Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1126/2011 od 7. studenoga 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009 u pogledu iznosa za financiranje posebne potpore iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

OJ L 289, 8.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 297 - 298

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; stavljeno izvan snage 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

03/Sv. 030

HR

Službeni list Europske unije

297


32011R1126


L 289/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.11.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1126/2011

od 7. studenoga 2011.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009 u pogledu iznosa za financiranje posebne potpore iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (1), a posebno četvrti podstavak njezinog članka 69. stavka 7.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 49. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (2), države članice mogu do 1. kolovoza svake dotične kalendarske godine od 2010. zahtijevati reviziju iznosa iz članka 69. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009, ako se iznos na temelju izračuna određenog u prvom podstavku članka 69. stavka 7. te Uredbe za dotičnu financijsku godinu razlikuje za više od 20 % od iznosa određenog u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009.

(2)

Danska, Finska i Slovenija uputile su Komisiji zahtjev za reviziju iznosa iz članka 69. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 s učinkom od 2012. nadalje.

(3)

Slijedom zahtjeva koje su dostavile Danska, Finska i Slovenija Komisija je napravila potrebne izračune kako bi provjerila je li postignut prag od 20 % iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1120/2009 u financijskoj godini 2010. U svrhu primjene članka 69. stavka 7. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 Komisija je koristila prosječnu stopu modulacije procijenjenu za Dansku, Finsku i Sloveniju pri utvrđivanju neto gornjih granica određenih u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

(4)

U skladu s ovim izračunom, u slučaju Danske, Finske i Slovenije iznos koji proizlazi iz primjene izračuna iz prvog podstavka članka 69. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za financijsku godinu 2010. razlikuje se za 47 %, 29 %, odnosno za 47 % od iznosa iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009.

(5)

Iznos određen za Dansku, Finsku i Sloveniju u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009 potrebno je stoga revidirati. Takvi revidirani iznosi trebaju se primjenjivati od kalendarske godine 2012. u skladu s drugim podstavkom članka 49. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1120/2009.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Upravljačkog odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009 se izmjenjuje kako slijedi:

(a)

unos u vezi s Danskom zamjenjuje se sljedećim:

„Danska

23,25”

(b)

unos u vezi s Finskom zamjenjuje se sljedećim:

„Finska

6,19”

(c)

unos u vezi sa Slovenijom zamjenjuje se sljedećim:

„Slovenija

3,52”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 130, 31.1.2009., str. 16.

(2)  SL L 316, 2.12.2009., str. 1.


Top