Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Odluka Komisije od 6. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2012/88/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7325) Tekst značajan za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

13/Sv. 62

HR

Službeni list Europske unije

256


32012D0696


L 311/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 6. studenoga 2012.

o izmjeni Odluke 2012/88/EU o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7325)

(Tekst značajan za EGP)

(2012/696/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (1), a posebno njezin drugi podstavak članka 6. stavka 1.,

budući da:

(1)

Europska agencija za željeznice izdala je 16. travnja 2012. preporuku ERA/REC/03-2012/ERTMS. Ova se Odluka temelji na toj preporuci.

(2)

Razvoj dodatnih funkcionalnosti za Europski sustav upravljanja željezničkim prometom/Europski sustav upravljanja i nadzora vlakova („ERTMS/ETCS”), kojima je cilj poticanje brze primjene ETCS-a na postojećim konvencionalnim prugama, zatražio je sektor i utvrđen je u Memorandumu o razumijevanju potpisanom u srpnju 2008. od strane Europske komisije i sektorskih udruženja. Ova bi Odluka trebala uključiti ove dodatne funkcionalnosti u novim osnovnim specifikacijama nazvanim „osnovne konfiguracije 3” (Baseline 3) koje podnositelji zahtjeva mogu primjenjivati u potpunosti umjesto specifikacija ERTMS/ETCS-a iz Odluke Komisije 2012/88/EU od 25. siječnja 2012. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometno-upravljačkim i signalno-sigurnosnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (2) (posljednje izdanje Baseline 2, poznato također pod nazivom 2.3.0d). Bitna značajka osnovne konfiguracije 3 (Baseline 3) je da vlakovi opremljeni ERTMS/ETCS-om u skladu s osnovnom konfiguracijom 3 mogu voziti na prugama opremljenim ERTMS/ETCS-om u skladu s osnovnom konfiguracijom 2, bez dodatnih tehničkih ili operativnih ograničenja kojima bi uzrok bio ERTMS/ETCS. Na prugama bi također trebalo biti moguće podesiti osnovnu konfiguraciju 3 kako bi se omogućila usklađenost s vlakovima opremljenim ERTMS/ETCS-om u skladu s osnovnom konfiguracijom 2 (samo uporaba funkcija verzije 2.3.0d). Osnovna konfiguracija 3 također zatvara otvorene točke ERTMS/ETCS-a kao što su krivulje kočenja i ergonomski aspekti sučelja čovjek-stroj (DMI).

(3)

Pokazalo se da su specifikacije osnovne konfiguracije 2 nepromijenjene od donošenja Odluke Komisije od 23. travnja 2008. o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava željezničkog sustava velikih brzina (3). Iz tog bi razloga trebalo omogućiti njihovu daljnju primjenu. Međutim, za opremu ERTMS/ETCS na vozilu primjenjuju se izmijenjene ispitne specifikacije (navedene u točkama 37.b i 37.c tablice A2 u Prilogu A). Budući da osnovna konfiguracija 3 zatvara niz otvorenih točaka, provedba osnovne konfiguracije 2 za ove bi se točke trebala temeljiti na relevantnim specifikacijama osnovne konfiguracije 3 navedenim u Prilogu A.

(4)

Europska agencija za željeznice izmijenila je specifikacije ERTMS-a za Globalni sustav pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) (naveden u točkama 32., 33., 34. i 65. tablice A2 u Prilogu A). Izmijenjene specifikacije ne mijenjaju zahtjeve, nego donose jasnu i jednoznačnu klasifikaciju postojećih obaveznih zahtjeva u dokumentima Europske integrirane željezničke radio mreže (European Integrated Radio Enhanced Network, EIRENE), olakšavajući tako postupke certificiranja, osiguranja sukladnosti i provjere.

(5)

U vezi sa specifikacijama s oznakom „pridržano” u tablici A2 Priloga A, Memorandum o razumijevanju koji su 16. travnja 2012. potpisale Europska komisija, Europska agencija za željeznice i europska udruženja željezničkog sektora u vezi s jačanjem suradnje za upravljanje ERTMS-om, sadrži odredbe, zajedno s definicijom vremenskog plana Europske agencije za željeznice, kojima se osigurava potvrđivanje ispitnih specifikacija i pravovremeno donošenje „pridržanih” specifikacija.

(6)

Odluku 2012/88/EU treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanim u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive 2008/57/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/88/EU mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 6. briše se.

(2)

Dodaje se sljedeći članak:

„Članak 6.a

Prilikom provedbe TSI-ja utvrđenog u Prilogu III. ovoj Odluci, primjenjuje se jedan od dva skupa specifikacija navedenih u tablici A-2 Priloga A. Specifikacije osnovne konfiguracije 3 (Baseline 3) zadržavaju se kako bi se osiguralo da vlakovi opremljeni ERTMS/ETCS-om u skladu s osnovnom konfiguracijom 3 mogu prometovati na prugama opremljenima ERTMS/ETCS-om u skladu s osnovnom konfiguracijom 2 bez dodatnih tehničkih ili operativnih ograničenja.”

(3)

Prilog A zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Odluci.

(4)

Prilog G zamjenjuje se Prilogom II. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2013.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. studenoga 2012.

Za Komisiju

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 191, 18.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 51, 23.2.2012., str. 1.

(3)  SL L 136, 24.5.2008., str. 11.


PRILOG I.

„PRILOG A

Reference

Za svaku referencu u osnovnim parametrima (poglavlje 4. ovog TSI-ja) sljedeća tablica navodi odgovarajuću obaveznu specifikaciju putem točke u tablici A-2.

Tablica A1

Referenca u poglavlju 4.

Točka (vidjeti tablicu A 2)

4.1

4.1 a

1, 4

4.1 b

32

4.1 c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5 c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (odjeljak 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (odjeljak 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifikacije

Primjenjuje se jedan od dva skupa specifikacija navedenih u tablici A-2 ovog Priloga.

Dokumenti na koje se upućuje u specifikacijama navedenim u tablici A-2 samo su informativne prirode ako u tablici A-2 nije drukčije navedeno.

Napomena: specifikacije pod oznakom ‚Pridržano’ u tablici A-2 navedene su također kao otvorene točke u Prilogu G ako postoji potreba za obavješćivanjem nacionalnih pravila kako bi se zatvorile odgovarajuće otvorene točke. Svrha pridržanih dokumenata koji se ne navode kao otvorene točke je poboljšanje sustava.

Tablica A2

Popis obaveznih specifikacija

Točka

Skup specifikacija # 1

(ETCS baseline 2 i GSM-R baseline 0)

Skup specifikacija # 2

(ETCS baseline 3 i GSM-R baseline 0)

Referenca

Naziv specifikacije

Verzija

Napomene

Referenca

Naziv specifikacije

Verzija

Napomene

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Namjerno obrisano

 

 

 

2

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridicial recorder-downloading tool

2.3.0

Napomena 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Pridržano

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

 

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Namjerno obrisano

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Namjerno obrisano

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside- Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside- Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Namjerno obrisano

 

 

 

22

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Pridržano

Reliability - availability requirements

 

 

Pridržano

Reliability -availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface ‚K’

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface ‚K’

2.0.0

 

30

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Pridržano

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

36a

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

36b

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37a

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

37b

UNISIG SUBSET- 076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

UNISIG SUBSET- 076-5-2

Test cases related to features

 

 

37c

UNISIG SUBSET- 076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

UNISIG SUBSET- 076-6-3

Test sequences

 

 

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37e

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker- board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker- board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

42

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Pridržano

Odometry FIS

 

 

Pridržano

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K’ Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface ‚K’ Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G’ Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface ‚G’ Specification

2.0.0

 

47

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

48

Pridržano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Pridržano

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Pridržano

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

54

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

55

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

56

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

57

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

58

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

59

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

60

Namjerno obrisano

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Namjerno obrisano

 

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

62

Pridržano

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Namjerno obrisano

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Napomena 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Napomena 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Napomena 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Napomena 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Pridržano

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Pridržano

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

 

 

Pridržano

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Napomena 1:

obvezan je samo funkcionalni opis informacija koje treba zabilježiti, ne i tehničke značajke sučelja.

Napomena 2:

specifikacije navedene u odjeljku 2.1. iz EN 301 515 obvezne su.

Napomena 3:

zahtjevi za izmjenama (CR – change requests) navedeni u tablicama 1. i 2. iz TR 102 281 obvezni su.

Tablica A3

Popis obaveznih normi

Norme navedene u ovom popisu primjenjuju se u postupku certificiranja ne dovodeći u pitanje poglavlje 4. i poglavlje 6. ovog TSI-ja.

Broj

Referenca

Naziv dokumenta i napomene

Verzija

A1

EN 50126

Željezničke primjene – Specifikacija i prikaz pouzdanosti, raspoloživosti, mogućnosti održavanja i sigurnosti (RAMS)

1999.

A2

EN 50128

Željezničke primjene – Komunikacijska i signalna tehnika i sustavi obrade podataka– Softver za željezničke upravljačke i kontrolne sustave

2001.

A3

EN 50129

Željezničke primjene - Komunikacijska i signalna tehnika i sustavi obrade podataka – Sa sigurnošću povezani elektronički sustavi za signalnu tehniku

2003.

A4

EN 50159-1

Željezničke primjene - Komunikacijska i signalna tehnika i sustavi obrade podataka - Dio 1.: Sigurnosno značajna komunikacija u zatvorenom prijenosnom sustavu

2001.

A5

EN 50159-2

Željezničke primjene - Komunikacijska i signalna tehnika i sustavi obrade podataka - Dio 2.: Sigurnosno značajna komunikacija u otvorenom prijenosnom sustavu

2001.”


PRILOG II.

„PRILOG G

OTVORENE TOČKE

Otvorena točka

Napomene

Aspekti kočenja

Odnosi se samo na ERTMS/ETCS Baseline 2 (vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 15).

Riješeno za ERTMS/ETCS Baseline 3 (vidjeti Prilog A, tablicu A 2, točke 4 i 13)

Točka 28. – Zahtjevi vezani uz pouzdanost i raspoloživost

Učestale pojave otežanih uvjeta prouzrokovanih ispadima prometno-upravljačke i signalno-sigurnosne opreme ima utjecaja na sigurnost sustava.

Najmanji promjer kotača za brzine veće od 350 km/h

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Najmanji razmak osovina za brzine veće od 350 km/h

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Prostor između kotača, u kojemu nema ni metalnih ni induktivnih komponenata

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Ovo nije otvorena točka za teretne vagone.

Značajke pijeska kojim se posipaju tračnice

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Metalna masa vozila

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Kombinacija značajki željezničkih vozila koje utječu na impedanciju kratkog spoja

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Elektromagnetske smetnje (struja vuče)

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Elektromagnetske smetnje (elektromagnetska polja)

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Ovo nije otvorena točka za sustave napajanja, osim za istosmjerno napajanje (DC)

Impedancija vozila

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Istosmjerne (DC) i niskofrekventne komponente struje vuče

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Uporaba magnetskih kočnica/kočnica na vrtložne struje

Vidjeti Prilog A, tablicu A2, točku 77

Točka 78 – sigurnosni zahtjevi za funkcije ETCS sučelja čovjek-stroj DMI

Ova otvorena točka povezana je sa sučeljem između ETCS u vlaku i strojovođe, tj. s greškama kod prikaza podataka ili kod unosa podataka i naredbi.”


Top