EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0551

Uredba Vijeća (EU) br. 551/2012 od 21. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 7/2010 o otvaranju i predviđanju upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

OJ L 166, 27.6.2012, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/551/oj

02/Sv. 022

HR

Službeni list Europske unije

211


32012R0551


L 166/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.06.2012.


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 551/2012

od 21. lipnja 2012.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 7/2010 o otvaranju i predviđanju upravljanja autonomnim carinskim kvotama Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta isporuka određene robe koja se u Uniji proizvodi u nedostatnoj mjeri i kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu, Uredbom Vijeća (EU) br. 7/2010 (1) otvorene su autonomne carinske kvote za određene poljoprivredne i industrijske proizvode unutar kojih se ti proizvodi mogu uvoziti po smanjenoj ili nultoj carinskoj stopi. Iz istih je razloga potrebno otvoriti novu carinsku kvotu za dva proizvoda uz nultu stopu carine u primjerenom opsegu, s učinkom od 1. srpnja 2012.

(2)

Prethodno utvrđeni opseg kvota za autonomne carinske kvote Unije s rednim brojevima 09.2638, 09.2814 i 09.2889 ne zadovoljava u dostatnoj mjeri potrebe industrije u Uniji. Zbog toge se opseg tih kvota treba povećati s učinkom od 1. siječnja 2012.

(3)

Nadalje, za autonomne carinske kvote Unije s rednim brojem 09.2633 treba izmijeniti naziv proizvoda.

(4)

Osim toga, Uniji više nije u interesu da za kvotu s rednim brojem 09.2767 odobrava carinsku kvotu za drugo polugodište 2012. Ta se carinska kvota stoga treba zatvoriti s učinkom od 1. srpnja 2012., a odgovarajući red izbrisati iz Priloga Uredbi (EU) br. 7/2010.

(5)

Budući da neke od mjera predviđenih ovom Uredbom trebaju stupiti na snagu od 1. siječnja 2012., a druge od 1. srpnja 2012., ova se Uredba treba primjenjivati od tih datuma i treba stupiti na snagu odmah nakon objave u Službenom listu Europske Unije.

(6)

Uredbu (EU) br. 7/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 7/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

umeću se redovi s rednim brojevima 09.2644 i 09.2645 iz Priloga I. ovoj Uredbi;

2.

redovi za carinske kvote s rednim brojevima 09.2638, 09.2814 i 09.2889 zamjenjuju se redovima iz Priloga II. ovoj Uredbi;

3.

red za carinsku kvotu s rednim brojem 09.2633 zamjenjuje se redom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

4.

red za carinsku kvotu s rednim brojem 09.2767 briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2012.

Međutim, članak 1. stavak 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luksemburgu 21. lipnja 2012.

Za Vijeće

Predsjednica

M. FREDERIKSEN


(1)  SL L 3, 7.1.2010., str. 1.


PRILOG I.

Carinske kvote iz članka 1. točaka 1. i 3.

Redni broj

Oznaka KN

TARIC

Opis

Kvotno razdoblje

Opseg kvote

Carina unutar kvote (u %)

09.2644

ex 3824 90

96

Pripravak s masenim udjelom:

55 % ili većim, ali ne većim od 78 % dimetil gluterata

10 % ili većim, ali ne većim od 28 % dimetil adipata i

ne većim od 25 % dimetil sukcinata

1.7.-31.12.

7 500 tona

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celularni blok od regenerirane celuloze, impregniran vodom koja sadrži magnezijev klorid i spojeve na osnovi kvarternog amonijaka, dimenzija 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7.-31.12.

650 tona

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Električni ispravljači snage ne veće od 1 kVA, za proizvodnju aparata za odstranjivanje dlačica (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 komada

0 %


(1)  Razvrstavanje u ovaj podbroj podliježe člancima od 291. do 300. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG II.

Carinske kvote iz članka 1. točke 2.

Redni broj

Oznaka KN

TARIC

Opis

Kvotno razdoblje

Opseg kvote

Carina unutar kvote (u %)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Octena kiselina s masenim udjelom (čistoćom) 99 % ili većim (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tona

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.-31.12.

25 000 tona

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator koji se sastoji od titanijevog dioksida i volframovog trioksida

1.1.-31.12.

3 000 tona

0 %


Top