Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Uredba Komisije (EU) br. 1161/2011 od 14. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 u pogledu popisa mineralnih tvari koje se mogu dodavati hrani Tekst značajan za EGP

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

299


32011R1161


L 296/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1161/2011

od 14. studenoga 2011.

o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 953/2009 u pogledu popisa mineralnih tvari koje se mogu dodavati hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o približavanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (2), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA),

budući da:

(1)

U Prilogu II. Direktivi 2002/46/EZ utvrđen je popis vitamina i mineralnih tvari koje se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani. Uredbom Komisije (EZ) br. 1170/2009 (4) zamijenjeni su prilozi I. i II. Direktivi 2002/46/EZ. Potrebno je donijeti izmjene popisa danog u okviru Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ, kako je izmijenjena tom Uredbom, u skladu sa zahtjevima utvrđenim u članku 4. te Direktive te u skladu s postupkom iz njezinog članka 13. stavka 3.

(2)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 utvrđen je popis vitamina i mineralnih tvari koje se mogu dodavati hrani.

(3)

U Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 953/2009 (5) utvrđen je popis tvari koje se u posebne prehrambene svrhe mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe.

(4)

EFSA je ocijenila nove mineralne tvari za uporabu u hrani. Tvari za koje je EFSA dala pozitivno mišljenje treba dodati na popise iz navedenih akata.

(5)

Putem Savjetodavne skupine za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i biljaka zatraženo je mišljenje zainteresiranih strana i njihove su primjedbe uzete u obzir.

(6)

Direktivu 2002/46/EZ, Uredbu (EZ) br. 1925/2006 i Uredbu (EZ) br. 953/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, i ne protive im se niti Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Točka B Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći unosi umeću se nakon unosa „željezo(II)fosfat”:

„feri-amonij fosfat

etilendiamintetraoctena kiselina”;

(b)

sljedeći unosi umeću se nakon unosa „natrijeve soli ortofosforne kiseline”:

„natrijev sulfat

kalijev sulfat”.

Članak 2.

Točka 2 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći unosi umeću se nakon unosa „željezo(II)sulfat”:

„feri-amonij fosfat

etilendiamintetraoctena kiselina”;

(b)

sljedeći unos umeće se nakon unosa „kromov(III)sulfat i njegov heksahidrat”:

„kromov pikolinat”.

Članak 3.

Kategorija 2 (Minerali) Priloga Uredbi (EZ) br. 953/2009 mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći unosi umeću se nakon unosa „željezo(II)sulfat”:

„feri-amonij fosfat

x

 

etilendiamintetraoctena kiselina

x”

 

(b)

sljedeći unos umeće se nakon unosa „kromov(III)sulfat i njegov heksahidrat”:

„kromov pikolinat

x”

 

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.

(2)  SL L 404, 30.12.2006., str. 26.

(3)  SL L 124, 20.5.2009., str. 21.

(4)  SL L 314, 1.12.2009., str. 36.

(5)  SL L 269, 14.10.2009., str. 9.


Top