EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Odluka br. 1105/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ produljujem razdoblja njene primjene i ažuriranjem naziva treće zemlje i tijela odgovornih za odobravanje i nadzor proizvodnje Tekst značajan za EGP

OJ L 328, 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

03/Sv. 61

HR

Službeni list Europske unije

211


32012D1105


L 328/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA br. 1105/2012/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 21. studenoga 2012.

o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ produljujem razdoblja njene primjene i ažuriranjem naziva treće zemlje i tijela odgovornih za odobravanje i nadzor proizvodnje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon dostave nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2003/17/EZ od 16. prosinca 2002. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (3) predviđa se da, tijekom ograničenog razdoblja, preglede usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima određenih vrsta treba smatrati jednakovrijednima pregledima usjeva na terenu koji se provode u skladu sa zakonskim aktima Unije, i da se sjeme određenih vrsta proizvedenih u trećim zemljama smatra jednakovrijednim sjemenu proizvedenom u skladu sa pravnim aktima Unije.

(2)

Pokazalo se da pregledi usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama i dalje pružaju jednake garancije kao i pregledi usjeva na terenu koje provode države članice. Stoga ih i dalje treba smatrati jednakovrijednima.

(3)

Budući da će Odluka 2003/17/EZ prestati važiti 31. prosinca 2012., trebalo bi produljiti razdoblje tijekom kojeg se priznaje jednakovrijednost na temelju te Odluke.

Smatra se poželjnim to razdoblje produljiti za deset godina.

(4)

Upućivanje na Jugoslaviju u Odluci 2003/17/EZ treba izbrisati. Srbiju, kao članicu Programa OECD-a za izdavanje certifikata o sortnosti sjemena u međunarodnom prometu i kao članicu Međunarodne udruge za ispitivanje sjemena u pogledu uzorkovanja i ispitivanja sjemena, trebalo bi dodati u popis trećih zemalja u Prilogu I. Odluci 2003/17/EZ. Pored toga, izmijenjeni su i nazivi nekih tijela odgovornih za odobravanje i nadzor proizvodnje, kako su navedena u Prilogu I. Odluci 2003/17/EZ.

(5)

Odredbe Odluke 2003/17/EZ koje se odnose na Odluku Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4) potrebno je izbrisati budući da bi, u kontekstu ove Odluke, njihova primjena bila nespojiva sa sustavom delegiranih i provedbenih ovlasti uvedenih člancima 290. i 291. Ugovora.

(6)

Odluku 2003/17/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2003/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. se briše.

2.

Članak 5. se briše.

3.

U članku 6. datum „31. prosinca 2012.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2022.”

4.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Srasbourgu 21. studenoga 2012.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  SL C 351, 15.11.2012., str 92.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 25. listopada 2012. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. studenoga 2012.

(3)  SL L 8, 14.1.2003., str. 10.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


PRILOG

„PRILOG I.

DRŽAVE, TIJELA I VRSTE

Država (1)

Tijelo

Vrste iz sljedećih direktiva

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

AU

Australian Seeds Authority Ltd

PO Box 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovačka cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

PO Box 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants

BP 1308 RABAT

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 „The Terrace”

PO Box 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Ministarstvo poljoprivrede je ovlastilo sljedeće ustanove za izdavanje OECD certifikata:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 — 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute ‚Zemun Polje’

Slobodana Bajića 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No 62

PO Box 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EZ

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/EEZ

66/402/EEZ

2002/57/EZ

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, PO Box 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EEZ

66/402/EEZ — samo za

Zea mays i Sorghum spp.

2002/57/EZ


(1)  AR – Argentina; AU – Australija, CA – Kanada, CL – Čile, HR – Hrvatska, IL – Izrael, MA – Maroko, NZ – Novi Zeland, RS – Srbija, TR – Turska, US – Sjedinjene Države, UY – Urugvaj, ZA – Južna Afrika”.


Top