EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0080

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 80/2012 od 31. siječnja 2012. o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (kodificirani tekst)

OJ L 29, 1.2.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 237 - 239

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/80/oj

02/Sv. 021

HR

Službeni list Europske unije

237


32012R0080


L 029/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.01.2012.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 80/2012

od 31. siječnja 2012.

o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

(kodificirani tekst)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (1),

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EEZ) br. 2288/83 od 29. srpnja 1983. o izradi popisa bioloških ili kemijskih tvari predviđenog u članku 60. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava bescarinskih aranžmana Zajednice (2) nekoliko je puta znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i preglednosti spomenutu Uredbu treba kodificirati.

(2)

U članku 53. stavku 1. točki (b) i stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 predviđa se uvoz bioloških ili kemijskih tvari oslobođen od carina, koje javne ustanove, odjeli takvih ustanova ili službeno ovlaštene privatne ustanove, čije su osnovne djelatnosti obrazovanje ili znanstvena istraživanja, uvoze isključivo u nekomercijalne svrhe. Međutim, uvoz oslobođen od carina je ograničen na biološke ili kemijske tvari za koje ne postoji istovjetna proizvodnja na carinskom području Unije, a koje su uvrštene u popis izrađen u skladu s postupkom spomenutim u članku 247.a Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (4).

(3)

Prema informacijama dobivenim od država članica, na carinskom području Unije ne postoji istovjetna proizvodnja bioloških ili kemijskih tvari navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis bioloških ili kemijskih tvari koje ispunjavaju uvjete za uvoz oslobođen od carina predviđen u članku 53. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 naveden je u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 2288/83 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 324, 10.12.2009., str. 23.

(2)  SL L 220, 11.8.1983., str. 13.

(3)  Vidjeti Prilog II.

(4)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


PRILOG I.

Broj CUS

Oznaka KN (1)

Opis robe

 

ex 2845 90 90

Helij-3

 

ex 2845 90 90

(Kisik-18) voda

0020273-3

ex 2901 29 00

3-metilpent-1-en

0020274-4

ex 2901 29 00

4-metilpent-1-en

0020275-5

ex 2901 29 00

2-metilpent-2-en

0020276-6

ex 2901 29 00

3-metilpent-2-en

0020277-7

ex 2901 29 00

4-metilpent-2-en

0025634-8

ex 2902 19 00

P-menta-1 (7), 2-diene beta-felandren

0014769-3

ex 2903 99 90

4,4′-dibromobifenil

0017305-7

ex 2904 10 00

Etil metansulfonat

0014364-6

ex 2923 90 00

Dekametonij bromid (INN)

0020641-7

ex 2926 90 95

1-naftonitril

0020642-8

ex 2926 90 95

2-naftonitril

0022830-8

ex 2936 21 00

Retinil acetat

0045091-9

ex 3204 12 00

Sulforhodamin G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex 3507 90 90

Fosfoglukomutaza


(1)  Kada oznake KN sadrže dodatak „ex”, preferencijalni režim se određuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg opisa.


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage i popis njezinih naknadnih izmjena

Uredba Komisije (EEZ) br. 2288/83 (SL L 220, 11.8.1983., str. 13.).

Uredba Komisije (EEZ) br. 1798/84 (SL L 168, 28.6.1984., str. 22.).

Uredba Komisije (EEZ) br. 2340/86 (SL L 203, 26.7.1986., str. 15.).

Uredba Komisije (EEZ) br. 3692/87 (SL L 347, 11.12.1987., str. 16.).

Uredba Komisije (EEZ) br. 213/89 (SL L 25, 28.1.1989., str. 70.).


PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EEZ) br. 2288/83

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top