EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1056

Uredba Komisije (EU) br. 1056/2012 od 12. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim enzimima u pogledu prijelaznih mjera Tekst značajan za EGP

OJ L 313, 13.11.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1056/oj

13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

210


32012R1056


L 313/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1056/2012

od 12. studenoga 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim enzimima u pogledu prijelaznih mjera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1332/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim enzimima i izmjeni Direktive Vijeća 83/417/EEZ, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Vijeća 2001/112/EZ i Uredbe (EZ) br. 258/97 (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1332/2008, rok za predaju zahtjeva za uvrštavanje prehrambenog enzima je 24 mjeseca od datuma početka primjene provedbenih mjera koje se utvrđuju u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2).

(2)

Uredba Komisije (EU) br. 234/2011 od 10. ožujka 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1331/2008 (3) primjenjuje se od 11. rujna 2011.

(3)

Uspostava popisa prehrambenih enzima Unije trebala bi se odvijati neometano i ne bi smjela uzrokovati poremećaje na postojećem tržištu prehrambenih enzima, a posebno s obzirom na mala i srednja poduzeća. Ako je potrebno, mogu se usvajati sve odgovarajuće prijelazne mjere u svrhu uspostave tog popisa u skladu s postupkom iz članka 17. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1332/2008.

(4)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 234/2011, podnositelji zahtjeva moraju uzimati u obzir najnovije smjernice koje se odnose na podatke koji su potrebni za procjenu rizika koje je utvrdila Europska agencija za sigurnost hrane (Agencija) koje su dostupne u trenutku podnošenja zahtjeva. Agencija je 23. srpnja 2009. godine usvojila znanstveno mišljenje dajući smjernice o zahtjevima u pogledu podataka potrebnih za ocjenu zahtjeva o uvrštenju prehrambenih enzima (4) i 8. srpnja 2011. izdala je objašnjenje kao vodič za dostavu dokumentacije za prehrambene enzime (5). Dana 25. svibnja 2011. usvojila je i znanstveno mišljenje kojim se ažuriraju smjernice za procjenu rizika od genetski modificiranih mikroorganizama i njihovih proizvoda namijenjenih za uporabu u hrani i hrani za životinje (6).

(5)

Detaljni zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EU) br. 234/2011 na temelju smjernica Agencije i objašnjenje usvojeni su nakon usvajanja Uredbe (EZ) br. 1332/2008.

(6)

Iskustvo stečeno u međuvremenu upućuje na to da je početni rok za predavanje prijava prekratak kako bi dionici, a posebno mala i srednja poduzeća, dostavili potrebne podatke u tom roku. Potreban je duži vremenski rok za predavanje zahtjeva nego što je bio početno predviđen kako bi se pospješio neometan prijelaz sa sadašnje pravne situacije na sustav utvrđen Uredbom (EZ) br. 1332/2008. Stoga je potrebno produljiti razdoblje od 24 mjeseca utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1332/2008 za dostavu zahtjeva za uvrštenje enzima.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nisu im se usprotivili ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 17. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1332/2008, drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Rok za predaju takvih zahtjeva je 42 mjeseca nakon datuma početka primjene provedbenih mjera koje se utvrđuju u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 7.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 64, 11.3.2011., str. 15.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1305, str. 1. https://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf.

(5)  Potporna publikacija 2011:177, http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf.

(6)  EFSA Journal 2011;9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf.


Top