Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0363

Uredba Komisije (EU) br. 363/2011 od 13. travnja 2011. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano za tvar isoeugenol Tekst značajan za EGP

OJ L 100, 14.4.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/363/oj

03/Sv. 43

HR

Službeni list Europske unije

247


32011R0363


L 100/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 363/2011

od 13. travnja 2011.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano za tvar isoeugenol

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90, izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 14. povezano sa člankom 17.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za lijekove koje je formulirao Odbor za medicinske proizvode za veterinarsku uporabu,

budući da:

(1)

Najveće dozvoljene količine rezidua za farmakološki djelatne tvari namijenjene uporabi u Uniji u veterinarskim lijekovima za životinje za proizvodnju hrane ili u biocidnim pripravcima koji se koriste u uzgoju životinja utvrđuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009.

(2)

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija u odnosu na najveće dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla navedene su u Prilogu Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dozvoljene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (2).

(3)

Zahtjev za određivanje najveće dozvoljene količine rezidua (dalje u tekstu „NDK”) za isoeugenol u atlantskom lososu i kalifornijskoj pastrvi podnesen je Europskoj agenciji za lijekove.

(4)

Odbor za medicinske proizvode za veterinarsku uporabu preporučio je određivanje najveće dozvoljene količine za isoeugenol za ribe, koje su primjenljive na mišiće i kožu u prirodnim omjerima.

(5)

Tablicu 1. u Prilogu Uredbi (EU) br. 37/2010 potrebno je zato izmijeniti kako bi sadržavala i najveću dozvoljenu količinu za supstanciju isoeugenol za ribe.

(6)

Primjereno je predvidjeti razumno vremensko razdoblje kako bi zainteresirane strane mogle poduzeti potrebne mjere za ispunjenje novoodređene najveće dozvoljene količine.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za medicinske proizvode za veterinarsku uporabu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 37/2010 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. srpnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  SL L 15, 20.1.2010., str. 1.


PRILOG

U tablicu 1. u Prilogu Uredbi (EU) br. 37/2010 umeće se sljedeća tvar, prema abecednom redoslijedu:

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrsta životinje

NDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu sa člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)

Terapeutska klasifikacija

„Isoeugenol

Isoeugenol

Ribe

6 000 μg/kg

Mišići i koža u prirodnim omjerima

Ne primjenjuje se

Sredstva koja djeluju na živčani sustav/Sredstva koja djeluju na središnji živčani sustav”


Top