EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/EU: Odluka Europske središnje banke od 27. veljače 2012. o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2010/3 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči grčka vlada (ESB/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

01/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

137


32012D0002(01)


L 059/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 27. veljače 2012.

o stavljanju izvan snage Odluke ESB/2010/3 o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči grčka vlada

(ESB/2012/2)

(2012/133/EU)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegovog članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”), a posebno njegov članak 12. stavak 1. i drugu alineju članka 34. stavka 1. u vezi s prvom alinejom članka 3. stavka 1. i člankom 18. stavkom 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Statuta ESSB-a Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro mogu sklapati kreditne poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu, a da se pritom odobravanje kredita temelji na odgovarajućem osiguranju. Kriteriji koji određuju prihvatljivost predmeta osiguranja za potrebe operacija monetarne politike Eurosustava propisani su u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (1) (dalje u tekstu „Opća dokumentacija”).

(2)

U skladu s odjeljkom 1.6. Opće dokumentacije, Upravno vijeće ESB-a može u svakom trenutku promijeniti instrumente, uvjete, kriterije i postupke za izvršavanje operacija monetarne politike Eurosustava. U skladu s odjeljkom 6.3.1. Opće dokumentacije, Eurosustav zadržava pravo da na temelju svih informacija koje smatra relevantnima određuje ispunjava li izdanje, izdavatelj, dužnik ili jamac njegove zahtjeve za visoke bonitetne standarde.

(3)

Odluka ESB/2010/3 od 6. svibnja 2010. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči grčka vlada (2) privremeno je, kao iznimna mjera, odgodila primjenu minimalnih zahtjeva Eurosustava glede pragova kreditne kvalitete koji se primjenjuju na utržive dužničke instrumente koje je izdala grčka vlada ili su ih izdali subjekti osnovani u Grčkoj i za koje u potpunosti jamči grčka vlada.

(4)

Helenska Republika odlučila je imateljima utrživih dužničkih instrumenata koje je izdala grčka vlada ponuditi zamjenu duga u sklopu sudjelovanja privatnog sektora.

(5)

Navedena odluka Helenske Republike imala je dodatan negativan utjecaj na adekvatnost utrživih dužničkih instrumenata, koje je izdala grčka vlada ili su ih izdali subjekti osnovani u Grčkoj i za koje u potpunosti jamči grčka vlada, kao predmeta osiguranja za operacije Eurosustava.

(6)

Odluku ESB/2010/3 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stavljanje Odluke ESB/2010/3 izvan snage

Odluka ESB/2010/3 stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 28. veljače 2012.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. veljače 2012.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 331, 14.12.2011., str. 1.

(2)  SL L 117, 11.5.2010., str. 102.


Top