EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0936

Uredba Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

OJ L 283, 16.10.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 266 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/936/oj

19/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

266


32012R0936


L 283/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 936/2012

od 4. listopada 2012.

o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1896/2006 postalo je očito da su potrebne izmjene svih priloga navedenoj Uredbi kako bi ih se ažuriralo i poboljšala praktična primjena Uredbe te da bi se omogućila elektronička upotreba postupka Europskog pravosudnog atlasa u građanskim stvarima. Standardne obrasce u prilozima Uredbi potrebno je izmijeniti da bi se dodale Bugarska i Rumunjska, ažurirale valute te da bi tužiteljima, tuženicima i sudovima bili jednostavniji za ispunjavanje.

(2)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona ju ne obvezuje niti se na nju primjenjuje.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1896/2006 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi Uredbi (EZ) br. 1896/2006 zamjenjuju se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 399, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG I.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II.

Image

Image


PRILOG III.

Image

Image


PRILOG IV.

Image

Image


PRILOG V.

Image

Image

Image


PRILOG VI.

Image

Image


PRILOG VII.

Image

Image


Top