EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1131

Uredba Komisije (EU) br. 1131/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu steviol glikozida Tekst značajan za EGP

OJ L 295, 12.11.2011, p. 205–211 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 292 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1131/oj

15/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

292


32011R1131


L 295/205

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1131/2011

od 11. studenoga 2011.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu steviol glikozida

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. i članak 30. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u hrani i uvjete njihove uporabe.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) je procijenila sigurnost steviol glikozida, ekstrahiranih iz listova biljke Stevia rebaudiana Bertoni, kao sladila objavila je svoje mišljenje 10. ožujka 2010. (2). Agencija je utvrdila prihvatljivi dnevni unos (Acceptable Daily Intake, ADI) za steviol glikozide, izražene kao ekvivalente steviola na 4 mg/kg tjelesne mase na dan. Prema konzervativnim procjenama izloženosti steviol glikozidima, vjerojatno je da će vrijednost ADI biti prekoračena i kod djece i kod odraslih pri najvećim predloženim razinama uporabe.

(3)

Uzimajući u obzir zaključak Agencije, podnositelji zahtjeva su u rujnu 2010. dostavili revidirane načine uporabe i od Agencije je zatraženo da ih se razmotri. Izviješće o novoj procjeni izloženosti je objavljeno u siječnju 2011. (3) Usprkos revidiranim načinima uporabe, zaključak je bio vrlo sličan, a to je da se u oba slučaja i kod odraslih i kod djece ADI može lako prijeći kod potrošača koji imaju visok unos navedenih proizvoda. Proizvodi koji najviše doprinose ukupnoj predviđenoj izloženosti steviol glikozidima su aromatizirana bezalkoholna pića.

(4)

Uzimajući u obzir potrebu za stavljanje na tržište novih proizvoda sa smanjenom energetskom vrijednošću, potrebno je odobriti uporabu steviol glikozida kao sladila uz odgovarajuće najveće dopuštene količine uporabe. S obzirom na potencijalno značajan doprinos bezalkoholnih pića na unos steviol glikozida, potrebno je smanjiti razine uporabe za aromatizirana pića u odnosu s prethodno predloženim razinama uporabe koje je razmatrala Agencija.

(5)

Komisija će zatražiti od proizvođača steviol glikozida i proizvođača hrane koji koriste steviol glikozide podatak o stvarnoj uporabi prehrambenog aditiva nakon njegovog odobravanja. Komisija će takve podatke stavit na raspolaganje državama članicama. Kad je potrebno, Komisija će zatražiti od Agencije novu detaljniju procjenu izloženosti, uzimajući u obzir stvarnu uporabu steviol glikozida u različitim potkategorijama hrane i konzumaciju uobičajene hrane u odnosu na konzumaciju proizvoda sa smanjenom energetskom vrijednošću.

(6)

U svom mišljenju Agencija je izrazila ADI za steviol glikozide kao ekvivalente steviola. Izloženost steviol glikozidima kroz prehranu također je izražena u ekvivalentima steviola. Stoga je primjereno da najveće dopuštene količine uporabe budu također izražene kao ekvivalenti steviola. Najveće razine steviol glikozida izražene su kao suma svih steviol glikozida navedenih u specifikacijama i mogu se pretvoriti u ekvivalente steviola koristeći faktore pretvorbe navedene u specifikacijama.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nisu im se usprotivili ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1333/2008

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne mjere

Odstupajući od članka 2. stavka 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu Unije prehrambenih aditiva (4), dopune u dijelu B i dijelu E Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 u vezi sa steviol glikozidom (E 960) primjenjuju se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Znanstveno mišljenje Odbora za prehrambene aditive i prehrambene izvore dodane hrani o sigurnosti steviol glikozida za predložene uporabe kao prehrambenog aditiva. The EFSA Journal (2010); 8(4):1537.

(3)  EFSA izvješće: „Revidirana procjena izloženosti za steviol glikozide za predloženu namjenu kao prehrambeni aditiva”. The EFSA Journal (2011); 9(01):1972.

(4)  SL L 295, 12.11.2011., str. 1.


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu B2 nakon E 959 dodaje se E 960:

„E 960

Steviol glikozidi”

2.

U dijelu E dodaje se E 960 prema numeričkom redoslijedu u kategorije hrane na koju se odnosi:

DIO E:   ODOBRENI PREHRAMBENI ADITIVI I UVJETI UPORABE U KATEGORIJAMA HRANE

Broj kategorije

E broj

Naziv

Najveća dopuštena količina (mg/l ili mg/kg ovisno o slučaju)

Napomene

Ograničenja/iznimke

01.4

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi uključujući toplinski obrađene proizvode

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

03.

Smrznuti deserti

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.2

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

samo slatko-kiselo konzervirano voće i povrće

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.4.1

Pripravci od voća i povrća osim kompota

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.1

Ekstra džemovi i ekstra želei kako su definirani Direktivom 2001/113/EZ

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.2

Džemovi, želei i marmelade i zaslađeni kesten pire kako su definirani Direktivom 2001/113/EZ

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.3

Ostali slični namazi od voća i povrća

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo namazi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera na osnovi suhog voća

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

05.1

Kakao i proizvodi od čokolade definirani u Direktivi 2000/36/EZ

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

05.2

Ostali konditorski proizvodi, uključujući one za osvježavanje daha

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na osnovi kakaa ili sušenog voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera,

E 960

Steviol glikozidi

350

(60)

samo slastice bez dodanog šećera

E 960

Steviol glikozidi

2 000

(60)

osvježivači daha u obliku tabletica bez dodanog šećera

E 960

Steviol glikozidi

670

(60)

samo jako aromatizirane pastile za osvježavanje usne šupljine bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

05.3

Guma za žvakanje

E 960

Steviol glikozidi

3 300

(60)

samo bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

05.4

Ukrasi, preljevi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća iz kategorije 4.2.4

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo konditorski proizvodi bez dodanog šećera

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na osnovi kakaa ili sušenog voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

06.3

Žitarice za doručak

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i najmanje

20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

07.2

Fini pekarski proizvodi

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo essoblaten - oblate

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

09.2.

Prerađena riba i proizvodi ribarstva uključujući mekušce i rakove

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i mekušaca

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

11.4.1

Stolna sladila u tekućem obliku

E 960

Steviol glikozidi

QS

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

11.4.2

Stolna sladila u prahu

E 960

Steviol glikozidi

QS

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

11.4.3

Stolna sladila u tabletama

E 960

Steviol glikozidi

QS

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

12.5

Juhe i bujoni

E 960

Steviol glikozidi

40

(60)

samo juhe smanjene energetske vrijednosti

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

12.6

Umaci

E 960

Steviol glikozidi

120

(60)

osim umaka od soje (fermentirani i nefermentirani)

E 960

Steviol glikozidi

175

(60)

Samo umak od soje (fermentirani i nefermentirani)

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

13.2

Dijetetska hrana za posebne medicinske potrebe definirana Direktivom 1999/21/EZ (osim proizvoda iz kategorije hrane 13.1.5)

E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

13.3

Dijetetska hrana za kontrolu tjelesne mase namijenjena kao zamjena za ukupni dnevni unos hrane ili pojedine obroke (cijelodnevna prehrana ili njezin dio)

E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

14.1.3

Voćni nektari kako su definirani Direktivom Vijeća 2001/112/EZ i nektari od povrća i slični proizvodi

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

14.1.4

Aromatizirana pića

E 960

Steviol glikozidi

80

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

14.2.1

Pivo i pića od slada

E 960

Steviol glikozidi

70

(60)

bezalkoholno pivo ili pivo sa sadržajem alkohola do 1.2 vol. %.; „Bière de table/Tafelbier/Table beer” (originalna sladovina sa manje od 6 % ekstrakta) sa izuzetkom piva gornjeg vrenja „Obergäriges Einfachbier”; pivo sa minimalnom kiselošću od 30 miliekvivalenata izraženo kao NaOH; tamna piva tipa „oud bruin”

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

14.2.8

Ostala alkoholna pića uključujući jaka alkoholna pića s udjelom alkohola manjim od 15 % i mješavine alkoholnih pića s bezalkoholnim pićima

E 960

Steviol glikozidi

150

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

15.1

„Snack proizvodi” (grickalice) na bazi krumpira, žitarica, brašna ili škroba

E 960

Steviol glikozidi

20

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

15.2

Prerađeni orašasti plodovi

E 960

Steviol glikozidi

20

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

16.

Deserti osim proizvoda iz kategorija 1, 3 i 4

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

17.1

Dodaci prehrani u krutom obliku, uključujući kapsule i tablete i slične oblike

E 960

Steviol glikozidi

670

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

17.2

Dodaci prehrani u tekućem obliku

E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

17.3

Dodaci prehrani u obliku sirupa ili za žvakanje

E 960

Steviol glikozidi

1 800

(60)

 

(60): izraženi kao ekvivalenti steviola


Top