EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0999

Uredba Vijeća (EU) br. 999/2011 od 10. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

OJ L 265, 11.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 38 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

18/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

38


32011R0999


L 265/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.10.2011.


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 999/2011

od 10. listopada 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/666/ZVSP od 10. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2010/639/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. (2) predviđa zamrzavanje imovine predsjednika Lukašenka i određenih dužnosnika Bjelarusa.

(2)

Uredbom (EU) br. 588/2011 od 20. lipnja 2011. (3) Vijeće je dodalo daljnja imena na popis osoba kojima je namijenjeno zamrzavanje imovine. Ta daljnja imena uključuju subjekte.

(3)

Odlukom 2011/666/ZVSP Vijeće je odlučilo da treba predvidjeti odstupanje od zamrzavanja imovine, kako bi se osiguralo da trgovačkim društvima u EU nije zabranjeno osigurati povrat sredstava koja su u njihovom vlasništvu od subjekata navedenih pod ugovorima potpisanima prije uvrštenja tih subjekata na popis.

(4)

Ova mjera spada u područje primjene Ugovora i stoga je, posebno kako bi ih gospodarski subjekti u svim državama članicama jedinstveno primjenjivali, za njihovu provedbu potrebno zakonodavstvo na razini Unije.

(5)

Uredbu (EZ) br. 765/2006 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Odluku (EZ) br. 765/2006 umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Odstupajući od odredbi članka 2. stavka 1., ako plaćanje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. ili Prilogu II. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma sklopljenog, ili obveze nastale, za dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, prije datuma kada je ta osoba, subjekt ili tijelo uvršteno na popis, nadležna tijela država članica, kako su navedena na mrežnim stranicama navedenima u Prilogu II., mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je:

i.

dotično nadležno tijelo utvrdilo da plaćanje nije, izravno ili neizravno, u ili za korist osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. ili Prilogu I.A; i

ii.

predmetna država članica, najmanje dva tjedna prije izdavanja dozvole, obavijestila ostale države članice i Komisiju o toj odluci i svojoj namjeri da izda dozvolu.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 10. listopada 2011.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 265, 11.10.2011., str. 17.

(2)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.

(3)  SL L 161, 21.6.2011., str. 1.


Top