EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1213

Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010 od 16. prosinca 2010. o uspostavljanju zajedničkih pravila o međusobnom povezivanju nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika Tekst značajan za EGP

SL L 335, 18.12.2010, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2019; stavljeno izvan snage 32016R0480

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1213/oj

07/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

228


32010R1213


L 335/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.12.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1213/2010

od 16. prosinca 2010.

o uspostavljanju zajedničkih pravila o međusobnom povezivanju nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europskoj unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (1), a posebno njezin članak 16.,

budući da:

(1)

Za olakšavanje međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara, kako je utvrđeno člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Komisija treba donijeti zajednička pravila za provedbu takvog međusobnog povezivanja u skladu s člankom 16. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

(2)

Pri obradi osobnih podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 1071/2009 primjenjuju se odredbe o osobnoj zaštiti podataka, kako je utvrđeno posebno Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (2). Države članice trebaju posebno uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere za sprečavanje zlouporabe osobnih podataka.

(3)

Prema potrebi, pri obradi osobnih podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 1071/2009 primjenjuju se odredbe o zaštiti osobnih podataka, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (3).

(4)

Mjere utvrđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora, osnovanog člankom 18. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zajednička pravila za omogućavanje međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara navode se u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. prosinca 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 51.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.


PRILOG

Sustav međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara zove se Europski registar cestovnih prijevoznika (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU).

1.   RAZMJENA INFORMACIJA

1.1.   Razmjena informacija o prekršajima

1.1.1.   Poruka za obavijest o prekršaju

Pri razmjeni informacija u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (1), ili članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (2). Države članice koriste poruke sljedećeg oblika (poruka za obavijest o prekršaju):

Vrsta podatka

Podatak

Obavezno ili neobavezno

Dodatan opis podatkovnog polja

Država članica koja obavješćuje

Država članica koja obavješćuje

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje obavješćuje

Oznaka nadležnog tijela koje obavješćuje

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje za unos

Odredišna država članica

Odredišna država članica

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Podaci o obavijesti

Broj obavijesti

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum obavijesti

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Vrijeme obavijesti

Obavezno

Upis brojki u formatu HH:MM:SS

Prijevoznik

Naziv

Neobvezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Odobrenje

Serijski broj izvoda licencije Zajednice

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

 

Registracijski broj vozila

Neobavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Teži prekršaj

Kategorija

Obavezno

 

Vrsta

Obavezno

 

Datum prekršaja

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Datum provjere kada je prekršaj ustanovljen

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Izrečene i izvršene kazne

Datum konačne odluke

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Vrsta izrečene kazne

Obavezno

Izjava:

 

„Upozorenje”

 

„Privremena zabrana kabotaže”

 

„Novčana kazna”

 

„Zabrana”

 

„Imobilizacija”

 

„Ostalo”

Prema potrebi: datum početka izrečene kazne

Neobavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Prema potrebi: datum završetka izvršene kazne

Neobavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Izvršene kazne

Obavezno

Izjava:

 

„Da”

 

„Ne”

 

„Nije poznato”

Zahtijevane kazne

Vrsta zahtijevane upravne kazne

Neobavezno

Izjava:

 

„Upozorenje”

 

„Privremeno povlačenje nekih ili svih izvoda licencije Zajednice”

 

„Trajno povlačenje nekih ili svih izvoda licencije Zajednice”

 

„Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

 

„Trajno povlačenje licencije Zajednice”

 

„Obustava izdavanja potvrda za vozača”

 

„Povlačenje potvrda za vozača”

 

„Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprečavanja zlouporabe”

Trajanje zahtijevane kazne (u kalendarskim danima)

Neobavezno

Upis brojki u formatu DDDDD

1.1.2.   Odgovor na obavijest o prekršajima

Pri razmjeni informacija u skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 ili člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, države članice koriste poruke sljedećeg oblika (odgovor na obavijest o prekršajima):

Vrsta podataka

Podatak

Obavezno ili neobavezno

Dodatan opis podatkovnog polja

Država članica koja odgovara

Država članica koja odgovara

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje odgovara

Oznaka nadležnog tijela koje odgovara

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Odredišna država članica

Odredišna država članica

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Odredišno nadležno tijelo

Oznaka odredišnog nadležnog tijela

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Podaci o odgovoru

Broj obavijesti

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum odgovora

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Vrijeme odgovora

Obavezno

Upis brojki u formatu HH:MM:SS

Prijevoznik

Naziv

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Tijelo koje izriče kaznu

Naziv tijela koje izriče kaznu

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Izrečene kazne

Potvrda izrečene kazne

Obavezno

Izjava:

 

„Da”

 

„Ne”

Izrečena kazna

Obavezno

Izjava:

 

„Upozorenje”

 

„Privremeno povlačenje nekih ili svih izvoda licencije Zajednice”

 

„Trajno povlačenje nekih ili svih izvoda licencije Zajednice”

 

„Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

 

„Trajno povlačenje licencije Zajednice”

 

„Obustava izdavanja potvrda za vozača”

 

„Povlačenje potvrda za vozača”

 

„Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprečavanja zlouporabe”

 

„Ostalo”

Datum izrečene kazne

Neobavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Datum završetka izrečene kazne

Neobavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Razlog zašto kazna nije izrečena

Neobavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

1.2.   Provjera dobrog ugleda upravitelja prijevoza

1.2.1.   Poruka sa zahtjevom za potragu

Pri provjeri, u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1071/2009, je li u nekoj od država članica upravitelj prijevoza proglašen nesposobnim upravljati prijevoznim aktivnostima prijevoznika, države članice koriste poruke u sljedećem obliku (poruka sa zahtjevom za potragu):

Kategorija podataka

Podatak

Obavezno ili neobavezno

Dodatan opis podatkovnog polja

Država članica koja podnosi zahtjev

Država članica koja podnosi zahtjev

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev

Oznaka nadležnog tijela koje podnosi zahtjev

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Podaci o zahtjevu za potragu

Broj poruke sa zahtjevom za potragu

Obavezno

 

Datum zahtjeva za potragu

Obavezno

 

Vrijeme zahtjeva za potragu

Obavezno

 

Upravitelj prijevoza

Ime

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Prezime(na)

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum rođenja

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Mjesto rođenja

Neobavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Broj certifikata o stručnoj osposobljenosti

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum izdavanja certifikata o stručnoj osposobljenosti

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Država izdavanja certifikata o stručnoj osposobljenosti

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

1.2.2.   Odgovor na poruku sa zahtjevom za potragu

Kad države članice odgovaraju na poruku sa zahtjevom za potragu, kako je predviđeno u točki 1.2.1., koriste poruke sljedećeg oblika (odgovor na poruku sa zahtjevom za potragu):

Kategorija podataka

Podataka

Obavezno ili neobavezno

Dodatan opis podatkovnog polja

Država članica koja podnosi zahtjev

Država članica koja podnosi zahtjev

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev

Oznaka nadležnog tijela koje podnosi zahtjev

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Država članica koja odgovara

Država članica koja odgovara

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje odgovara

Oznaka nadležnog tijela koje odgovara

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Podaci o odgovoru na potragu

Broj poruke sa zahtjevom za potragom

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum odgovora

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Vrijeme odgovora

Obavezno

Upis brojki u formatu HH:MM:SS

Rezultati potrage

Status

Obavezno

Izjava:

Nađeno

Nije nađeno

Upravitelj prijevoza

Ime

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Prezime(na)

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum rođenja

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Mjesto rođenja

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Broj certifikata o stručnoj osposobljenosti

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum izdavanja certifikata o stručnoj osposobljenosti

Obavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Država izdavanja certifikata o stručnoj osposobljenost

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

 

Broj upravljanih prijevoznika

Obavezno

Numerički unos podataka

 

Broj upravljanih vozila

Obavezno

Numerički unos podataka

Sposobnost

Sposobnost

Obavezno

Izjava

„Nije sposoban”

„Sposoban”

Konačni datum do kojeg je osoba proglašena nesposobnom

Neobavezno

Upis brojki u formatu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Upotrebljava se ako se pod podatkom „sposobnost” navede „nije sposoban”

1.3.   Potvrda

Kada države članice potvrđuju primitak poruke, koriste poruke u sljedećem obliku (poruka o potvrdi):

Vrsta podatka

Podatak

Obavezno ili neobavezno

Dodatan opis podatkovnog polja

Država članica koja potvrđuje

Država članica koja potvrđuje

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Nadležno tijelo koje potvrđuje

Oznaka nadležnog tijela koje potvrđuje

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Odredišna država članica

Odredišna država članica

Obavezno

Dvoslovčana oznaka iz ISO 3166-1 alpha 2

Odredišno nadležno tijelo

Oznaka odredišnog nadležnog tijela

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Podaci o izvornoj poruci

Oznaka izvorne poruke

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Podaci o potvrdi

Oznaka poruke o potvrdi

Obavezno

Slobodno alfa-numeričko polje

Datum potvrde

Obavezno

Numerički unos podataka u formatu YYYY-MM-DD

Vrijeme potvrde

Obavezno

Upis brojki u formatu HH:MM:SS

2.   ARHITEKTURA EUROPSKIH REGISTARA CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA (ERRU)

Međusobna povezanost je u obliku XML standardiziranog jezika za razmjenu poruka, koji državama članicama osigurava usluge putem XML poruka koje se razmjenjuju na pouzdan, siguran i vođen (u tijeku rada) način.

Sustav ERRU sastoji se od sustava koji obuhvaća arhitekturu „centralnog čvorišta” (struktura klijent-server s inteligentnim routerom) i „peer to peer” arhitekturu. Države članice mogu za razmjenu poruka u formatu XML na mreži sTESTA odabrati bilo koju od gore navedenih dvaju arhitektura (koristeći protokol HTTPS).

Sustav ERRU-a prikazan je na donjoj slici 1.

Slika 1.

Sustav ERRU

Image

Države članice imaju dvije mogućnosti za slanje poruka, ovisno o arhitekturi koju u razmjeni koriste uključene države članice: mogu koristiti arhitekturu centralnog čvorišta ili peer-to-peer arhitekturu.

Komisija upravlja centralnim čvorištem. Komisija je odgovorna za tehnički rad, održavanje i cjelokupnu sigurnost mreže sTESTA i centralnog čvorišta. Na tom se centralnom čvorištu spremaju samo podaci o prijavi. Komisija nema pristup poslovnim podacima, osim za potrebe održavanja i otklanjanja grešaka.

Države članice odgovorne su za svoje nacionalne sustave. Države članice koje koriste peer-to-peer arhitekturu odgovorne su za interoperabilnost peer-to-peer arhitekture s centralnim čvorištem.

Države članice za međusobno povezivanje preko sustava ERRU koriste:

standardne internetske protokole (XML, HTTPS, mrežne usluge XML), i

privatnu mrežu Europske komisije sTESTA.

3.   STATISTIČKI PODACI I PRIJAVA

Države članice koje koriste peer-to-peer veze Komisiji tjedno stavljaju na raspolaganje informacije potrebne za statističke svrhe.

Kako bi se osigurala privatnost, podaci za statističke svrhe su anonimni.

U podacima iz prijave dokumentiraju se sve transakcije za potrebe nadzora i otklanjanja grešaka te za pripremu statistika o ovim transakcijama. Spremaju se i nadziru sljedeće vrste podataka za prijavu:

zapis prijave (npr. razmijenjene poruke, uključujući vrstu poruke, datum, strukturu poruke),

zapis sigurnosti (npr. pokušaji prijave, pristupanje datotekama),

zapis sustava (npr. kvarovi sustava).

Podaci iz prijave čuvaju se najdulje šest mjeseci.

Države članice koje koriste peer-to-peer arhitekturu odgovorne su za podatke iz prijave u vezi transakcija koje se izvode preko peer-to-peer veza.

Nacionalne kontaktne točke, koje u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 odrede države članice, odgovorne su za pristup razmijenjenim podacima i daljnju upotrebu i ažuriranje podataka nakon pristupa.

4.   MINIMALNA RAZINA USLUGE

Države članice u pogledu sustava ERRU primjenjuju sljedeće minimalne standarde usluga:

4.1.   Vremenski okvir usluge i opseg

24 sata/7 dana

4.2.   Omjer dostupnosti tehničkog sustava

98 %

Omjer dostupnosti sustava predstavlja mjesečni postotak uspješnih transakcija.

4.3.   Odzivno vrijeme sustava

Najviše 60 sekundi.

Ako sustav ne osigura zahtijevano odzivno vrijeme odgovora, država članica čim prije poduzima sve potrebne mjere da dovede sustav u uobičajeno odzivno vrijeme.

4.4.   Postupak održavanja

Države članice, putem portala o održavanju, jedan tjedan unaprijed obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim uobičajenim aktivnostima održavanja.

4.5.   Eskalacija incidenta

Incident je situacija kada sustav neke države članice nije dostupan iz nepredvidljivih razloga.

U slučaju da se incident ne može ispraviti u roku 30 minuta, država članica čiji je sustav izazvao incident mora primijeniti sljedeći postupak:

(a)

u roku 30 minuta elektroničkom poštom obavijestiti druge države članice i Komisiju o incidentu;

(b)

odmah nakon što je sustav ponovno uspostavljen, ponovno elektroničkom poštom poručiti državama članicama i Komisiji da sustav normalno radi.


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 72.

(2)  SL L 300, 14.11.2009., str. 88.


Top