prilog toj Uredbi zamijeniti u cijelosti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2012.

Za Europsku komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.


PRILOG

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1.

Vrste obuhvaćene ovim prilozima A, B, C i D navode se:

(a)

imenom vrste; ili

(b)

kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njenog određenog dijela.

2.

Kratica „spp.” upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.

3.

Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili razvrstavanja.

4.

Vrste tiskane masnim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom Vijeća 2009/147/EZ (1) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (2).

5.

Sljedeće kratice koriste se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:

(a)

„ssp.” se koristi za označivanje podvrste;

(b)

„var(s).” se koristi za označivanje varijeteta (varijetetâ); i

(c)

„fa.” se koristi za označivanje oblika.

6.

Oznake „(I.)”, „(II.)” i „(III.)” uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7. do 9. Kada se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, te vrste nisu navedene u Dodacima Konvenciji.

7.

(I.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.

8.

(II.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.

9.

(III.) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označava da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom se slučaju zemlja s obzirom na koju su vrsta ili viša taksonomska kategorija uključeni u Dodatak III. također označava.

10.

„Kultivar”, u skladu s definicijom iz 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se umjetno razmnožavanju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se njegovo ime i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.

11.

Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore posebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu odredbama ove Uredbe kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te priloge.

12.

Kad se vrsta uvrštava u prilog A, B ili C, u isti se prilog uvrštavaju i svi dijelovi ili derivati te vrste osim ako je uz vrstu navedena oznaka da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#” iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B, označava dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

#1

Označava sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);

(b)

sadnica ili kultura tkiva dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;

(c)

rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i

(d)

plodova, te njihovih dijelova i derivata, umjetno razmnoženih biljaka iz roda Vanilla.

#2

Označava sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena i peludi; i

(b)

gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3

Označava cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja.

#4

Označava sve dijelove i derivate, osim:

(a)

sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrste Cactaceae spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi koje se izvoze s Madagaskara;

(b)

sadnica ili kultura tkiva dobivenih in vitro, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima;

(c)

rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;

(d)

plodova, te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Vanilla (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;

(e)

stabljika, cvijeća, te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda Opuntia podroda Opuntia i roda Selenicereus (Cactaceae); i

(f)

konačnih proizvoda vrste Euphorbia antisyphilitica, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#5

Označava drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6

Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploču.

#7

Označava drvene trupce, iver, prah i ekstrakte.

#8

Označava podzemne dijelove (tj. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.

#9

Označava sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine porijeklom od vrste Hoodia spp. koja se kontrolirano ubire i proizvodi u suradnji s nadležnim upravama za CITES Bocvane/Namibije/Republike Južne Afrike prema Sporazumu br. BW/NA/ZA xxxxxx”.

#10

Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za žičane glazbene instrumente.

#11

Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte.

#12

Označava drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i eterična ulja, a ne odnosi se na gotove proizvode pakirane i spremne za maloprodaju.

#13

Označava jezgru (poznatu i kao „endosperm”, „pulpa” ili „kopra”) te svaki njezin derivat.

13.

Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju flore uključenu u Prilog A ne stoji napomena da s njihovim križancima mora postupati u skladu s odredbama članka 4. stavka 1. Uredbe, to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenim od jedne od ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju te da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice i kulture tkiva dobivene in vitro, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim kontejnerima, od tih križanaca, ne podliježu odredbama ove Uredbe.

14.

Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu odredbama ove Uredbe.

15.

U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D odredbe se primjenjuju samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 1

Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.

§ 2

Bilo kakvo perje ili koža ili kakav drugi dio na kojem ima perja.

16.

U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D odredbe se primjenjuju samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

§ 3

Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/podloge, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

§ 4

Drveni trupci, piljeno drvo i furnir ploče.

 

Prilog A

Prilog B

Prilog C

Uobičajeno ime

FAUNA

CHORDATA (SVITKOVCI)

MAMMALIA

 

 

 

Sisavci

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilopa

Antilocapra americana (I) (Samo populacija Meksika; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)

 

 

Rašljoroga antilopa

Porodica šupljorošci

 

 

 

Antilope, goveda, dujker antilope, gazele, koze, ovce itd.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Adaks antilopa

 

Ammotragus lervia (II)

 

Berberska ovca

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Crna azijska antilopa

 

Bison bison athabascae (II)

 

Šumski bizon

Bos gaurus (I) (Ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bos frontalis, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)

 

 

Gaurski bivol

Bos mutus (I) (Ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bos grunniens, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)

 

 

Divlji dugorepi jak

Bos sauveli (I)

 

 

Kambodđansko šumsko govedo, kuprej

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Bubalus bubalis, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)

Azijski vodeni bivol, arni

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Močvarni bivol

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamaru

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Planinski bivol

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Vijoroga koza

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Zaljevska dujker antilopa

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentinkova dujker antilopa

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbyjeva dujker antilopa

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Žutoleđa dujker antilopa

 

Cephalophus zebra (II)

 

Prugasta dujker antilopa

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok antilopa

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuvierova gazela, edmi

 

 

Gazella dorcas (III Alžir/Tunis)

Obična gazela

Gazella leptoceros (I)

 

 

Tankoroga gazela, rim

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Velika crna grivasta antilopa

 

Kobus leche (II)

 

Močvarna antilopa, lečva

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Crveni goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Kineski goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himalajska divokoza, goral

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Kineski goral

Nanger dama (I)

 

 

Dama gazela

Oryx dammah (I)

 

 

Sabljastoroga oriks antilopa

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arapski oriks, bijeli oriks

 

Ovis ammon (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Argali ovca

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibetanska argali ovca

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali ovca Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Samo populacija Meksika; niti jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)

 

Američki muflon

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Ciparski muflon

 

Ovis vignei(II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Urial ovca

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetanska antilopa

 

Philantomba monticola (II)

 

Modra/Plava dujker antilopa

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vu Quang govedo, Saola ili Azijski jednorog

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Pirinejska divokoza

 

Saiga borealis (II)

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Sajga antilopa

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Četveroroga antilopa

Camelidae

 

 

 

Deve guanako, vikunja

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanako

Vicugna vicugna (I) (Osim populacija: Argentine [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Primera]; i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)

Vicugna vicugna (II) (Osim populacija: Argentine  (3) [populacije pokrajina Jujuy i Catamarca i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije  (4) [cijela populacija]; Čilea  (5) [populacija regije Primera]; i Perua  (6) [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog A)

 

Vikunja

Jeleni (Cervidae)

 

 

 

Jeleni, muntjaci

Axis calamianensis (I)

 

 

Kalamijski jelen

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhlov jelen

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Svinjoliki jelen

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Močvarni jelen

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Baktrijski (crveni) jelen ili baktrijski vapiti

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžir/Tunis)

Grivasti jelen

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmirski jelen, hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Perzijski jelen lopatar

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Gvemal, huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Srednjoamerički crveni broket

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Crni muntjak

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Veliki muntjak

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Bjelorepi jelen

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampaski jelen

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Sjeverni pudu

Pudu puda (I)

 

 

Južni pudu

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Indijski močvarni jelen, barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Tamin, južnoazijski smeđorogi jelen

Hippopotamidae

 

 

 

Vodenkonji

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Patuljasti vodenkonj

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nilski vodenkonj

Moschidae

 

 

 

Moškavci, mošusni jeleni

Moschus spp. (I) (Samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

Moschus spp. (II) (Osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, koje su uključene u Prilog A)

 

Moškavci, mošusni jeleni

Suidae (Svinje)

 

 

 

Babirusi, divlje svinje, svinje

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa, dugokljova svinja

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

Patuljasta svinja

Tayassuidae

 

 

 

Pekariji

 

Tayassuidae spp. (II) (Osim vrste uključene u Prilog A i populacija vrste Pecari tajacu u Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, koji nisu uključeni u priloge ovoj Uredbi)

 

Pekariji

Catagonus wagneri (I)

 

 

Veliki pekari

CARNIVORA (ZVIJERI)

Ailuridae (Pande)

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Crvena panda

Zvijeri

 

 

 

Psi, mačke, vukovi

 

 

Canis aureus (III Indija)

Čagalj

Canis lupus (I/II)

(Sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populacije Španjolske sjeverno od Duera i Grčke sjeverno od 39. paralele. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

 

Vuk

Canis simensis

 

 

Abesinski vuk, etiopski vuk, semienski čagalj

 

Cerdocyon thous (II)

 

Rakojeda lisica

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Grivasti vuk

 

Cuon alpinus (II)

 

Crveni azijski pas, indijski vuk, indijski divlji pas

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andska lisica; kolpeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwinova lisica

 

Lycalopex griseus (II)

 

Patagonijska siva lisica

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampska siva lisica

Speothos venaticus (I)

 

 

Južnoamerički kunoliki pas

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengalska lisica

 

Vulpes cana (II)

 

Blanfordova lisica

 

Vulpes zerda (II)

 

Pustinjska dugouha lisica

Eupleridae

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskarska cibetka, Fanaloka

Felidae

 

 

 

Mačke, gepardi, leopardi, lavovi, tigrovi itd.

 

Felidae spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe)

 

Mačke

Acinonyx jubatus (I) (Dozvoljene su sljedeće godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe odredbama članka 4. stavka 1. ove Uredbe

 

 

Gepard

Caracal caracal (I) (Samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Azijski karakal

Catopuma temminckii (I)

 

 

Azijska divlja mačka

Felis nigripes (I)

 

 

Crnonoga mačka

Felis silvestris (II)

 

 

Divlja mačka

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroyjeva mačka

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andska planinska mačka

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ozelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Mala pjegava mačka, oncila

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margaj

Lynx lynx (II)

 

 

Europski ris

Lynx pardinus (I)

 

 

Iberijski ris

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Oblačni leopard

Panthera leo persica (I)

 

 

Azijski lav

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tigar

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Mramorasta mačka

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Azijska leopardska mačka

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomotska leopardska mačka

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Ravnoglava mačka

Prionailurus rubiginosus (I) (Samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Hrđavocrvena mačka

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridska puma

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kostarikanska puma

Puma concolor couguar (I)

 

 

Sjevernoamerička puma

Puma yagouaroundi (I) (Samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Snježni leopard

Herpestidae

 

 

 

Mungosi

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Indijski crvenosmeđi mungos

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija)

Obični indijski mungos

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mali indijski mungos

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Crvenkasti mungos

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Rakojedni mungos

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Prugastovrati mungos

Hyaenidae

 

 

 

Kapski vuk, hijene

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

Kapski vuk

Mephitidae

 

 

 

Smrdljivci

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijski rilonosi smrdljivac

Mustelidae

 

 

 

Jazavci, kune, lasice itd.

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

Lutrinae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Vidre

Aonyx capensis microdon (I) (Samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)

 

 

Azijska kratkopandža vidra

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Južnomorska vidra

Lontra felina (I)

 

 

Južnoamerička morska vidra

Lontra longicaudis (I)

 

 

Južnoamerička vidra

Lontra provocax (Lontra provocax (I)

 

 

Južna riječna vidra

Lutra lutra (I)

 

 

Vidra, euroazijska vidra

Lutra nippon (I)

 

 

Pteromura brasilliensis (I)

 

 

Golema vidra

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, kune, tajre, lasice

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Sivoglava Tajra

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

Veliki grizon

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Žutogrla kuna

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Kuna bjelica

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Južnoindijska kuna

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

Dvobojni jazavac

Mustela nigripes (I)

 

 

Crnonogi tvor

Odobenidae

 

 

 

Morževi

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Morževi

Otariidae

 

 

 

Tuljani krznaši, morski lavovi

 

Arctocephalus spp (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Tuljani krznaši

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandeški tuljan krznaš

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadalupski tuljan krznaš

Phocidae

 

 

 

Tuljani

 

Mirounga leonina (II)

 

Morski slon

Monachus spp. (I)

 

 

Medvjedice

Procyonidae

 

 

 

Rakuni, olingoi

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Srednjoamerička prstenastorepa mačka

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaj)

Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkadžu

Ursidae

 

 

 

Medvjedi

 

Ursidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Medvjedi

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Velika panda

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajski medvjed

Melursus ursinus (I)

 

 

Usnati medvjed

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Medvjed naočar

Ursus arctos (I/II)

(Samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste Ursus arctos isabellinus navode se u Dodatku I.;sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.)

 

 

Mrki medvjed

Ursus thibetanus (I)

 

 

Azijski crni medvjed

Viverridae

 

 

 

Binturong, cibetke, linsanzi, vidrolika cibetka, cibetka palmašica

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

Afrička cibetka

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidrolika cibetka

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Prugasta cibetka palmašica

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Južnoazijska maskirana cibetka palmašica

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Azijska cibetka palmašica

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Smeđi musang

 

Prionodon linsang (II)

 

Prstenastorepi linsang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Azijski linsang

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Malabarska pjegava cibetka

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Velika indijska cibetka

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mala indijska cibetka

CETACEA (KITOVI)

 

 

 

Red kitovi (delfini, pliskavice, kitovi)

KITOVI (I/II) (7)

 

 

Kitovi

CHIROPTERA (ŠIŠMIŠI)

Phyllostomidae

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

Pteropodidae

 

 

 

Plodojedi šišmiši, letipsi

 

Acerodon spp. (II) (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Letipsi

Acerodon jubatus (I)

 

 

Zlatoglavi plodojedi šišmiš

 

Pteropus spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Letipsi

Pteropus insularis (I)

 

 

Mikronezijski letipas

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Komorski crni letipas

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marjanski letipas

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ponpejski letipas

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Veliki čupavi letipas

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigeski letipas

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoanski letipas

Pteropus tonganus (I)

 

 

Južnopacifički otočni letipas

Pteropus ualanus (I)

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembski letipas

Pteropus yapensis (I)

 

 

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Pasanci

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Sjeverni goloprsti pasanac

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

Veliki golorepi pasanac

 

Chaetophractus nationi (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome)

 

Andski dlakavi pasanac

Priodontes maximus (I)

 

 

Divovski pasanac

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Zvjeraši

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dugorepi dunart

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Pustinjski dunart

Thylacinidae

 

 

 

Tasmanijski vuk, tilacin

Thylacinus cynocephalus (možda izumrla vrsta) (I)

 

 

Psoglavi vučak, tasmanijski vuk

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Klokani, valabiji

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Sivi klokan penjaš

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Vogelkopov klokan penjaš

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Riđi zecoliki valabi

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Prugasti zecoliki klokan

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Trnorepi valabi

Onychogalea lunata (I)

 

 

Polumjesečasti trnorepi valabi

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Potoroidae

 

 

 

Štakor-klokani

Bettongia spp. (I)

 

 

Betonzi

Caloprymnus campestris (možda izumrla vrsta) (I)

 

 

Pustinjski ili prerijski štakorasti klokan ili širokonosni štakorasti klokan

Vombatidae

 

 

 

Vombati

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Sjeverni dlakavonosi vombat

LAGOMORPHA

Zečevi

 

 

 

Zečevi i kunići

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Čekinjasti, asamski zec

Romerolagus diazi (I)

 

 

Vulkanski kunić

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Ehidne (kljunasti ješci), bodljikavi mravojedi

 

Zaglossus spp. (II)

 

Dugonosi kljunasti ježac

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Jazavičari

Chaeropus ecaudatus (možda izumrla vrsta) (I)

 

 

Svinjonogi jazavičar

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Zapadni prugasti jazavičar

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Zecouhi jazavičar

Macrotis leucura (I)

 

 

Mali zecouhi jazavičar

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Konji, divlji magarci, zebre

Equus africanus (I) (Ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao Equus asinus, koji ne podliježe odredbama ove Uredbe)

 

 

Afrički divlji magarac

Equus grevyi (I)

 

 

Uskopruga zebra

Equus hemionus (I/II) (Vrsta je navedena u Dodatku II., ali podvrste Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur navedeni su u Dodatku I.)

 

 

Divlji magarac

Equus kiang (II)

 

 

Tibetski divlji magarac, kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Divlji konj Przewalskoga

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmannova planinska zebra

Equus zebra zebra (I)

 

 

Južnoafrička planinska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Nosorozi

Rhinocerotidae spp. (I) (Osim podvrste uključene u Prilog B)

 

 

Nosorozi

 

Ceratotherium simum simum (II) (Samo populacije Republike Južne Afrike i Kraljevine Svazi; sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo sa svrhom omogućavanja međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A i trgovina njima uređuje se sukladno tome)

 

Južni bijeli nosorog

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Osim vrsta uključenih u Prilog B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Južnoamerički tapir

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Ljuskavci

 

Manis spp. (II)

(Određena je nulta godišnja izvozna kvota za vrste Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica i Manis pentadactyla za primjerke uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)

 

Ljuskavci

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Troprsti tipavci

 

Bradypus variegatus (II)

 

Šareni tipavac

Megalonychidae

 

 

 

Dvoprsti tipavac

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hoffmannov dvoprsti tipavac

Myrmecophagidae

 

 

 

Mravojedi

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Divovski mravojed

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksički četveroprsti mravojed, Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primati (majmuni i hvataši)

 

PRIMATES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Urlikavci, hvataši

Alouatta coibensis (I)

 

 

Panamski urlikavac

Alouatta palliata (I)

 

 

Ogrnuti urlikavac, žutoleđi urlikavac

Alouatta pigra (I)

 

 

Meksički urlikavac

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Smeđeglavi crnoruki hvataš

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Panamski crnoruki hvataš

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Vunasti hvataš

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Žutorepi vunasti majmun

Cebidae

 

 

 

Marmozeti, tamarini, majmuni Novog svijeta

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldijev marmozet

Callithrix aurita (I)

 

 

Zlatnouhi marmozet

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Žutoglavi marmozet

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lavovski tamarini

Saguinus bicolor (I)

 

 

Dvobojni tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroyev tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

Bjelonogi tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pinč tamarin

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Sivokruni vjeveričji majmun

Cercopithecidae

 

 

 

Majmuni Starog svijeta

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Vješti mangabi, Tana-mangabi

Cercopithecus diana (I)

 

 

Etiopski guenon, Diana zamorac

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloway zamorac

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Sunčanorepi zamorac

Colobus satanas (II)

 

 

Crni gvereza

Macaca silenus (I)

 

 

Kitnjastorepi makaki

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

Dugorepi nosan

Piliocolobus foai (II)

 

 

Srednjoafrički crveni gvereza

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzyngwa crveni gvereza

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibarski crveni gvereza

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennatov gvereza

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preussov crveni gvereza

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Kenijski crveni gvereza

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandski crveni gvereza

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollonov crveni gvereza

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawaiski langur

Pygathrix spp. (I)

 

 

Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kašmirski sivi langur

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Južni sivi langur

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hanumanov langur, indijski sveti majmun

Semnopithecus hector (I)

 

 

Taraiev sivi langur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Crnonogi sivi langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

Čupavi sivi langur

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepalski sivi langur

Simias concolor (I)

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacourov langur

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Françoisov langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

Zlatni langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Južnoindijski langur

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laoški langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Južnoazijski langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

Patuljasti lemuri i mišji lemuri

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Patuljasti lemuri i mišji lemuri

Daubentoniidae

 

 

 

Madagaskarski prstaš, aj-aj

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarski prstaš, aj-aj

Hominidae

 

 

 

Čovjekoliki majmuni

Gorilla beringei (I)

 

 

Istočna gorila

Gorilla gorilla (I)

 

 

Zapadna gorila

Pan spp. (I)

 

 

Čimpanza i bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatranski orangutan

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Bornejski orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indriji, sifake i vunasti lemuri

Indriidae spp. (I)

 

 

Indriji, sifake i vunasti lemuri

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Veliki lemuri

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Veliki lemuri

Lorisidae

 

 

 

Loriji

Nycticebus spp. (I)

 

 

Spori loriji

Pitheciidae

 

 

 

Uakariji, titiji, sakiji

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakariji

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Brazilski titi

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Bjelonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

Avetnjaci

Tarsius spp. (II)

 

 

Avetnjaci

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Slonovil

Elephas maximus (I)

 

 

Azijski slon

Loxodonta africana (I) (Osim populacija Bocvane, Namibije, Republike Južne Afrike i Zimbabvea, koji su uključeni u Prilog B)

Loxodonta africana (II)

Samo populacije Bocvane, Namibije, Republike Južne Afrike i Zimbabvea (8); sve druge populacije uključene su u Prilog A)

 

Afrički slon

RODENTIA (GLODAVCI)

Chinchillidae

 

 

 

Činčile

Chinchilla spp. (I) (Primjerci udomaćenog oblika ne podliježu odredbama ove Uredbe)

 

 

Činčile

Cuniculidae

 

 

 

Pake

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Srednjoamerički aguti

Erethizontidae

 

 

 

Dikobrazi Novog svijeta

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Meksički drvolazi dikobraz

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

Bodljikavi drvolazi dikobraz

Hystricidae

 

 

 

Dikobrazi Starog svijeta

Hystrix cristata

 

 

Obični dikobraz, bodljikavo prase

Muridae

 

 

 

Miševi, štakori

Leporillus conditor (I)

 

 

Veliki štakor graditelj

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Australski poljski miš

Xeromys myoides (I)

 

 

Lažni vodeni štakor

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar

Sciuridae

 

 

 

Vjeverice

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksički prerijski pas

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Repati svizac

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalajski svizac

 

Ratufa spp. (II)

 

Divovske vjeverice

 

Callosciurus erythraeus

 

 

Sciurus carolinensis

 

Siva vjeverica

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Deppeova vjeverica

 

Sciurus niger

 

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Verirovke

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis i Trichechus manatus navedeni su u Dodatku I. Vrsta Trichechus senegalensis navedena je u Dodatku II.)

 

 

Lamantini

AVES (PTICE)

 

 

 

Ptice

ANSERIFORMES (PATKARICE)

Anatidae

 

 

 

Patke, guske, labudovi itd.

Anas aucklandica (I)

 

 

Novozelandska kržulja

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskarska kržulja

Anas chlorotis (I)

 

 

 

Anas formosa (II)

 

Šarenoglava patka

Anas laysanensis (I)

 

 

Lajsanska patka

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbellska patka

Anas querquedula

 

 

Patka pupčanica

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskarska patka njorka

Aythya nyroca

 

 

Patka njorka

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadska guska

Branta ruficollis (II)

 

 

Crvenovrata guska

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havajska guska, Nene

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Mošusna patka

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Crnovrati labud

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Antilska utva

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Crnotrba utva

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Smeđa utva

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilski ronac

 

Oxyura jamaicensis

 

Grimizna patka

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Čakora

Rhodonessa caryophyllacea (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Ružičastoglava patka

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Crnoleđa patka

Tadorna cristata

 

 

Kukmasta utva

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibrići

 

Trochilidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kolibrići

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahijski kolibrić

CHARADRIIFORMES (MOČVARICE)

Burhinidae

 

 

 

Cukavice

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Bjelotrba čukavica

Laridae

 

 

 

Galebovi

Larus relictus (I)

 

 

Mongolski galeb

Scolopacidae

 

 

 

Šljuke, prutke

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimski pozviždač

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Tankokljuni pozviždač

Tringa guttifer (I)

 

 

Sahalinska prutka

CICONIIFORMES (RODARICE)

Ardeidae

 

 

 

Čaplje

Ardea alba

 

 

Velika bijela čaplja

Bubulcus ibis

 

 

Čaplja govedarica

Egretta garzetta

 

 

Mala bijela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

Krupnokljune rode

 

Balaeniceps rex (II)

 

Krupnokljuna roda

Ciconiidae

 

 

 

Rode

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Crna roda

Ciconia stormi

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Žabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Crvenolica roda

Phoenicopteridae

 

 

 

Plamenci

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Plamenci

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Plamenac, ružičasti plamenac

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi, čaplje žličarke

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ružičasti ibis

Geronticus calvus (II)

 

 

Crvenokapi ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Ćelavi ibis

Nipponia nippon (I)

 

 

Crvenolici ibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Euroazijska žličarka

Pseudibis gigantea

 

 

Veliki ibis

COLUMBIFORMES (GOLUBOVKE)

Columbidae

 

 

 

Grlice i golubovi

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Kudravi golub

Claravis godefrida

 

 

Ljubičastoprugi golub

Columba livia

 

 

Divlji golub

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindorska voćarica

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonski golub

 

Goura spp. (II)

 

Krunasti golubovi, goure

Leptotila wellsi

 

 

Grenadski golub

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauricijus)

Streptopelia turtur

 

 

Europska grlica

CORACIIFORMES (SMRDOVRANE)

Bucerotidae

 

 

 

Kljunorošci

 

Aceros spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

Aceros nipalensis (I)

 

 

Crvenogrli kljunorožac

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Kljunorošci

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Kljunorošci

 

Berenicornis spp. (II)

 

Kljunorošci

 

Buceros spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

Buceros bicornis (I)

 

 

Veliki kljunorožac

 

Penelopides spp. (II)

 

Kljunorošci

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kapuljasti kljunorožac

 

Rhyticeros spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kljunorošci

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

CUCULIFORMES (KUKAVKE)

Musophagidae

 

 

 

Turakoi

 

Tauraco spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Turakoi

Tauraco bannermani (II)

 

 

Kamerunski turako

FALCONIFORMES (SOKOLOVKE)

 

 

 

Dnevne ptice grabljivice (orlovi sokolovi, jastrebovi, supovi)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Osim vrsta uključenih u Prilog A i jedne vrste porodice Cathartidae uključene u Prilog C; ostale vrste iz te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

Dnevne ptice grabljivice

Accipitridae

 

 

 

Jastrebovi, orlovi

Accipiter brevipes (II)

 

 

Kratkoprsti kobac

Accipiter gentilis (II)

 

 

Jastreb

Accipiter nisus (II)

 

 

Kobac

Aegypius monachus (II)

 

 

Sup starješina

Aquila adalberti (I)

 

 

Španjolski orao

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Suri orao

Aquila clanga (II)

 

 

Orao klokotaš

Aquila heliaca (I)

 

 

Orao krstaš

Aquila pomarina (II)

 

 

Orao kliktaš

Buteo buteo (II)

 

 

Škanjac

Buteo lagopus (II)

 

 

Škanjac gaćaš

Buteo rufinus (II)

 

 

Riđi škanjac

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kukastokljuna lunja

Circaetus gallicus (II)

 

 

Zmijar

Circus aeruginosus (II)

 

 

Eja močvarica

Circus cyaneus (II)

 

 

Eja strnjarica

Circus macrourus (II)

 

 

Stepska eja

Circus pygargus (II)

 

 

Eja livađarka

Elanus caeruleus (II)

 

 

Crnokrila lunja

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskarski zmijar

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Kostoberina

Gyps fulvus (II)

 

 

Bjeloglavi sup

Haliaeetus spp. (I/II) (vrsta Haliaeetus albicilla navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)

 

 

Štekavci

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpija

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Prugasti orao

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Patuljasti orao

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Prugastoglavi škanjac

Milvus migrans (II) (Osim vrste Milvus migrans lineatus, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Crna lunja

Milvus milvus (II)

 

 

Crvena lunja

Neophron percnopterus (II)

 

 

Crkavica

Pernis apivorus (II)

 

 

Škanjac osaš

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Filipinski orao

Cathartidae

 

 

 

Jastrebovi novog svijeta

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornijski kondor

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kraljevski strvinar

Vultur gryphus (I)

 

 

Andski kondor

Falconidae

 

 

 

Sokoli

Falco araeus (I)

 

 

Sejšelska vjetruša

Falco biarmicus (II)

 

 

Krški sokol

Falco cherrug (II)

 

 

Stepski sokol

Falco columbarius (II)

 

 

Mali sokol

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonorin sokol

Falco jugger (I)

 

 

Indijski sokol

Falco naumanni (II)

 

 

Bjelonokta vjetruša

Falco newtoni (I) (Samo populacija Sejšela)

 

 

Madagaskarska vjetruša

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Šahin

Falco peregrinus (I)

 

 

Sivi sokol

Falco punctatus (I)

 

 

Mauriciuska vjetruša

Falco rusticolus (I)

 

 

Veliki sokol

Falco subbuteo (II)

 

 

Sokol lastavičar

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vjetruša

Falco vespertinus (II)

 

 

Crvenonoga vjetruša

Pandionidae

 

 

 

Bukoči

Pandion haliaetus (II)

 

 

Bukoč

GALLIFORMES (KOKOŠKE)

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Plavokljuni hoko

Crax blumenbachii (I)

 

 

Krunati hoko

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Žutokljuni hoko

 

Crax fasciolata

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

Crax rubra (III Kolumbija, Kostarika, Gvatemala i Honduras)

Velika hokojka

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoaški hoko

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Rogati guan

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

Sivoleđa čačalaka

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Penelope albipennis (I)

 

 

Bjelokrili guan

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Purpurni guan

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Brdski guan, crni guan

Pipile jacutinga (I)

 

 

Crnočeli guan

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadski guan

Megapodiidae

 

 

 

Kokošine

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Sulaveška kokošina

Phasianidae (Fazanke)

 

 

 

Lještarke, biserke, jarebice, fazani, tragopani

 

Argusianus argus (II)

 

Plavoglavi paun

Catreus wallichii (I)

 

 

Himalajski fazan

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virdžinijska prepelica

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Bijeli fazan

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brkati fazan

 

Gallus sonneratii (II)

 

Pjegava kokoš

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Prugasti tragopan

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalajski monal

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kineski monal

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Bjeloleđi monal

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwardov fazan

 

Lophura hatinhensis

 

Vijetnamski fazan

Lophura imperialis (I)

 

 

Modri fazan

Lophura swinhoii (I)

 

 

Tajvanski fazan

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Odontophorus strophium

 

 

Ogrličasta prepelica

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalajska prepelica

 

Pavo muticus (II)

 

Zeleni paun

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Sivi paunaš

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vijetnamski paunaš

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajski paunaš

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palavanski paunaš

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneanski paunaš

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Pjegavi paun

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Bjelotrbi fazan

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Plavovrati fazan

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mrki fazan

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Sivoprsi jareb

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetski jareb

Tragopan blythii (I)

 

 

Crvenoprsi tragopan

Tragopan caboti (I)

 

 

Pjegavi tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Mrki tragopan

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Crveni tragopan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Attwaterova prerijska kokoš (prerijska kokoš)

GRUIFORMES (ŽDRALOVKE)

Gruidae

 

 

 

Ždralovi

 

Gruidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Ždralovi

Grus americana (I)

 

 

Bijeli ždral

Grus canadensis (I/II) (Vrsta je navedena u Dodatku II., ali su podvrste Grus canadensis nesiotes i Grus canadensis pulla navedene u Dodatku I.)

 

 

Kanadski ždral

Grus grus (II)

 

 

Ždral, sivi ždral

Grus japonensis (I)

 

 

Crvenokapi ždral

Grus leucogeranus (I)

 

 

Snježni ždral

Grus monacha (I)

 

 

Kineski ždral

Grus nigricollis (I)

 

 

Crnovrati ždral

Grus vipio (I)

 

 

Mongolski ždral

Otididae

 

 

 

Droplje

 

Otididae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Droplje

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indijska droplja

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Ogrličasta droplja

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Otis tarda (II)

 

 

Droplja

Sypheotides indicus (II)

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mala droplja

Rallidae

 

 

 

Liske, kokošice

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Smeđa kokošica

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES (VRAPČARICE)

Atrichornithidae

 

 

 

Pirgašice

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Crnoprsa pirgašica

Cotingidae

 

 

 

Kotinge

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Kukmasta kotinga

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Cotinga maculata (I)

 

 

Prugasta ili pjegava kotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Pećinarke

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Bjelokrila kotinga

Emberizidae

 

 

 

Strnadice

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Zeleni ili žuti kardinal

 

Paroaria capitata (II)

 

 

Paroaria coronata (II)

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Estrildidae

 

 

 

Estrilde

 

Amandava formosa (II)

 

 

Lonchura fuscata

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rižarica

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Crnogrla zeba

Fringillidae

 

 

 

Zebe

Carduelis cucullata (I)

 

 

Venecuelski žižak

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Hirundinidae

 

 

 

Lastavice i bregunice

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Bjelooka rječna crna ćiopa

Icteridae

 

 

 

Vranjci Novog svijeta

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Žutokapi vranjak

Meliphagidae

 

 

 

Medojedi

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

Muharice

Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Dasyornis broadbenti litoralis (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Kineski slavuj

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Bjelovrata gologlavka

Picathartes oreas (I)

 

 

Sivovrata gologlavka

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)

Rajska muharica

Paradisaeidae

 

 

 

Rajske ptice

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Rajske ptice

Pittidae

 

 

 

Pite

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Žutogrla pita

Pitta kochi (I)

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

Prugastoglava pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuli

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sturnidae

 

 

 

Čvorci

 

Gracula religiosa (II)

 

Beo, Indijska mina

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Balijska mina

Zosteropidae

 

 

 

Bjelooke

Zosterops albogularis (I)

 

 

Bjelogrla bjelooka

PELECANIFORMES (VESLONOŠKE)

Fregatidae

 

 

 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 

 

Bjelotrbi brzan

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani, nesiti

Pelecanus crispus (I)

 

 

Kudravi nesit

Sulidae

 

 

 

Blune

Papasula abbotti (I)

 

 

Crnokrila bluna

PICIFORMES (DJETLOVKE)

Capitonidae

 

 

 

Barbeti

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Debelokljuni barbet

Picidae

 

 

 

Djetlići

Campephilus imperialis (I)

 

 

Velika žuna

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Bjelotrba žuna

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

Pteroglossus aracari (II)

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Kestenjastouhi arakari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zeleni arakari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Šareni tukan

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Žutoprsi tukan

 

Ramphastos toco (II)

 

Toko

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Crvenokljuni tukan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Crvenoguzi tukan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

PODICIPEDIFORMES (ĆUBASTI GNJURCI)

Podicipedidae

 

 

 

Gnjurci

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlanski gnjurac

PROCELLARIIFORMES (BUBNJAVKE)

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

Phoebastria albatrus (I)

 

 

PSITTACIFORMES (PAPIGAŠICE)

 

 

 

Kakadui, loriji, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus i Psittacula krameri, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

Papige itd.

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbarski kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipinski kakadu

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Molučki kakadu

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmin kakadu

Loriidae

 

 

 

Lori papige, loriji

Eos histrio (I)

 

 

Crvenoplavi lori

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je navedena u Dodatku I., ostale vrste navedene su u Dodatku II.)

 

 

Psittacidae

 

 

 

Amazoni, crvene are, papigice s dugim repovima, papige itd.

Amazona arausiaca (I)

 

 

Dominička amazona

Amazona auropalliata (I)

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Žutoramena amazona

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Šarenoglava amazona

Amazona finschi (I)

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Plamena amazona

Amazona imperialis (I)

 

 

Carska amazona

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubanska amazona

Amazona oratrix (I)

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Crvenolica amazona

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Plavolica amazona

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumanska amazona

Amazona versicolor (I)

 

 

Kestenjastoprsa amazona

Amazona vinacea (I)

 

 

Ljubičastoprsa amazona

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Tamaulipska amazona

Amazona vittata (I)

 

 

Portorikanska amazona

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Modre are

Ara ambiguus (I)

 

 

Zelena ara

Ara glaucogularis (I)

 

 

Plavogrla ara

Ara macao (I)

 

 

Crveno-modra ara

Ara militaris (I)

 

 

Vojnička ara

Ara rubrogenys (I)

 

 

Crvenočela ara

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Modra ara

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Čatamska kozica

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Kozica

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Kukmasta kozica

Guarouba guarouba (I)

 

 

Zlatna jandaja

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Narančastotrba papiga

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Žutolica jandaja

Pezoporus occidentalis (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Noćna papiga

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pozemna papiga

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Crvenočela papiga

Primolius couloni (I)

 

 

Plavoglava ara

Primolius maracana (I)

 

 

Modrokrila ara

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Plavetna papiga

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Plavotrba papiga

Psephotus pulcherrimus (moguće izumrla vrsta) (I)

 

 

Rajska papiga

Psittacula echo (I)

 

 

Mauricijuska aleksandra

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Crvenouha papiga

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Debelokljune papige

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES (NANDUI)

Rheidae

 

 

 

Nandui

Pterocnemia pennata (I) (Osim vrste Pterocnemia pennata pennata, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Mali nandu

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Mali nandu

 

Rhea americana (II)

 

Veliki nandu

SPHENISCIFORMES (PINGVINKE)

Spheniscidae

 

 

 

Pingvini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Magareći pingvin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldtov pingvin

STRIGIFORMES

 

 

 

Sove

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Sove

Strigidae

 

 

 

Sove

Aegolius funereus (II)

 

 

Ćuk batoglavac

Asio flammeus (II)

 

 

Sova močvarica

Asio otus (II)

 

 

Mala ušara

Athene noctua (II)

 

 

Sivi ćuk

Bubo bubo (II) (Osim vrste Bubo bubo bengalensis, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Ušara

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Mali ćuk

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Sivoprsi ćuk

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Veliki ćuk

Ninox natalis (I)

 

 

Indonezijska ćukuša

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Novozelandska ćukuša

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bijela sova

Otus ireneae (II)

 

 

Kenijski ćuk

Otus scops (II)

 

 

Ćuk

Strix aluco (II)

 

 

Šumska sova

Strix nebulosa (II)

 

 

Velika siva sova

Strix uralensis (II) (Osim vrste Strix uralensis davidi, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Sova jastrebača

Surnia ulula (II)

 

 

Sjeverna sova

Tytonidae

 

 

 

Kukuvije

Tyto alba (II)

 

 

Kukuvija drijemavica

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskarska kukuvija

STRUTHIONIFORMES (NOJEVKE)

Struthionidae

 

 

 

Noj

Struthio camelus (I) (Samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauretanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; sve druge populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

 

Noj

TINAMIFORMES (TINAMUOVKE)

Tinamidae

 

 

 

Tinamui

Tinamus solitarius (I)

 

 

Samotni tinamu

TROGONIFORMES (TROGONI)

Trogonidae

 

 

 

Trogoni

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Dugorepi kvecal

REPTILIA (GMAZOVI)

 

 

 

Gmazovi

CROCODYLIA (KROKODILI)

 

 

 

Aligatori, kajmani, krokodili

 

CROCODYLIA spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Aligatori, kajmani, krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

Kineski aligator

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman naočarac

Caiman latirostris (I) (Osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Širokonosni kajman

Melanosuchus niger (I) (Osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)

 

 

Crni kajman

Crocodylidae

 

 

 

Pravi krokodili

Crocodylus acutus (I) (Osim populacije Kube, koja je uključena u Prilog B)

 

 

Američki krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Oklopljeni krokodil

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoški krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Filipinski krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Osim populacija Belizea i Meksika, koje su uključene u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)

 

 

Meksički krokodil

Crocodylus niloticus (I) (Osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Republike Južne Afrike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600  divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)

 

 

Nilski krokodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Močvarni krokodil

Crocodylus porosus (I) (Osim populacija Australije, Indonezije i Papue Nove Gvineje, koje su uključene u Prilog B)

 

 

Morski krokodil

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubanski krokodil

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Sijamski krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Patuljasti krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Sundski gavijal

Gavialidae

 

 

 

Gavijali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Indijski gavijal

RHYNCHOCEPHALIA (PREMOSNICI)

Sphenodontidae

 

 

 

Premosnici, tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Premosnici, tuatara

SAURIA (GUŠTERI)

Agamidae

 

 

 

Agame

 

Uromastyx spp. (II)

 

Bodljorepe agame

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

Patuljasti kameleoni

 

Brookesia spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Patuljasti kameleoni

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskarski kameleoni

 

Chamaeleo spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Obični kameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskarski kameleoni

 

Kinyongia spp. (II)

 

Patuljasti kameleoni

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Patuljasti kameleoni

Cordylidae

 

 

 

Bodljorepe agame

 

Cordylus spp. (II)

 

Oklopljeni gušteri

Gekkonidae

 

 

 

Gekoni, macaklini

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Macaklin Zmijskog otoka

 

 

Hoplodactylus spp. (III Novi Zeland)

 

 

Naultinus spp. (III Novi Zeland)

 

Phelsuma spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Dnevni gekoni, macaklini

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Helodermatidae

 

 

 

Bradavičari

 

Heloderma spp. (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Bradavičari

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Morska iguana

Brachylophus spp. (I)

 

 

Prugaste i fidžijske krestaste iguane

 

Conolophus spp. (II)

 

Kopnene iguane

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Kopnene iguane ili zapadnoindijske iguane penjačice

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Rogati gušter

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Lacertidae

 

 

 

Gušterice

Gallotia simonyi (I)

 

 

Simonyev golemi gušter

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lilfordova gušterica

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Španjolska zidna gušterica

Scincidae

 

 

 

Rovaši

 

Corucia zebrata (II)

 

Divovski rovaš

Teiidae

 

 

 

Teju gušteri

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kajmanski gušteri

 

Tupinambis spp.(II)

 

Teju gušteri

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengalski varan

Varanus flavescens (I)

 

 

Žuti varan

Varanus griseus (I)

 

 

Pustinjski varan

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodski varan

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Xenosauridae

 

 

 

Kineski krokodilski gušter

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Kineski krokodilski gušter

SERPENTES (ZMIJE)

 

 

 

Zmije

Boidae

 

 

 

Kržljonoške

 

Boidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kržljonoške

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskarska boa

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamajska boa

Eryx jaculus (II)

 

 

Zapadna pješčana boa

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskarska boa stablarica

Bolyeriidae

 

 

 

Udavi s Round Islanda

 

Bolyeriidae spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Udavi s Round Islanda

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Udav s Round Islanda

Casarea dussumieri (I)

 

 

Udav s Round Islanda

Colubridae

 

 

 

Guževi

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Psoglava vodena zmija

 

Clelia clelia (II)

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Južnoamerička lažna kobra ili južnoamerička vodena kobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijska jajožderna zmija ili indijski jajožder ili Westermannova zmija

 

Ptyas mucosus (II)

 

Obična štakorašica

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Elapidae

 

 

 

Otrovni guževi, guje

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

Naja atra (II)

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

Naja naja (II)

 

Indijska kobra

 

Naja oxiana (II)

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Malezijska kobra pljuvačica

 

Naja sumatrana (II)

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kraljevska kobra

Loxocemidae

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Osim podvrsta uključenih u Prilog A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Tigrasti piton

Tropidophiidae

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Viperidae

 

 

 

Ljutice

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Južnoamerička čegrtuša

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

Rusellova ljutica

Vipera latifii

 

 

Vipera ursinii (I) (Samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)

 

 

Oštroglava ljutica

 

Vipera wagneri (II)

 

TESTUDINES (KORNJAČE)

Carettochelyidae

 

 

 

Dugonose riječne kornjače

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Dugonosa riječna kornjača

Chelidae

 

 

 

Zmijovratne kornjače

 

Chelodina mccordi (II)

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Zapadna kratkovrata kornjača

Cheloniidae

 

 

 

Morskovodnice

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Morskovodnice

Chelydridae

 

 

 

Nasrtljive kornjače

 

 

Macrochelys temminckii (III Sjedinjene Američke Države)

Papagajska kornjača

Dermatemydidae

 

 

 

Srednjoamerička riječna kornjača

 

Dermatemys mawii (II)

 

Srednjoamerička riječna kornjača

Dermochelyidae

 

 

 

Sedmopruga usminjača

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Sedmopruga usminjača

Emydidae

 

 

 

Slatkovodnice

 

Chrysemys picta

 

Prugasta kornjača

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Šumska kornjača

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Barska kornjača

 

 

Graptemys spp. (III Sjedinjene Američke Države)

 

Terrapene spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Kutijaste kornjače, kutija kornjače, kutijašice

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vodena kutijašica

 

Trachemys scripta elegans

 

Crvenouha kornjača

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagurka ili sjevernoamerička barska kornjača

 

Batagur spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kina)

 

Heosemys annandalii (II)

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Velika azijska barska kornjača

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kina)

 

 

Mauremys megalocephala (III Kina)

 

Mauremys mutica (II)

 

Žuta barska kornjača

 

 

Mauremys nigricans (III Kina)

Azijska žuta barska kornjača

 

 

Mauremys pritchardi (III Kina)

 

 

Mauremys reevesii (III Kina)

 

 

Mauremys sinensis (III Kina)

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmanska barska kornjača ili bengalska okata barska kornjača

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kina)

 

 

Ocadia philippeni (III Kina)

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

Pangshura spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Pangshura tecta (I)

 

 

 

 

Sacalia bealei (III Kina)

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kina)

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kina)

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Platysternidae

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Testudinidae

 

 

 

Kopnice, kopnene kornjače

 

Testudinidae spp. (Osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke vrste Geochelone sulcata uzete iz prirode kojima se trguje prvenstveno u komercijalne svrhe)

 

Kopnice, kopnene kornjače

Astrochelys radiata (I)

 

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagoska kornjača

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Afrička plosnata kornjača

Psammobates geometricus (I)

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

Grčka čančara

Testudo hermanni (II)

 

 

Obična čančara

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Testudo marginata (II)

 

 

Trionychidae

 

 

 

Mekoštitke

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

Lissemys scutata (II)

 

 

 

Palea steindachneri (III Kina)

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kina)

 

 

Pelodiscus maackii (III Kina)

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kina)

 

 

Rafetus swinhoei (III Kina)

AMPHIBIA (VODOZEMCI)

 

 

 

Vodozemci

ANURA (BEZREPCI)

 

 

 

Žabe i krastače

Bufonidae

 

 

 

Krastače

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Zlatna žaba

Bufo periglenes (I)

 

 

Zlatna krastača

Bufo superciliaris (I)

 

 

Kamerunska krastača

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Viviparne afričke krastače

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

Dendrobatidae

 

 

 

Otrovne žabe

 

Allobates femoralis (II)

 

 

Allobates zaparo (II)

 

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Hylidae

 

 

 

Gatalinke

 

Agalychnis spp. (II) (9)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Mantele

 

Mantella spp. (II)

 

Mantele

Microhylidae

 

 

 

Crvene žabe

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Crvena žaba

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Ranidae

 

 

 

Žabe

 

Conraua goliath

 

Divovska žaba bukača

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

 

Rana catesbeiana

 

Žaba bukača

Rheobatrachidae

 

 

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)

 

Rheobatrachus silus (II)

 

 

CAUDATA (REPAŠI)

Ambystomatidae