Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0879

2011/879/EU: Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o izmjeni Priloga II. i IV. Direktivi Vijeća 2009/158/EZ o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9518) Tekst značajan za EGP

OJ L 343, 23.12.2011, p. 105–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 276 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/879/oj

03/Sv. 43

HR

Službeni list Europske unije

276


32011D0879


L 343/105

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 21. prosinca 2011.

o izmjeni Priloga II. i IV. Direktivi Vijeća 2009/158/EZ o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9518)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/879/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje (1), a posebno njezin članak 34.,

budući da:

(1)

Direktivom 2009/158/EZ propisani su uvjeti zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje. Njezinim Prilogom II. određena su pravila odobravanja gospodarskih subjekata u svrhu stavljanja na tržište tih roba unutar Unije te programa praćenja određenih bolesti raznih vrsta peradi. Prilogom IV. Direktivi 2009/158/EZ propisuje se obrazac veterinarskog certifikata za trgovinu unutar Unije proizvodima peradi obuhvaćenom tom Direktivom.

(2)

Prilogom II. Direktivi 2009/158/EZ, kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2011/214/EU (2), propisuje se postupke dijagnosticiranja za Salmonella i Mycoplasma.

(3)

U poglavlju III. Priloga II. Direktivi 2009/158/EZ propisani su minimalni zahtjevi programa praćenja bolesti. U tom je poglavlju naveden opis postupaka testiranja za Salmonella pullorum i Salmonella gallinarum. Međutim, potrebno je predvidjeti određene dodatne posebne detalje u vezi s testiranjem Salmonella arizonae.

(4)

Dodatno tome, u polju I.31. u dijelu I. obrasca veterinarskog certifikata za jednodnevne piliće u Prilogu IV. Direktivi 2009/158/EZ sadržan je zahtjev da se ispune detaljni podaci o identifikaciji robe koja je njime obuhvaćena.

(5)

Tim su zahtjevom dobivaju vrijedni podaci o zdravstvenom stanju roditeljskog, odnosno roditeljskih, jata iz kojeg (kojih) potječu jednodnevni pilići, posebno s obzirom na testiranje na određene serotipove salmonele. Međutim, neki od tih zahtjeva o podacima predstavljaju nepotrebno administrativno opterećivanje gospodarskih subjekata, pogotovo s obzirom na nepredvidivost valenja. Osim toga, određeni podaci koje treba navesti u tom polju već su navedeni u drugim dijelovima certifikata.

(6)

Zato je potrebno brisati te unose iz polja I.31 u obrascu veterinarskih certifikata za jaja za valenje, jednodnevne piliće i za perad za uzgoj i proizvodnju te ih zamijeniti unosom „Broj odobrenja” kojim se dobiva jasniji podatak o podrijetlu proizvoda. Zato je potrebno izmijeniti dio I. napomena u dijelu II. tih obrazaca certifikata.

(7)

U Prilogu IX. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (3) navedeni su posebni uvjeti koji se primjenjuju na uvoz bezgrebenki za uzgoj i proizvodnju, na njihova jaja za valenje i piliće.

(8)

U točki 3. dijela II. toga Priloga, kako je izmijenjen Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1380/2011 (4), predviđeno je da, ako se jednodnevni pilići ne uzgajaju u državi članici koja je uvezla jaja za valenje, oni se moraju izravno prevesti u konačno odredište i tamo zadržati najmanje tri tjedna od datuma valenja. Taj se zahtjev treba odraziti u odgovarajućem obrascu veterinarskog certifikata za jednodnevne piliće koji je propisani u Prilogu IV. Direktivi 2009/158/EZ. Zato je potrebno izmijeniti taj obrazac certifikata.

(9)

Zato je potrebno odgovarajuće izmijeniti Direktivu 2009/158/EZ.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi II. i IV. Direktivi 2009/158/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. veljače 2012.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2011.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(2)  SL L 90, 6.4.2011., str. 27.

(3)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

(4)  SL L 343, 23.12.2011., str. 25.


PRILOG

Prilozi II. i IV. Direktivi 2009/158/EZ izmjenjuju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu II. poglavlju III. točka A.2. zamjenjuje se sljedećim:

(a)

napomena (**) zamjenjuje se sljedećim:

„(**)

Napominje se da uzorci iz okoliša općenito nisu prikladni za otkrivanje Salmonella pullorum i Salmonella gallinarum, ali su prikladni za Salmonella arizonae.”;

(b)

napomena (****) zamjenjuje se sljedećim:

„(****)

Salmonella pullorum i Salmonella gallinarum ne razvijaju se dobro u modificiranom polukrutoj hranjivoj podlozi Rappaport Vassiliadis (MSRV) koji se u Uniji primjenjuje za nadzor zoonotske Salmonella spp. ali je prikladan za Salmonella arizonae.”;

(2)

u Prilogu IV., obrasci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„OBRAZAC 1.

Image

Image

Image

OBRAZAC 2.

Image

Image

Image

OBRAZAC 3.

Image Image Image


Top