EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0664

Uredba Komisije (EU) br. 664/2011 od 11. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A Tekst značajan za EGP

OJ L 182, 12.7.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 171 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/664/oj

15/Sv. 34

HR

Službeni list Europske unije

171


32011R0664


L 182/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 664/2011

od 11. srpnja 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada radi uključivanja određenih mješavina otpada u njezin Prilog III.A

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1. točku (c),

budući da:

(1)

Finska je Komisiji podnijela zahtjev za razmatranjem uključivanja određenih mješavina otpada uvrštenih pod stavkama B3040 i B3080 baselske klasifikacije u Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(2)

Ujedinjena Kraljevina je Komisiji podnijela zahtjev za razmatranjem uključivanja određenih mješavina otpada uvrštenih pod stavkom B3020 baselske klasifikacije u Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(3)

Komisija je primila primjedbe Belgije, Češke, Danske, Njemačke, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Finske i Švedske u pogledu prihvatljivosti miješanja otpada koji odgovaraju različitim alinejama i podalinejama stavaka baselske klasifikacije B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 i B3050, u smislu razmatranja njihovog uključivanja u Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Uzimajući u obzir te primjedbe, Komisija je odabrala popis mješavina otpada razvrstanih pod jednom jedinstvenom stavkom baselske klasifikacije za uključivanje u Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(4)

Komisija je procijenila zahtjeve Finske i Ujedinjene Kraljevine i primjedbe država članica, te je na temelju te procjene odabran popis mješavina otpada razvrstanih pod jednom jedinstvenom stavkom baselske klasifikacije za uključivanje u Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

(5)

Važno je pojasniti koji se postupci primjenjuju na pošiljke mješavine otpada razvrstane pod jednom jedinstvenom stavkom baselske klasifikacije. Da bi se dozvolio izvoz nekih od tih mješavina otpada u države na koje se ne primjenjuje Odluka Vijeća OECD-a C(2001) 107/završna verzija o reviziji Odluke C(92) 39/završna verzija o nadzoru prekograničnog kretanja otpada namijenjenog oporabi preko granice (Odluka OECD), uzimajući u obzir zahtjeve u pogledu općih informacija iz članka 18. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, za te je države potrebno prijelazno razdoblje prije nego što mogu Komisiju obavijestiti o tome mogu li se dotične mješavine otpada izvoziti u tu državu i o eventualnim primjenjivim kontrolnim postupcima.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1013/2006 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, u slučaju izvoza u države na koje se ne primjenjuje Odluka OECD, točka 3. Priloga III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006, kako je izmijenjena ovom Uredbom, primjenjuje se od 1. kolovoza 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 190 12.7.2006., str. 1.

(2)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.


PRILOG

Prilog III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Sljedeće mješavine otpada uključuju se u ovaj Prilog:

(a)

mješavine otpada razvrstane pod stavkama B1010 i B1050 baselske klasifikacije;

(b)

mješavine otpada razvrstane pod stavkama B1010 i B1070 baselske klasifikacije;

(c)

mješavine otpada razvrstane pod stavkama B1010 i B1080 baselske klasifikacije;

(d)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom GB040 (OECD) i pod stavkom B1100 baselske klasifikacije ograničene na otpad od tvrdog cinka, trosku koja sadrži cink, obranu pjenastu aluminijsku trosku (ili pjenu) isključujući solnu trosku i otpade vatrostalnih obloga, uključujući posude za taljenje, iz procesa taljenja bakra;

(e)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom GB040 (OECD), pod stavkama B1070 i B1100 baselske klasifikacije, ograničene na otpad vatrostalnih obloga, otpade vatrostalnih obloga, uključujući posude za taljenje, iz procesa taljenja bakra.

Stavke navedene pod točkama (d) i (e) ne primjenjuju se na izvoz u države na koje se ne primjenjuje Odluka OECD.”

2.

Dodaje se sljedeća točka 3.:

„3.

Sljedeće mješavine otpada, razvrstane pod odvojenim alinejama ili podalinejama jedne stavke, uključuju se u ovaj Prilog:

(a)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B1010 baselske klasifikacije;

(b)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B2010 baselske klasifikacije;

(c)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B2030 baselske klasifikacije;

(d)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3010 baselske klasifikacije i navedene na popisu pod Otpaci plastike koji se sastoje od nehalogeniranih polimera i kopolimera;

(e)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3010 baselske klasifikacije i navedene na popisu pod Vulkanizirane otpadne smole i kondenzacijski proizvodi;

(f)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3010 baselske klasifikacije i navedene na popisu pod Perluoroalkoksialkani;

(g)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3020 baselske klasifikacije ograničene na neizbijeljeni papir ili karton ili valoviti papir ili karton, ostali papir ili karton, izrađen uglavnom od izbijeljene kemijske celuloze, neobojene u masi, papir ili karton izrađen uglavnom od mehaničke celuloze (na primjer novine, časopisi i slični tiskani materijali);

(h)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3030 baselske klasifikacije;

(i)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3040 baselske klasifikacije;

(j)

mješavine otpada razvrstane pod stavkom B3050 baselske klasifikacije.”


Top