EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1049

Uredba Komisije (EU) br. 1049/2012 od 8. studenoga 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sirupa poliglicitola u više kategorija hrane Tekst značajan za EGP

OJ L 310, 9.11.2012, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 255 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1049/oj

15/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

255


32012R1049


L 310/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1049/2012

od 8. studenoga 2012.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe sirupa poliglicitola u više kategorija hrane

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 30. stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis prehrambenih aditiva koji su odobreni za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe u Uniji.

(2)

Taj se popis može izmijeniti u skladu s postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2).

(3)

Prema članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008, popis prehrambenih aditiva Unije može se ažurirati na inicijativu Komisije ili nakon zahtjeva.

(4)

Zahtjev za odobravanje uporabe sirupa poliglicitola u više kategorija hrane podnesen je i stavljen na raspolaganje državama članicama.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane ocijenila je sigurnost sirupa poliglicitola kada se koristi kao prehrambeni aditiv (3). Smatra da kemijski i toksikološki podaci koji su dostupni za sirup poliglikola nisu dovoljni za utvrđivanje preporučenog dnevnog unosa. Međutim, zaključuje da na temelju dostupnih podataka nema indikacija o štetnosti kod predloženih uporaba i razina uporabe.

(6)

Postoji tehnološka potreba za korištenjem sirupa poliglicitola kao alternativnog poliola drugim, već odobrenim poliolima. Sirup poliglicitola manje je sladak i osigurava veću zapremninu, neprozirnost, vezivanje i stabilnost u proizvodima smanjene energetske vrijednosti ili bez šećera. Stoga je primjereno odobriti uporabu sirupa poliglicitola u kategorijama hrane za koje je zahtjev podnesen te tom prehrambenom aditivu dodijeliti E-broj E 964.

(7)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu prehrambenih aditiva Unije (4), Prilog II. kojim je utvrđen popis prehrambenih aditiva koji su odobreni za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe u Uniji primjenjuje se od 1. lipnja 2013. Kako bi se omogućila uporaba sirupa poliglicitola u dotičnim kategorijama hrane prije tog datuma, potrebno je utvrditi raniji datum početka primjene u pogledu tog prehrambenog aditiva.

(8)

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nije im se usprotivio ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(4)  SL L 295, 12.11.2011., str. 1.


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuje kako slijedi:

1.

U točki 2. dijela B dodaje se sljedeći unos za E 964 nakon unosa za E 962:

„E 964

Sirup poliglicitola”

2.

U dijelu E dodaju se sljedeći unosi za E 964 brojčanim redom u odgovarajućim kategorijama hrane:

03.

Smrznuti deserti

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

04.2.5.1

Ekstra džem, ekstra žele i pekmez kako su definirani Direktivom 2001/113/EZ

E 964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

04.2.5.2

Džem, želei i marmelade i zaslađeni kesten pire kako su definirani Direktivom 2001/113/EZ

E 964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

04.2.5.3

Ostali slični namazi od voća i povrća

E 964

Sirup poliglicitola

500 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi obuhvaćeni Direktivom 2000/36/EZ

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

05.2

Ostali konditorski proizvodi, uključujući i one za osvježenje daha

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo proizvodi na bazi kakaa smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

E 964

Sirup poliglicitola

600 000

 

samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

E 964

Sirup poliglicitola

800 000

 

samo bomboni za žvakanje bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

E 964

Sirup poliglicitola

990 000

 

samo tvrdi bomboni bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

05.3

Žvakaće gume

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

06.3

Žitarice za doručak

E 964

Sirup poliglicitola

200 000

 

samo žitarice za doručak ili proizvodi na bazi žitarica, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

07.2

Fini pekarski proizvodi

E 964

Sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.

16

Deserti, osim proizvoda obuhvaćenih kategorijama 1, 3 i 4

E 964

Sirup poliglicitola

300 000

 

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

Razdoblje primjene:

Od 29. studenoga 2012.”


Top