Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Uredba Komisije (EU) br. 665/2012 od 20. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava Tekst značajan za EGP
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

309


32012R0665


L 194/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.07.2012.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 665/2012

od 20. srpnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 454/2011 o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Zajednici (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (2), Europska agencija za željeznice provela je postupak upravljanja promjenama za tehničke dokumente iz Priloga III. toj Uredbi. Zbog toga je Europska agencija za željeznice dostavila 20. prosinca 2011. preporuku za ažuriranje Priloga III. Uredbi (EU) br. 454/2011 radi upućivanja na dokumente koji su izmijenjeni u skladu s postupkom upravljanja promjenama.

(2)

Uredbu (EU) br. 454/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi Komisije (EU) br. 454/2011 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 123, 12.5.2011., str. 11.


PRILOG

„PRILOG III.

Popis tehničkih dokumenata na koje se upućuje u ovom TSI-ju

Uputa

Oznaka

B.1.

(V1.1.1)

Računalna izrada i razmjena tarifnih podataka za međunarodnu ili prodaju u stranim zemljama – NRT karte

B.2.

(V1.1)

Računalna izrada i razmjena tarifnih podataka za međunarodnu prodaju ili prodaju u stranim zemljama – karte s integriranom rezervacijom (IRT)

B.3 (V.1.1)

Računalna izrada i razmjena podataka za međunarodnu prodaju ili prodaju u stranim zemljama – posebne ponude

B.4. (V.1.1.1)

Vodič za primjenu za EDIFACT poruke koje obuhvaćaju razmjenu podataka o voznom redu

B.5. (V1.1)

Elektronička rezervacija sjedala/spavaćih kola i elektronička priprema putnih isprava – razmjena poruka

B.6. (V1.1)

Elektronička rezervacija sjedala/spavaćih kola i elektronička priprema putnih isprava (RCT2 norme)

B.7. (V1.1.1)

Međunarodna željeznička karta za ispis kod kuće

B.8. (V1.1)

Standardne brojčane oznake za željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i druga poduzeća koja su dio željezničkog prijevoznog lanca

B.9 (V1.1)

Standardne brojčane oznake za lokacije

B.10 (V1.1)

Elektronička rezervacija pomoći za osobe s ograničenom pokretljivošću - razmjena poruka

B.30. (V1.1)

Shema – katalog poruka/skupina podataka koji su potrebni za RU/IM komunikaciju TSI TAP”


Top